sponsorlu bağlantılar
Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla oluşturulan çalışma biçimine bilgisayar ağı (computer network) denir. Bir bilgisayar ağında çok sayıda bilgisayar yer alır. Bu bilgisayarlar yan yana duran iki bilgisayar olabileceği gibi tüm dünyaya yayılmış binlerce bilgisayar olabilir. Ağ içindeki bilgisayarlar belli bir biçimde dizilirler. Bilgisayarlar arasında genellikle kablo ile bağlantı sağlanır. Kablo bağlantısının mümkün olmadığı durumlarda mikro dalgalar ve uydular aracılığıyla da ağ içindeki iletişim kurulur. Bilgisayar ağlarının ilk uygulamaları 1960'lı yılların sonlarında başlamıştır. Ancak yerel bilgisayar ağlarının yaygınlaşması 1980'li yıllarda başlamış ve gelişmiştir.1980'li yıllarda, kişisel bilgisayarların çoğalması, bilgisayar teknolojisindeki ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgisayar ağlarının daha yararlı olmasını sağlamıştır.


İsim: Bilgisayar Agi.jpg
Görüntüleme: 2199
Büyüklük: 11,8 KB (Kilobyte)


Bilgisayar Ağı Türleri

Bilgisayar ağları büyüklüklerine, topolojilerine ve kullanılan protokollere göre çeşitli türlere ayrılırlar.

Büyüklüklerine Göre


 • PAN - Personal Area Network
 • LAN - Local Area Network
 • MAN - Metropolitan Area Network
 • WAN - Wide Area Network
 • VPN - Virtual Private Network
 • CAN - Controller Area Network
 • SAN - Storage Area Network


Topolojilerine Göre


 • Yıldız (Star) Topolojisi
 • Ağaç (Hiyerarşik) Topolojisi
 • Halka (Ring) Topolojisi
 • Ortak Yol (BUS) Topolojisi
 • Örgü (Mesh) Topolojisi
 • Gelişmiş Yıldız Topolojisi


Ortamlarına Göre


 • Ethernet
 • Token Ring
 • FDDI
 • ATM

sponsorlu bağlantılar