Bal?ks?rt? Saç Nas?l Yap?l?r? - Delinetciler Portal

Bal?ks?rt? Saç Nas?l Yap?l?r?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Bal?ks?rt? seklinde yap?lan örgüler bu sezon çok moda. Nas?l yap?ld???n? merak ediyorsan?z uzmanlar?n önerilerini dikkate al?n.

  1- Saç stilisti Eugene Souleiman'a göre bu örgü biraz zor gibi duruyor ama pratik yap?ld?kça el al???yor. Giles defilesinde saçlar? farkl? tarzda bal?ks?rt? yapan saç stilisti yumu?ak ve etkili bir görüntü için temiz saçta örgünün denenmesi gerekti?ini söylüyor.

  2- Yumu?ak yap?l? ürünler saçtaki ekstra parlakl??? al?yor. Önce bu tarz ürünlerden birini s?k?n, ard?ndan seçece?iniz modele göre saç? ikiye ay?r?n. Bir taraftaki saçlar? üçer santimlik tutamlara ay?r?n ve tepeden örmeye ba?lay?n.

  3- Örmek için elinize ald???n?z saç tutam?n? tekrar ikiye ay?r?n. D??ardan 1-2 santimlik bölümü alarak sol tarafa geçirin ve saç?n sa? taraf?ndaki tutamla kayna?t?r?n. Sa?dan sola bu i?lemi tekrarlay?n. Böylece yukar?dan a?a??ya bal?ks?rt? olu?maya ba?lar. Bu örgü tarz?n? saç?n di?er tutamlar? için de yapmay? unutmay?n.

  4- Saç?n en ucunda iki- üç santimlik bir alan? örmeyin. Ve oradaki saç? ince bir toka veya lastikle tutturun. Örgünün d?? taraflar?ndaki saçlar? da??n?k bir görüntü için çok zorlamadan ç?kar?n. Ve üzerine saç spreyi s?k?n.

  5- Daha klasik bir görüntü için yapt???n?z örgüyü topuz ?eklinde ensede toplayabilirsiniz. Örne?in Amanda Weekley'de böyle örgüler tercih edilmi?ti. Bu tarz? benimseyecekseniz önce saça tam volüm veren bir köpük s?k?n. Bu hem hacim verir hem de saç? kal?nla?t?r?r. Ard?ndan ise makine ile kurutun. Bu tarz? benimseyen Malcom Edwards, saç? önce atkuyru?u seklinde toplad???n? ve tepede kalan saçlar? mümkün oldu?u kadar yumu?ak ve bas?k tuttu?unu söylerken topuzun etraf?nda döndürülen örgünün da??lmamas? için kesinlikle tel tokaya ihtiyaç oldu?unu vurguluyor.

  ?puçlar? ve öneriler:

  - Merdiven örgünün yaratt??? da??n?k görüntüden korkmay?n. Çünkü fark? yaratan esas bu karma?a.

  - Uzun saçlarda birkaç örgü çok s?k duruyor.

  - Abart?l? olmak istemiyorsan?z; saç aksesuar? kullanmay? unutun! Çünkü bu saç yeteri kadar detaya sahip.

  - Ayn? zamanda çok özgür kullanabilece?iniz bir model; ister tek, ister yanda, ister ortada...

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
  Konu *Ecrin* taraf?ndan (2008-06-18 Saat 12:04 ) de?i?tirilmi?tir.
 2. #2
  Hatta iki yandan bile örülebiliyor
 3. #3
  inci Nickli Üyeden Al?nt?
  Hatta iki yandan bile örülebiliyor:papatya:
  cedric 9 ya??na y?llard?r giremedi gençlik iksiri kullan?yo herhal :crayz: sen ba?kas?n? bul ha bu arada benimde saç?m? bi ara örsene bal?k s?rt? :D

 4. #4
  lmn Nickli Üyeden Al?nt?
  cedric 9 ya??na y?llard?r giremedi gençlik iksiri kullan?yo herhal :crayz: sen ba?kas?n? bul ha bu arada benimde saç?m? bi ara örsene bal?k s?rt? :D

  Olmaz o benim yavuklum Tamam öreriz lmnc???m ay?p ettin

Konu Etiketleri

  Okunma: 36828 - Yorum: 3
Kullan?c? De?erlendirmesi