??tah Kesmenin Yollar? ve Tok Tutan Yiyecekler - Delinetciler Portal

??tah Kesmenin Yollar? ve Tok Tutan Yiyecekler

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Tok tutan ve i?tah kapat?c? etkisi kan?tlanan özel besinleri yiyerek, rejim yapmadan zay?flayabilirsiniz.

  Diyet yapman?n en zor yan?, sevdi?iniz pek çok yiyecekten vazgeçmek zorunda kal?p, üstüne bir de i?tah?n?zla ba? etmek zorunda kalman?z. Özellikle i?tah kapat?c? etkisi oldu?u kan?tlanan özel besinleri rejim yapmadan zay?flamak için denemenizi öneriyoruz. Bu besinlerin vücut üzerindeki etkileri, içeriklerindeki baz? maddeler ve görevleri ?öyle s?ralan?yor:

  Karbonhidratlar: Kepek, bu?day gibi tah?l ürünlerinde, sebze ve meyvelerde bulunur. ?çeri?indeki lifler, sindirim sistemini harekete geçirir. Özellikle kompleks karbonhidratlar insan? tok tutar.

  Triptofan: Vücutta serotonin olu?mas?nda ve hücrelere ta??nmas?nda önemli bir görev al?r. Serotonin de i?tah hissini azalt?r. Özellikle muz, avokado, yulaf ve peynirde bulunur.

  Krom: Vücuttaki insülin dengesini korur. Kan ?ekerinin dü?mesi açl??a yol açar. Krom ihtiyac?n?z? kar??lamak için f?nd?k, ceviz gibi kabuklu yemi?ler, brokoli ve tah?l ürünleri yiyebilirsiniz.

  Albümin: Can s?k?nt?s?n? giderir ve i?tah? kapat?r. Bu protein, triptofan olu?turarak beyne ta??r ve serotonin üretimini art?r?r. Bezelye, f?st?k ve fasulyede bulunur.

  Fruktoz: Meyvelerden elde edilen do?al ?ekerdir. Kan ?ekeri dengesini kesinlikle etkilemez. Ayr?ca yemek sonras? tatl? ihtiyac? duyman?z? engeller. Çilek ve bal, fruktozun ana kayna??d?r.

  ?yot: Tiroit hormonlar?n?n yap?m? için gereklidir. Açl?k duygusunun geli?mesini engeller. Bal?k, iyotlu tuz ve so?an, iyot aç?s?ndan oldukça zengindir.

  Tok tutan öneriler
  - Karnabahar? ve brokoliyi hafifçe ha?lay?p yo?urtla tatland?r?n. Bu kar???m lif aç?s?ndan zengin oldu?undan, sizi uzun süre tok tutar.

  - Salatal??? iyice y?kay?n ve kabuklar?yla birlikte ince dilimler halinde kesip üzerine bol bol dereotu serpin. Kalorisi yok denilecek kadar az olan bu sebze oldukça tok tutucudur.

  - 250 gr mor eri?i biraz tarç?nla ha?lay?n. Bu meyve fruktoz aç?s?ndan oldukça zengin olmakla birlikte tatl? ihtiyac?n?z? da kar??layacakt?r.
  200 gr ananas? incecik do?ray?n ve süzgeçten geçirin. ?çine 100 gr kefir ve taze nane ekleyin. Ananas?n içindeki enzimler, protein sindirimini h?zland?rd???ndan oldukça doyurucudur.

  - Ö?ünler aras?nda ac?kt???n?zda kuru erik yiyin. Kuru erik kan ?ekerinin dü?mesini engeller. Ancak fazla abartmay?n. Bir kuru erikte 8 kalori var.

  - Bir demet maydanozu blend?rdan geçirip sebze suyuyla kar??t?r?n. Bir iki damla ac? biber sosu ekleyin ve için. Bu içecek ya? yak?m?n? kolayla?t?r?r.

  - K?rm?z? elmay? ince dilimler halinde kesip 1 çay ka???? k?y?lm?? ceviz ve yar?m çay ka???? yonca bal?yla kar??t?r?n. Bu kar???m hem doyurucudur hem de ba??rsaklar? çal??t?r?r.

  - Kahvalt?da armudu rendeleyin ve yulafa kat?n. Bu kar???ma biraz da yo?urt ekleyin. Armudun içeri?indeki fruktoz uzun süre açl?k hissetmemenizi sa?lar.

  - Günü canl? geçirmek için kendinize yulaf ezmesi haz?rlay?p içine kuru meyveler kat?n. Bu, karbonhidrat ihtiyac?n?z? kar??layacakt?r.
  Portakal ve 50 gr ?spanak yapra??ndan olu?an bir salata haz?rlay?n. Salatay? 50 gr ya?s?z yo?urt, bir tutam tuz ve karabiberden olu?an bir sosla tatland?r?n..

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Merhaba,
  Benim için çok yararl? bir yaz?yd?.
  Te?ekkürler.

 3. #3
  PayLa$?m iCin t$kLer
 4. #4
  çok te?ekkür ederim oruç tutarken bunlar? uygulamak çok önemli
 5. #5
  Allah ak?l fikir versin....
 6. #6
  çok harika 20 kg ma dü?tüm
 7. #7
  Deniycem Insllah kilo verebilirim😥
 8. #8
  :D ya 20 kg ye dü?en misafir :D kaç kiloydn k? sen ve yas kaç :D
 9. #9
  i?tah kesen yiyeceklere benden de 1 2 örnek :)

  Karnabahar? ve brokoliyi hafifçe ha?lay?p yo?urtla tatland?r?n. Bu kar???m lif aç?s?ndan zengin oldu?undan sizi uzun süre tok tutar.

  Salatal??? iyice y?kay?n ve kabuklar?yla birlikte ince dilimler halinde kesip üzerine bol bol dereotu serpin. Bu sebzenin kalorisi yok denilecek kadar az ve oldukça tok tutucudur.

  Tatl? olarak 250 gr. mor eri?i biraz tarç?nla ha?lay?n. Bu meyve früktoz aç?s?ndan oldukça zengin olmakla birlikte tatl? ihtiyac?n?z? da kar??layacakt?r.

  Albümin i?tah? kapat?r. Bir porsiyon ye?il fasulyeyi 20 dakika suda ha?lay?p sirke, karabiber ve biraz tuzla tatland?r?n. ?sterseniz ya?s?z krema da katabilirsiniz.

  200 gr. ananas? incecik do?ray?n ve süzgeçten geçirin. ?çine 100 gr. kefir ve taze nane ekleyin. Ananas?n içindeki enzimler, protein sindirimini h?zland?rd???ndan oldukça doyurucudur. Ayr?ca selülitolu?umunu da engeller.

 10. #10
  zay?flamak için ne yapmal?y?m...

Konu Etiketleri

insanı tok tutan yiyecekler

Tok tutucu yiyecekler

tok tutucu besinler

  Okunma: 61358 - Yorum: 9
Kullan?c? De?erlendirmesi
5 - 5 (3 oy)