Oran ve Orantı Testleri - Delinetciler Portal

Oran ve Orantı Testleri

 1. #1
  sponsorlu bağlantılar
  Oran ve Orantı Problemleri ve Çözümleri

  1. y sayısı x+2 ile doğru, 2x-1 ile ters orantılıdır. x=1 için y=6 olduğuna göre x=3 için y nedir?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


  2. Üç kardeşin 5 yıl önceki yaş ortalaması 8 ise, 5 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır?

  A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

  3. a,b,c tamsayılar; a:b:c = 5:7:8 ve 2a+b+c=100 ise, c kaçtır?

  A) 32 B) 28 C) 24 D) 20 E) 18


  4. a ve (b+c) sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılıdır. 3b=2c ve a+b-c=21 ise a'nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 19 B) 24 C) 30 D) 32 E) 35


  5. a,b,c negatif tamsayılar olup;
  3.a.b = 4.b.c = 5.a.c ve a2 + b2 + c2 = 200 ise a+b+c nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) -12 B) -14 C) -18 D) -20 E) -24


  6. (a/b)=(4/7) , c=3d , a.c=4 ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) c ile d doğru orantılıdır.
  B) a ile c ters orantılıdır.
  C) a ile d ters orantılıdır.
  D) b ile d doğru orantılıdır.
  E) b ile c ters orantılıdır.


  7. (1/3a) = (2/2b) = (1/5c) ve a+b+c = 62 ise, b-c hangisidir?

  A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30


  8. a.b : a.c : b.c = 3 : 6 : 9 orantısını sağladığına göre a/(b.c) : c/(a.b) oranı nedir?

  A) 1/2 B) 3 C) 1/9 D) 1/3 E) 9


  9. a,b,c pozitif tamsayılar ve 2/3a = 3/5b = 1/2c ise aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  A) a<b<c B) a<c<b C) b<c<a
  D) c<b<a E) c<a<b


  10. a,b,c,d tamsayılar ve
  (a/b) = (c/d) = (2/3) ise, (2a+3c)/(2b+3d) oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 1/2 B) 1/3 C) 3/4 D) 2/5 E) 2/3


  11. (a/0,) = (b/0,0) = (c/0,) veriliyor.
  a,b,c sayılarının orantılı olduğu en küçük üç sayma sayısının toplamı kaçtır?

  A) 40 B) 42 C) 50 D) 53 E) 56


  12. x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere,
  (x/y) = (y/z) ve x2+2xy+xz = 16y2 ise y/x aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1/4 B) 4/3 C) 1/2 D) 2/3 E) 1/3  13. a,b,c,10,3 sayılarının aritmetik ortalaması 8 dir.
  a = (b/3) = (c/5) ise, a kaçtır?

  A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


  14. a,b,c sayıları (1/2) , 3 , 1 sayılarıyla orantılı iken
  2a+b+c = 20 ise ( )a ifadesinin değeri nedir?

  A) 2 B) 48 C) 8 D) 4 E) 2


  15. (a/2) = b = 3c ve a, b, c sayılarının aritmetik ortası 40 ise c kaç olur?

  A) 10 B) 20 C) 18 D) 12 E) 14


  16. x sayısı y ile doğru, c ile ters orantılıdır. c sayısı t ile ters, m ile doğru orantılıdır. Buna göre;
  I. y ile c ters orantılıdır.
  II. x ile m doğru orantılıdır.
  III. x ile t doğru orantılıdır.
  Önermelerinden hangisi yada hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
  D) II ve III E) I ve II


  17. x, y gerçel sayıları arasında
  (x+2)/3 = (2y-1)/5 = 1/2 bağıntısı olduğuna göre, (2x-5)/(3y+3) ifadesinin eşiti nedir?

  A) 1/11 B) (-2/3) C) (-8/11)
  D) (-1/2) E) (-8/5)


  18. a.b<0 değerleri için 5a2-3ab-2b2 = 0 ise;
  (2a+3b)/(4a-5b) kaçtır?

  A) 2/5 B) 1/4 C) -1/3 D) -4 E) -4/7


  19. a/b = c/d = e/f = k orantısından,
  (4a+18)/(4b-2d+3t) = k orantısı elde ediliyor.
  c-2e = -6 olduğuna göre c+e toplamı nedir?

  A) 14 B) -14 C) 12 D) 10 E) -10
  20. Bir ikizkenar üçgenin çevresi 84 cm dir. Üçgenin eşit kenarlarından birinin tabana oranı 2/3 olduğuna göre eşit kenarlardan biri kaç cm dir?

  A) 18 B) 22 C) 24 D) 26 E) 30


  21. 2 traktör 2000 dönüm tarlayı günde 10 saat çalışarak 20 günde sürerse, aynı güçte 5 traktör günde 5 saat çalışıp 1000 dönüm tarlayı kaç günde sürer?

  A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10


  22. 3 kg yaş üzüm kuruduğunda 1200 gr geldiğine göre 800 gr kuru üzüm elde etmek için kaç kg yaş üzüme ihtiyaç vardır?

  A) 2,4 B) 2,2 C) 2 D) 1,8 E) 1,4


  23. 20 kız ve 30 erkek öğrenciden oluşan bir grubun yaş ortalaması 10 dur. Erkek öğrencilerin yaş ortalaması 12 ise kız öğrencilerin yaş ortalaması kaçtır?

  A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7


  24. 8 işçi günde 5 saat çalışarak 18 günde bir işin ` ını yapıyorlar. 25 işçi günde 6 saat çalışarak aynı işin tamamını kaç günde yaparlar?

  A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4


  25. Bir grup kız ve erkek öğrenci sayıları sırasıyla 5, 4 ve 9, 6 orantılı ise grupta en az kaç öğrenci vardır?

  A) 27 B) 25 C) 24 D) 23 E) 21


  26. Bir ressam sarı, mavi ve kırmızı boyaları ağırlıkları bakımından sırayla 3:4:6 oranında oranında karıştırarak, 260 gramlık bir karışım elde etmek istiyor. Kırmızı boyadan kaç gram alması gerekiyor?

  A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 160  CEVAPLAR; 1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-E, 6-D, 7-C, 8-C, 9-E, 10-E, 11-D, 12-E, 13-A,  14-B, 15-D, 16-C, 17-C, 18-C, 19-B, 20-C, 21-D, 22-C, 23-E, 24-A, 25-B, 26-D

  sponsorlu bağlantılar

    Konuyu Beğendin mi?
 2. #2
  bn çok süper olmuş:)
 3. #3
  bakalım nsl oluş.tşlrrrrrrrrrrrrrrrrr.

  :kss:

 4. #4
  güzel olmuş ama problemin çözümünün nasıl yapıldığı verilseydi daha iyi olurdu
 5. #5
  güzel olmuş ama çözümüde verilseydi daha iyi olurdu
 6. #6
  pardon ama cewplar nerdeee????
 7. #7
  açıklamaları olsaydı daha iyi olurdu
 8. #8
  oran ve orantıyla soru yok mu?
 9. #9
  ben alperen oran orantıyı çok seviyoru yazizzzzzzzzz
 10. #10
  verilen istenen olsaydı keşke
 11. #11
  bence bu sorular çoq güsel :)
  Okunma: 84433 - Yorum: 42
Kullanıcı Değerlendirmesi
5 - 5 (1 oy)