7. Sınıf İngilizce Test Soruları ve Cevapları - Delinetciler Portal
sponsorlu bağlantılar


7. Sınıf İngilizce Test Soruları ve Cevapları

 1. #1
  sponsorlu bağlantılar
  1. I find it hard to believe that such a highly reputable firm could engage in a ............................ of this magnitude.
  a. recession
  b. rejection
  c. deception
  d. taxation
  e. component

  (Cevap C) Doğru cevap hile, düzen anlamına gelen (c) şıkkıdır. Cümlenin Türkçe karşılığına baktığımızda "Bu kadar iyi tanınan bir şirketin bu derece büyük bir … yaptığına inanmak çok zor." cümlesini en uygun tamamlayacak sözcüğün (a) şıkkındaki gerileme, (b) şıkkındaki reddetme, (d) şıkkındaki vergilendirme ve (e) şıkkındaki unsur, eleman anlamına gelen sözcüklerinin değil hile, düzenbazlık anlamına gelen deception kelimesinin olduğunu görmekteyiz.

  2. We have to face that there has been a statistically ...................... increase in health problems among people living near these industrial plants.

  a. selective
  b. stationary
  c. significant
  d. elusive
  e. reluctant

  (Cevap C) Doğru cevap önemli, mühim anlamına gelen (c) şıkkıdır. Diğer şıklarda yer alan selective: seçici, stationary: sabit, durağan, elusive:kolay bulunmaz, reluctant: isteksiz sözcükleri cümlenin anlamına uymamaktadır.

  3. Interest rates have hardly changed at all over the last six months, and I think they will continue to remain ..........................

  a. steady
  b. unpredictable
  c. disturbing
  d. worthless
  e. irrelevant

  (Cevap A) Doğru cevap sabit anlamına gelen steady klimesidir. Cümlenin Türkçe karşılığına baktığımızda "Faiz oranları son altı ayda çok fazla değişmedi, bence faiz oranları --- kalmaya devam edecek." anlamına geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla tahmin edilemez anlamına gelen unpredictable, rahatsız edici anlamına gelen disturbing, değmez, değersiz anlamına gelen worhless, ve ilgisiz, alakasız anlamına gelen irrelevant soru cümlesinde yer alan boşluğu doldurmak için uygun sözcükler değildir.

  4. Import controls impose limitations on the quantitiy or value of goods, which are ......................... to enter a country.

  a. persuaded
  b. afforded
  c. levied
  d. allowed
  e. succeeded

  (Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Cümlenin Türkçe karşılığına baktığımızda "ithalat kontrolları ülkeye ----- olan malların miktar ve değeri üzerine kısıtlamalar getirmektedir." Ifadesini en uygun tamlamlayan sözcüğün passive yapıda bulunan izin vermek yani allowed olduğunu görmektedir. Persuade:ikna etmek, afford:satın almaya gücü yetmek, levy:zorla toplamak ve succeed: başarmak, izlemek anlamlarına geldikleri için
  soru cümlesindeki boşluğa uygun ifadeler değildir.

  5. It really is a first class product, so now it's up to the advertising department to ...................... an effecitve way of launching it onto the market.

  a. put up with
  b. take after
  c. keep up
  d. pull through
  e. come up with

  (Cevap E) Doğru cevap öne sürmek, ortaya çıkmak, ortaya atmak anlamına gelen (e) şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe karşılığına baktığımızda "Bu, gerçekten birinci sınıf bir ürün, bu nedenle ürünün piyasaya etkili bir şekilde ---- için reklam bölümünün çalışması gerekmektedir." Anlamına geldiğini görmekteyiz. Put up with:tahammül etmek, take after:benzemek; yolunu tutmak, keep up:geri kalmamak ve pull through:paçayı kurtarmak anlamına geldikleri için cümlede yer alan boşluğa uygun gelmemektedir.

  6. According to a leading article in one of today's newspapers, a group of foreign businessmen are planning to .................. a new project in the region.

  a. break into
  b. bring up
  c. set up
  d. run up
  e. clear out

  (Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Break into:zorla girmek, bring up:yetiştirmek, büyütmek, run up:birikmek, artmak ve clear out:çekilip gitmek, boş altıp temizlemek anlamlarına geldiği için cümledeki boşluğa uygun düşmemektedir. Set up:kurmak, tesis etmek anlamına geldiği için cümleyi en iyi tamamlayan şık (c) şıkkıdır.

