Kpss de Hangi Dersten Kaç Soru Çıkar - Delinetciler Portal
sponsorlu bağlantılar


Kpss de Hangi Dersten Kaç Soru Çıkar

 1. #1
  sponsorlu bağlantılar
  Aşağıdaki listede Önlisan mezunları için kpss sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür kapsamı dahilindedir.


  KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = %100)

  Türkçe % 50 - 30 soru

  Sözcük Bilgisi % 5 - 3 soru

  Dil Bilgisi % 10 - 6 soru

  Anlatım Özellikleri % 5 - 3 soru

  Okuduğunu anlama % 30 -18 soru

  Matematik % 50 - 30 soru

  Sayılarla İşlem Yapma % 10 - 6 soru

  Matematiksel İlişkilerden Yararlanma % 10 - 6 soru

  Problem Çözme % 20 - 12 soru

  Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama % 5 - 3 soru


  KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı (60 soru = %100)


  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi % 40 - 24 soru

  III. Selim’den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler % 5 - 3 soru

  Ulusal Kurtuluş Savaşı % 10 - 6 soru

  Atatürk İlke ve İnkılapları % 15 - 9 soru

  Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika % 10- 6 soru

  Türk Kültür ve Medeniyetleri % 10 -6 soru

  Selçuklular ve önceki dönem % 5 - 3 soru

  Türkiye Coğrafyası % 30 - 18 soru

  Türkiye’nin fiziki Özellikleri % 5 - 3 soru

  Türkiye’nin beşeri özellikleri % 5 -3 soru

  Türkiye’nin ekonomik özellikleri % 20 -12 soru

  Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular % 5 - 3 soru

  Temel Yurttaşlık Bilgisi % 15 -9 soru

  Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku
  % 5 - 3 soru

  Anayasa Hukuku % 5 - 3 soru

  İdare hukuku % 5 - 3 soru

  KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı (120 soru)

  1) Eğitim Psikolojisi %50

  a) Gelişim Psikolojisi %10

  b) Öğrenme Psikolojisi %25

  c) Ölçme-Değerlendirme %15

  2) Program Geliştirme ve Öğretim %35

  a) Program Geliştirme %10

  b)Öğretim Metotları %25


  3) Rehberlik %15

  KPSS A GRUBU- İKTİSAT DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5
  2) Mikro İktisat %30
  3) Makro İktisat %30
  4) Para - Banka - Kredi %20
  5) Uluslararası İktisat %5
  6) Kalkınma Büyüme % 5
  7) Türkiye Ekonomisi %5

  KPSS A GRUBU- İŞLETME DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Temel Kavramlar %10
  2) Yönetim ve Organizasyon %25
  3) Üretim Yönetimi %25
  4) Pazarlama Yönetimi %20
  5) Finansal Yönetim %20

  KPSS A GRUBU- MALİYE DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Maliye Teorisi %10
  2) Kamu Gelirleri %İ5
  3) Kamu Giderleri %15
  4) Kamu Borçları %15
  5) Bütçe %15
  6) Vergi Hukuku %15
  7) Maliye Politikası %15

  KPSS A GRUBU- HUKUK DERSİ KONULARI VE ORANLARI


  I) Anayasa Hukuku %10
  2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
  3) Ceza Hukuku %15
  4) Medeni Hukuku %15
  5) Borçlar Hukuku %15
  6) Ticaret Hukuku %15
  7) İcra ve İflas Hukuku %15

  KPSS A GRUBU- MUHASEBE DERSİ KONULARI VE ORANLARI


  1) Genel Muhasebe %70
  2) Mali Tablolar Analizi %15
  3) Ticari Aritmetik %10
  4) İhtisas Muhasebesi %5

  KPSS A GRUBU- KAMU YÖNETİMİ DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Siyaset Bilimi %15
  2) Anayasa %15
  3) Hukuk %10
  4) Yönetim Bilimi %15
  5) Yönetim Hukuku %15
  6) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15
  7) Sosyoloji % 5
  8) Türk Siyasal Hayatı ( Osmanlıdan günümüze siyasal olaylar ) %10

  KPSS A GRUBU- EKONOMETRİ DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Ekonometri Tahmin ve Tahmin Ediciler %15
  2) Tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi,hipotez testleri %15
  3) Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü %10
  4) İçsel Bağlantı Sorunu %15
  5) Değişen Varyans ve Çoklu Bağlantı Sorunları %10
  6) Tanımlama Sorunu ve Dağıtılması %10
  7) Eşanlı Denklem Sistemleri %15
  8) Zaman Serisi Modellemesi %10

  KPSS A GRUBU- İSTATİSTİK DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Olasılık-Matematiksel İstatistik %15
  2) Yöneylem Araştırması (Karar ve oyunlar kuramı dahil) %10
  3) Çok Değişkenli Analizler %10
  4) Parametrik Olmayan Testler %5
  5) Uygulamalı İstatistik %15
  6) Zaman Serileri %5
  7) Deney Tasarımı %5
  8) Örnekleme (Araştırma teknikleri.anket düzenleme dahil) %10
  9) Sayısal Çözümleme %5
  10) Doğrusal Cebir %10
  11) Regresyon Analizi %10

  KPSS A GRUBU- ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %35
  2) Uluslararası Hukuk %35
  3) Siyasi Tarih %30

  KPSS A GRUBU- ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) İş Hukuku %20
  2) Sosyal Güvenlik Hukuku %25
  3) Çalışma Ekonomisi %45
  4) Yönetim ve Çalışma Psikolojisi %5
  5) Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5

  sponsorlu bağlantılar

    Konuyu Beğendin mi?
 2. #2
  aradım o kadar sizde buldum teşekkür ederim..
  Okunma: 13107 - Yorum: 1
Kullanıcı Değerlendirmesi
3.5 - 5 (4 oy)