sponsorlu ba?lant?lar
Vi?nenin Kullan?ld??? Yerler Nelerdir?

Vi?nenin besin de?erleri kiraz?nkine benzer. Ancak ?eker oran? daha dü?ük oldu?undan, vi?nenin tad? ek?i ya da mayho? olur. Ayn? nedenle kalorisi de kiraz?nkinden dü?üktür.

Ortalama 100 g taze vi?nede, 58 kalori ile 14,3 g karbonhidrat vard?r. Oysa, vi?nenin A vitamini yüksek olup 1.000 lU'ya kadar var?r. Vi?nenin di?er besin de?erleri kiraz?nkine çok yak?nd?r. Bedenimize yararl? besin de?erlerinin yan? s?ra; Vi?ne meyvesinin taze ya da kurutulmu? saplar?, aynen kiraz saplar? gibi sa?l???m?za yararl? etkiler yapar.

Vi?ne saplar? idrar söktürücü özelli?i ile kab?zl?kta faydal?d?r. Kabuklar? ise ate? dü?ürücü olarak kullan?labilir.

Vi?ne meyvesi, sofral?ktan çok meyve suyu, ?urubu, reçeli, marmelad?, kompostosu, likörü ile di?er baz? içkileri, pasta ve tatl? süslemelerinde ,ho?af? yap?larak tüketilir. Ayr?ca kurutularak da yenir.


Name:	images (9).jpg 
Views:	95 
Size:	8,1 KB (Kilobyte) 
ID:	29774

sponsorlu ba?lant?lar