sponsorlu bağlantılar
Yamuk

Yamuk, iki kenarı birbirine paralel olan dörtgen. Paralel kenarlara “taban” öteki kenarlara “yanal kenar”, tabanlar arasındaki uzaklığa da “yükseklik” denir. Yamuğun yanal kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğru parçası “orta taban” adıyla anılır ve uzunluğu, öbür iki tabanın uzunlukları toplamının yarısına eşittir. Yamukta yanal kenarlara komşu açılar bütünlerdir. Yanal kenar uzunlukları eşitse “ikizkenar yamuk”, bir yanal kenar tabanlara dikse “dik yamuk”tan söz edilir. Taban uzunlukları a ve c, yüksekliği h olan bir yamuğun alanı (a+c)h/2, köşegenlerin orta tabanda ayırdığı parçanın uzunluğu (a-c)/2’dir. Bir üçgeni, herhangi bir kenarına paralel olarak kesen bir doğru, üçgeni bir yamuk ve daha küçük bir üçgene ayırır. Yamuk denince normal olarak dışbükey yamuk akla gelir. İçbükey yamuk (yıldızıl yamuk) anlatılmak istendiğinde, bu, özel olarak belirtilir. Yıldızıl yamuk, bir üçgenin, herhangi bir köşesinden itibaren uzatılan kenarlarının, üçüncü kenara paralel bir doğruyla kesilmesinden oluşur ve alanı, kendisini oluşturan iki üçgenin alanları toplamıdır. Yıldızıl yamukta yanal kenarlara komşu açılar eştir.

1. İki kenarı birbirine paralel olan dötgene yamuk denir.
2. Paralel olan kenarlara yamuğun tabanları, diğer kenarlara ise yamuğun yan kenarları denir.
3. [AD]'nın orta noktası E, [BC]'nin orta noktası F ise [EF]'na orta taban denir.

Name:	4btkc.png 
Views:	29279 
Size:	2,4 KB (Kilobyte) 
ID:	29537

Özellikler


1. [AB] // [DC]

Name:	4btl4.png 
Views:	29744 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	29538
2. [EF] orta taban, |AB|= a, |CD|= c ise |EF|= (a+c)/2

İsim: 4btlk.png
Görüntüleme: 28722
Büyüklük: 1,8 KB (Kilobyte)

3. ABCD yamuğunda [AC] ve [BD] köşegen;

Name:	4btm3.png 
Views:	28990 
Size:	8,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29540

Yamukta Açılar

Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlerde açıortay verilmiş ise ikizkenar üçgen elde edebileceğimiz gibi, ikizkenarlık verilmiş ise de açıortay elde ederiz.

Name:	4btl4.png 
Views:	29744 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	29538

Yamuğun Alanı

ABCD yamuk, [KH]9 - Yamuk ve Yamuğun Özellikleri [AB], |AB|= a, |DC|= c ve |KH|= h ise;

Name:	4btmt.png 
Views:	28349 
Size:	4,7 KB (Kilobyte) 
ID:	29541


Name:	4btnu.png 
Views:	28399 
Size:	9,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29542

İkizkenar Yamuk

Paralel olmayan kenarları eşit uzunlukta olan yamuğa ikizkenar yamuk denir.

İsim: 4btph.png
Görüntüleme: 27998
Büyüklük: 2,5 KB (Kilobyte)


Özellikler

1. Taban açıları eşittir.

Name:	4btq2.png 
Views:	28213 
Size:	1,5 KB (Kilobyte) 
ID:	29545

2. Köşegenleri eşit uzunluktadır.

3. [DH]
İsim: matdik.png
Görüntüleme: 15487
Büyüklük: 144 Byte[AB], [CK] İsim: matdik.png
Görüntüleme: 15487
Büyüklük: 144 Byte[AB]

İsim: 4btr5.png
Görüntüleme: 27918
Büyüklük: 866 Byte

Name:	4bts9.png 
Views:	27926 
Size:	3,1 KB (Kilobyte) 
ID:	29546


4. ABCD ikizkenar yamuk, [AC]
İsim: matdik.png
Görüntüleme: 15487
Büyüklük: 144 Byte[BD] ve yamuğun yüksekliği ise;

ikizkenar yamuk

Dik Yamuk

Yan kenarlarından biri tabana dik olan yamuğa dik yamuk denir.

Name:	4bttt.png 
Views:	28619 
Size:	6,4 KB (Kilobyte) 
ID:	29547

sponsorlu bağlantılar