  7. If only he .................. the courage to tell the truth at the beginning, we .................. this long and most
  unpleasant trial.

  a. will have had / will be spared
  b. has had / had been spared
  c. was having / were being spared
  d. had had / would have been spared
  e. would have had / will have spared

  (Cevap D) Doğru cevap tense yapısı olarak cümleyi en iyi tamamladığıiçin (d) şıkkıdır. Past Perfect + would+present perfect yapısı doğru yapı formasyonudur.

  8. If you didn't like the scheme, you ..................... so.

  a. will say
  b. should have said
  c. needn't say
  d. had said
  e. must have said

  (Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Cümle yapısına baktığımızda cümlenin past tense ile başladığını görüyoruz. Dolayısıyla takip eden cümlenin de past tense olması gerekmektedir. (a) şıkkı future tense olduğu için, (c) ve (d) şıkları gramer olarak yanlış olduğu için eleyebiliriz. Geriye kalan (b) ve (e) şıklarına baktığımızda must yapısı zorunluluk belirttiği için cümleye uygun düşmemektedir. Should yapısı tavsiye, önerme anlamı içerdiği için cümleyi en iyi tamamlayan şıktır.

  9. Because of ever-increasing demands .................. wood, the forest ecosystems of the world are
  ..................... great risk.

  a. for / at
  b. from / by
  c. to / of
  d. in / through
  e. over / with

  (Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Risk kelimesi önüne "at" preposition'ını aaldığı için ve sadece (a) şıkkında ikinci bölümde bu edat yer aaldığı için doğru cevap (a) şıkkıdır.

  10. Even the coordinator was surprised that they were able to complete the project on time ...................... the unfavorable weather conditions.

  a. apart from
  b. due to
  c. except for
  d. in conjunction with
  e. in spite of


  (Cevap E) Doğru cevap "-e/a rağmen" anlamına gelen in spite of'tur. Diğer şıklarda yer alan apart from:e/a'dan başka, due to:dolayısıyla, yüzünden, except for:dışında ve in conjunction with:ile başlantılı olarak bağlaçları cümlenin yapısına uymamaktadır.

  11. inflation continues but, hopefully, the economic situation is .................... serious now ...................... it was at the beginning of the year.

  a. less / than
  b. as / as
  c. as much / as
  d. too / that
  e. so / such

  (Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Bu cümlede comparative yani karşılaştırmalı iki cümle bulunmaktadır. Cümlenin anlamına baktığımızda cümlenin ikinci bölümünde olumlu bir anlam yaratmamız gerektiği için ve cümle hopefully:inşallah kelimesi ile başladığıiçin comparative yapı olan less/than yapısı doğru şıktır.

  12. ......................... time and effort are scarce resources, a barter economy is wasteful.

  a. However
  b. As
  c. Although
  d. Hence
  e. Nevertheless

  (Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Cümlenin Türkçe karşılığına baktığımızda "Zaman ve çaba zor bulunan kaynaklar ----, takas ekonomisi müsrifliktir." Anlamına geldiğini görmekteyiz. (b) şıkkında yer alan "since" ile aynı anlama gelen "as" "-diği için" anlamına geldiği cümleyi en iyi şekilde tamamlamaktadır. However: ancak, Although: -diği halde, Hence: bu nedenle ve Nevertheless: yine de anlamına geldikleri için soru cümlesinin anlamına uygun düşmemektedirler.

  sponsorlu bağlantılar

    Konuyu Beğendin mi?
 2. #2
  çok güzel olmuş ama ben 7ye gidiyorum ve bunlar 7. sınıf sorusu değil asıl sorular
  BİLGEM DERSHANESİ QUIZ SINAVI SAYI:2
  A-Fill in the blanks(10 points)
  Peter:Hello,…………….your name?
  Jean:My ……………………,What`s…………………?
  Peter:My…………………….Peter.
  Jean:Nice ………………..…..,Peter.

