sponsorlu bağlantılar
Sübhâneke

Ettehiyyâtü


Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik


Allâhümme Salli


Allâhümme Barik


Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli


Rabbenâ âtina


Rabbenâğfirli


Kunut Duaları


Kunut Duaları-1


Kunut Duaları-2


Fatiha Suresi


Fil Suresi


Kureys Suresi


Maun Suresi


Kevser Suresi


Kafirun Suresi


Nasr Suresi


Tebbet Suresi


İhlas Suresi


Felak Suresi


Nas Suresi


Ayetu'l-Kursi[ Sübhâneke ]


Namazlarda ayakta iken okunur.


Okunduğu yerler:


1) Her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra,


2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,


3) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,


4) Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.


5) Cenaze namazında birinci tekbirden sonra.Anlamı: Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.


NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur.


[ Ettehiyyâtü ]


Okunduğu Yerler:


Namazların her oturuşunda okunur.Anlamı: Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.


Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun.


Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.


[ Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik ]


1) Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü'den sonra,


2) İkindi namazının sünneti ile Yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehiyyatü'den sonra,


3) Dört rekatta bir selâm verilerek kılınan Teravih namazının ikinci rek'atının sonundaki oturuşta "Ettehiyyatü"den sonra,


4) Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.


[ Allâhümme Salli ]


Anlamı: Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin


[ Allâhümme Barik ]


ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


[ Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli ]


Okundukları Yerler:


1) Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,


2) Kunut duasını bilmeyen vitir namazında onun yerine "Rabbenâ âtina" ayetini okuyabilir.


3) Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine yine "Rabbenâ âtina" ayetini dua niyetiyle okuyabilir.


[ Rabbenâ âtina ]


Anlamı: Allahım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.


[ Rabbenâğfirli ]


Anlamı: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.


[ Kunut Duaları ]


Bu duâlar Vitir namazının son rek'atında âyetten sonra okunur.


[ Kunut Duaları-1 ]


Anlamı: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

(alıntı)

sponsorlu bağlantılar