sponsorlu ba?lant?lar
Klasörler dosyalar? birbirinden ay?rmak için kullan?lan bile?enlerdir Teknik olarak klasör hard diskte yer kaplamaz ve s?n?rs?z say?da klasör üretilebilir.

Klasörler bilgisayar?n dosyalara kolay eri?mesini sa?lad??? gibi biz kullan?c?lar?n da dosyalar? kategorilememizde yard?mc? olur klasörler olmasayd? tüm resimler,belgeler,filmler,mp3 dosyalar? hepsi yan yana olmak zorunda kal?rd?.

566 - Klasör Nedir?