Katkı maddesine ihtiyaç olmayan, kendiliğinden varolan, yapaylaştırılmamış güzellik