sponsorlu bağlantılar
1-Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır.

Homozigot Nedir?


2-Baskın (dominant) genler, bireyin fenotipinde kendi varlığını her zaman gösterirken çekinik (resesif) genler, bireyin fenotipinde kendi varlığını sadece homozigotken gösterirler.

3-Homozigot genlerin her ikiside;ya resesif (çekinik), ya dominant(baskın) yada eş baskındırlar.
Aynı çift.eş şifre koduHomolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır.

Örnek cümle: Gen çiftlerini benzer aleler şeklinde taşıyan bireylerde homozigot genotip görülür .


sponsorlu bağlantılar