Office K?sayol Tu?lar? - Delinetciler Portal

Office K?sayol Tu?lar?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Office program?ndaki Word, Excel, Access, Outlook ve Power Point programlar?n? daha seri kullaman?z icin a?a??daki k?sa yollar? bilmeniz gerekir..  <<< WORD >>>
  Kal?nla?t?r ……………………………………………………………………………………………………… CTRL+B

  Bόyόk kόηόk harf de?i?tir …………………………………………………………………….. άst Karakter+F3

  Kopyala ………………………………………………………………………………………………………… CTRL+C

  Sφzcόk sil …………………………………………………………………………………………. CTRL+Geri Tu?u

  Bul ve de?i?tir ……………………………………………………………………………………………….. CTRL+F

  Sayfaya, bφlόme, sat?ra vb. git …………………………………………………………………………. CTRL+G

  Belgenin ba??na git ………………………………………………………………………………….. CTRL+HOME

  Belgenin sonuna git ……………………………………………………………………………………. CTRL+END

  Kφprό ekle ……………………………………………………………………………………………………. CTRL+K

  ?talik yap ……………………………………………………………………………………………………….. CTRL+I

  Aη ………………………………………………………………………………………………………………. CTRL+O

  Sφzlό?ό aη …………………………………………………………………………………………. άst Karakter+F7

  Yap??t?r ………………………………………………………………………………………………………… CTRL+V

  Yazd?r ………………………………………………………………………………………………………….. CTRL+P

  En son eylemi tekrarla ………………………………………………………………………… F4 veya CTRL+Y

  Kaydet …………………………………………………………………………………………………………. CTRL+S

  Tόmόnό seη ………………………………………………………………………………………………….. CTRL+A

  Belgenin ba??na kadar seη ……………………………………………………… CTRL+άst Karakter+HOME

  Belgenin sonuna kadar seη ……………………………………………………….. CTRL+άst Karakter+END

  Geri al ………………………………………………………………………………………………………….. CTRL+Z

  <<< EXCEL >>>

  Gφrόntόlenen hόcre de?erleri ve hόcre formόlleri aras?nda geηi? yap ………………………. CTRL+`

  Tόm aη?k ηal??ma kitaplar?ndaki sayfalar? hesapla ………………………………………………………. F9

  Etkin ηal??ma sayfas?n? hesapla ……………………………………………………………… άst Karakter+F9

  Kopyala ………………………………………………………………………………………………………… CTRL+C

  Geηerli aral??? kullanan bir grafik olu?tur ……………………………………………… F11 veya ALT+F1

  Hόcreleri Biηimlendir ileti?im kutusunu gφrόntόle ……………………………………………….. CTRL+1

  Git ileti?im kutusunu gφrόntόle ………………………………………………………………………………… F5

  Seηilen hόcre aral???n? geηerli girdiyle doldur ……………………………………………. CTRL+ENTER

  Saati gir ………………………………………………………………………………………………………… CTRL+;

  Tarihi gir ……………………………………………………………………………………………………….. CTRL+;

  Ηal??ma sayfas?n?n ba??na ta?? …………………………………………………………………… CTRL+HOME

  Ηal??ma sayfas?ndaki son hόcreye ta?? …………………………………………………………… CTRL+END

  Aη ………………………………………………………………………………………………………………. CTRL+O

  Yap??t?r ……………………………………………………………………………………………………….. CTRL+V

  Formόle bir i?lev yap??t?r ………………………………………………………………………. άst Karakter+F3

  Yazd?r ………………………………………………………………………………………………………….. CTRL+P

  Kaydet ………………………………………………………………………………………………………….. CTRL+S

  Tόmόnό seη ………………………………………………………………………………………………….. CTRL+A

  Geηerli sόtunu seη …………………………………………………………………………… CTRL+Ara Ηubu?u

  Geηerli sat?r? seη …………………………………………………………………….. άst Karakter+Ara Ηubu?u

  Geri Al …………………………………………………………………………………………………………. CTRL+Z

  Formόl Paleti'ni gφrόntόle ……………………………………………………………………………….. CTRL+A

  <<< ACCESS >>>

  Kopyala ………………………………………………………………………………………………………… CTRL+C

  Veritaban? penceresini gφrόntόle …………………………………………………………………………….. F11

  Bul ve de?i?tir ……………………………………………………………………………………………….. CTRL+F

  Bir not veya metin alan?na sat?r sonu i?areti ekle …………………………………………. CTRL+ENTER

  Geηerli saati ekle …………………………………………………………………………………………….. CTRL+:

  Ayn? alandan φnceki kayda veri ekle ………………………………………………………………….. CTRL+'

  Bugόnόn tarihini ekle ………………………………………………………………………………………. CTRL+;

