sponsorlu bağlantılar
Tüm dünyada erkeklerde en sık görülen kanserdir. Tüm kanserlerin %16'sı, tüm kanser ölümlerinin %28'i ( erkeklerde %35, kadınlarda %19 akciğer kanseri nedeniyledir.

Trakea , bronşlar, bronşioller gibi alt solunum yolları veya akciğer parankiminden gelişen tümörler için Akciğer Kanserleri terimi kullanılır.

* En sık 50- 70 yaşlar ( %5'i 40 yaş altında ) arasında görülür.
* Asemptomatik yani belirtisi yok olabilir.
Akciğer kanserinde genellikle görülen belirti ve bulgular

* Öksürük
* Nefes darlığı ve nefes almada zorlanma
* Kanlı balgam çıkarma ve kan tükürme
* Egzersiz yapmada zorlanma
* Göğüs ağrısı
* Ses Kısıklığı
* Kol ve Omuz Ağrısı
* Yutarken zorlanma ve takıntı hissi
* Kemik ağrısı
* Anemi yani kansızlık
* Düzensiz kalp atımları
* Lenfadenopati
* Başağrısı
* Sarılık
* Cilt ve Ciltaltı Nodülleri
* İştahsızlık, halsizlik ve kilo kaybı
* Hırıltılı solunum
* Sık tekrarlayan zatüreler
* Yutma güçlüğü
* Yüzde dolgunluk ve kızarma
* Göğüs kafesi içinde lenf sıvısı birikimi
* Ateş
* Çarpıntı ve senkop (bayılma)
* Omuz ve kol ağrısı
* Göz kapağında düşme, gözün içine çökmesi vb.


Akciğer Kanseri'nin nedenleri

En çok aşağıdaki etmenler suçlanmaktadır:

* Sigara (% 90 dan daha fazla)

LÜTFEN SİGARA İÇMEYİNİZ.

* Radon ( nedenlerin % 15 i olarak gösterilmektedir.)

Radondan korunmanın en etkili yolu ahşap evlerde yaşamaktır.

* Asbest

Asbest elyaflı çatılar ( atermit , eternit vs) dan akan suların sızabileceği yerlerden korununuz. Bazı belediyeler asbetli çimento içme suyu boruları kullanabilmektedir.

* Kronik İntertisyel Pnömonitis
* Halojen eterler (klorometileter)
* Inorganik arsenik
* Radyoizotoplar
* Hava kirliliği
* Ağır metaller
* Krom
* Nikel
* Mustard gazı
* Vitamin A ve E eksikliği

Risk faktörleri
* Sigara
* Hava kirliliği
* Radyasyon yerini almaktadır.

sponsorlu bağlantılar