  B-Fill in the blanks with am/is/are (10 points)
  1-Jack ……a student 3-I…….not from Spain
  2-A:……..you a student? Yes,I ….. 4-We …….not doctors

  C-Answer the questions(20 points)
  1-Are you a pilot?............................................ .................................................. ..
  2-How old is your father?........................................... ........................................
  3-Are you from China?............................................ ............................................
  4-What nationality are you?.............................................. ...................................
  5-What`s your telephone number?........................................... ............................

  D-Write the numbers(10 points)
  3……….. 13…………. 30…………. 20………….. 158………………………………….

  E-Read the passage and answer the questions(30 points)
  Hello.My name is Martina.I`m American.I`m twelve years old and I`m a student.My mother is a nurse.She is 32 years old.My father is an engineer.He is 37 years old.I have got two sisters.Marcy is 9 years old.She is a student.Tracy is 4 years old.

  1-What is her name?............................................. ................................................
  2-Is she from England?.......................................... ...............................................
  3-What nationality is she?.............................................. .......................................
  4-Is her mother a doctor?........................................... ............................................
  5-What is her job?.............................................. .................................................. ..
  6-How old is Marcy?............................................ .................................................

  F-Circle the correct answer(4 points)
  1-……...am eleven years old. 2-What is ………….name?
  a-She b-I c-They d-My a-you b-she c-her d-he

  G-Find the mistake and correct it(6 points)
  1-I am from Turkish/…………………::......................…….
  2-My father are 30 years old/…………………………………

  H-Fill in the blanks with the suitable words(10 points)
  old/ from/ footballer/ name/ years/ singer/ are/ lovely/ thanks/ address
  1-My ………is Filiz 6-This is our ……….. dog
  2-How …….you today? 7-What is your………….?
  3-Fine,……….. 8-David Beckham is a………………..
  4-Tarkan is a …………. 9-I am ……….England
  5-My sister is 7 ………..old 10-How………are you?
  böyle olur.

 3. #3
  güzel olmuş ama 7. sınıf deil bu testler bide 7. sınıf yapsanız
 4. #4
  Bu sorular 7.sınıf sorusu prof.dr ahmet nekiye gösterdim doğru dedi bu ahmet neki ingilterede 20 yıl master yampmışş ingilizceden
 5. #5
  Bu site güzel olmuş ama biraz eksikleriniz var bize göre test verseniz 7.sınıfa gidiyorum testler güzel açıklaması var ama 7.sınıf testleri olsa herkes çok beğenir....
 6. #6
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  Bu site güzel olmuş ama biraz eksikleriniz var bize göre test verseniz 7.sınıfa gidiyorum testler güzel açıklaması var ama 7.sınıf testleri olsa herkes çok beğenir....
  ben 7. sınıfa gıdıyorum bana hiiiç ama hiiiiç yardımcı olmadınız tek 3 soru alabıldım ama nese ben kendı aklımdan yazdım ama gene o da doğru .) yanı benım aklım warya butun herkezde olsa warya herkez yazlılardan 100 alır

 7. #7
  [QUOTE=Cansel :D;327045]ben 7. sınıfa gıdıyorum bana hiiiç ama hiiiiç yardımcı olmadınız tek 3 soru alabıldım.heralde bunu 7. sınıfın konularına bakmadan kafanızdan yazdınız...s**olun yaa...:(
 8. #8
  ingilizceyi öğreninde gelin
 9. #9
  emeğinize saygı duyuyorum ama 7. sınıf...
 10. #10
  bunlar 6, sınıffffffff 1 soru bile yokkkk
 11. #11
  [QUOTE=Misafir;348523]
  Cansel :D Nickli Üyeden Alıntı
  ben 7. sınıfa gıdıyorum bana hiiiç ama hiiiiç yardımcı olmadınız tek 3 soru alabıldım.heralde bunu 7. sınıfın konularına bakmadan kafanızdan yazdınız...s**olun yaa...:(
  ben de 7. sınıfa gidiyorum.doğru söylüyorsun.hiç güüzel bie şey yok hiç soru çözemedim.böyle birşey olur mu? be ben bu siteyi şikayet edeceğim.sen yine 3 soru almışsın ben hiç alamadım kannnnakkkkkaaaa..................:(

  Okunma: 47448 - Yorum: 19
Kullanıcı Değerlendirmesi
3 - 5 (7 oy)