  Yeni bir veritaban? aη ……………………………………………………………………………………… CTRL+N

  Mevcut bir veritaban?n? aη ……………………………………………………………………………….. CTRL+O

  Yap??t?r ………………………………………………………………………………………………………… CTRL+V

  Yazd?r ………………………………………………………………………………………………………….. CTRL+P

  Kaydet ………………………………………………………………………………………………………….. CTRL+S

  Φnceki etkin pencere ile Visual Basic aras?nda geηi? yap …………………………………….. ALT+F11

  Geri Al …………………………………………………………………………………………………………. CTRL+Z

  Geηerli alanda yap?lan de?i?iklikleri geri al ………………………………………………………. ESC tu?u

  Geηerli kay?tta yap?lan de?i?iklikleri geri al ………………………………………………………. ESC ESC

  <<< OUTLOOK >>>

  E-posta iletisini okundu olarak i?aretle ………………………………………………………………. CTRL+Q

  Ki?i aη ………………………………………………………………………………………………… CTRL+SHIFT+C

  Toplant? iste?i aη …………………………………………………………………………………. CTRL+SHIFT+Q

  Gφrev aη …………………………………………………………………………………………….. CTRL+SHIFT+K

  Randevu aη …………………………………………………………………………………………. CTRL+SHIFT+A

  E-posta iletisi aη ………………………………………………………………………………….. CTRL+SHIFT+M

  Adres defterini aη …………………………………………………………………………………. CTRL+SHIFT+B

  Geli?mi? Bul ileti?im kutusunu aη ……………………………………………………………. CTRL+SHIFT+F

  Yap??t?r …………………………………………………………………………………………………………. CTRL+V

  Yazd?r …………………………………………………………………………………………………………… CTRL+P

  Tόmόnό seη ………………………………………………………………………………………………….. CTRL+A
  .
  Gelen Kutusu'na geηi? yap ………………………………………………………………………. CTRL+SHIFT+I

  Giden Kutusu'na geηi? yap …………………………………………………………………….. CTRL+SHIFT+O

  Geri Al …………………………………………………………………………………………………………. CTRL+Z

  <<< POWER PO?NT >>>

  Alt simge biηimlendirmesi uygula ………………………………………………………… CTRL+E??TT?R ??ARET? (=)

  άst simge biηimlendirmesi uygula ………………………………………………………… CTRL+ARTI ??ARET? (+)

  Kal?nla?t?r …………………………………………………………………………………………. CTRL+B

  Bόyόk Harf Yap …………………………………………………………………………………. άst Karakter+F3

  Kopyala ……………………………………………………………………………………………. CTRL+C

  Sφzcόk sil ………………………………………………………………………………………… CTRL+GER? TU?U

  Paragraf girintisini azalt ………………………………………………………………………. ALT+άst Karakter+SA? OK TU?U

  Bul ………………………………………………………………………………………………….. CTRL+F

  Kφprό ekle ………………………………………………………………………………………… CTRL+K

  Yeni bir slayt ekle ………………………………………………………………………………. CTRL+M

  Geηerli slayd?n kopyas?n? olu?tur ………………………………………………………….. CTRL+D

  Point Aη ……………………………………………………………………………………………. CTRL+O

  Yaz? Tipi ileti?im kutusunu aη ………………………………………………………………. CTRL+T

  Yap??t?r ……………………………………………………………………………………………… CTRL+V

  Yazd?r ………………………………………………………………………………………………. CTRL+P

  Paragraf girintisini art?r ……………………………………………………………………….. ALT+άst Karakter+SOL OK TU?U

  En son eylemi yinele …………………………………………………………………………… F4 or CTRL+Y

  Kaydet ……………………………………………………………………………………………… CTRL+S

  Tόmόnό seη ………………………………………………………………………………………. CTRL+A

  Slayt gφsterisi ba?lat…………………………………………………………………………….. F5

  Sonraki bφlmeye (saat yφnόndeki) geηi? yap …………………………………………… F6

  Φnceki bφlmeye (saatin ters yφnόndeki) geηi? yap ……………………………………. άst Karakter+F6

  Geri Al ……………………………………………………………………………………………… CTRL+Z

  K?lavuzlar? gφrόntόle …………………………………………………………………………… CTRL+G

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Paylas?m iηin T?kkόrler
 3. #3
  payla??m iηin te?ekkόrler.
 4. #4
  ellerinize sa?l?k ηok i?imi kolayla?t?rd? ya.waybeee
 5. #5
  Payla??m iηin ηok te?ekkόrler ..
 6. #6
  ηok iyi oldu te?ekkόrler

?lginizi Ηekebilecek Konular

Konu Etiketleri

  Okunma: 40291 - Yorum: 5
Kullan?c? De?erlendirmesi