sponsorlu bağlantılar
Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin Dönemi

Muhammed'in vefatından hemen sonra seçimle göreve gelmiş Dört Halifedir:

 • Ebu Bekir
 • Ömer bin Hattab
 • Osman bin Affan
 • Ali bin Ebu Talib

Emeviler Dönemi

Emeviler dönemindeki halifelerdir:

 • I. Muaviye 661 - 680
 • I. Yezid 680 - 683
 • II. Muaviye 683 - 684
 • I. Mervan 684 - 685
 • Abdülmelik 685 - 705
 • I. Velid 705 - 715
 • Süleyman bin Abdülmelik 715 - 717
 • Ömer bin Abdülaziz 717 - 720
 • II. Yezid 720 - 724
 • Hişam bin Abdülmelik 724 - 743
 • II. Velid 743 - 744
 • III. Yezid 744
 • İbrahim bin Velid 744
 • II. Mervan 744 - 750

Abbasiler Dönemi

Abbasiler dönemindeki halifelerdir:

 • Seffah (Abbasi) (Ebu'l Abbas) 750 - 754
 • Mansur (Abbasi) 754 - 775
 • Mehdi (Abbasi) 775 - 785
 • Hadi (Abbasi) 785 - 786
 • Harun Reşid 786 - 809
 • Emin (Abbasi) 809 - 813
 • Memun (Abbasi) 813 - 833
 • Mutasım (Abbasi) 833 - 842
 • Vasık (Abbasi) 842 - 847
 • Mütevekkil (Abbasi) 847 - 861
 • Muntasır (Abbasi) 861 - 862
 • Müstain (Abbasi) 862 - 866
 • Mutez (Abbasi) 866 - 869
 • Muhtedi (Abbasi) 869 - 870
 • Mutemid (Abbasi) 870 - 892
 • Mutezid (Abbasi) 892 - 902
 • Muktefi (Abbasi) 902 - 908
 • Muktedir (Abbasi) 908 - 932
 • Kahir (Abbasi) 932 - 934
 • Razi (Abbasi) 934 - 940
 • Müttaki (Abbasi) 940 - 944
 • Müstekfi (Abbasi) 944 - 946
 • Muti (Abbasi) 946 - 974
 • Ettai (Abbasi) 974 - 991
 • Kadir (Abbasi) 991 - 1031
 • Kaim (Abbasi) 1031 - 1075
 • Muktedi (Abbasi) 1075 - 1094
 • Mustazhir (Abbasi) 1094 - 1118
 • Mustarşid (Abbasi) 1118 - 1135
 • Raşid (Abbasi) 1135 - 1136
 • Muktefi (Abbasi) 1136 - 1160
 • Müstencid (Abbasi) 1160 - 1170
 • Müstezi (Abbasi) 1170 - 1180
 • Naşir (Abbasi) 1180 - 1225
 • Zahir (Abbasi) 1225 - 1226
 • Mustansır (Abbasi) 1226 - 1242
 • Mustasım (Abbasi) 1242 - 1258

Fatımi Halifeler

Kahire'de hüküm sürmüş olan Şii halifeler. Sünniler tarafından halife kabul edilmezler.

 • Mehdi (Ubaydullah al-Mehdi Billah) (910-934):Fatimi hanedanının kurucusu
 • Kaim (Muhammed al-Kaim Bi-Emrillah) (934-946)
 • Mansur (İsmail Mansur Bi-Nasrillah) (946-953)
 • Müizz (Ebu Tamim al-Mu‘izz Li-Dinillah) (953-975)
 • Aziz (Ebu Mansur Nizar Aziz Billah (975-996)
 • Hakim (Al-Hakim bi-Emrillah) (996-1021)
 • Zahir (Ali az-Zahir} (1021-1036)
 • Müstensir (Maad al-Müstansir Billah) (1036-1094)
 • Müstali (Ahmad al-Mustali)(1094-1101)
 • Âmir (Mansur Âmir bi'Ahkamillah) (1101-1130)
 • Hafız (Al-Hafız)(1130-1149)
 • Zafir (Al-Zafir) (1149-1154)
 • Faiz (Al-Fā'iz bi-Emrillah) (1154-1160)
 • Aşid (Al-Aşid) (1160-1171)

Memluk Himayesi Dönemi

Abbasi Hanedanının Mısır'daki Memlük Sultanlığı himayesi altında olduğu dönemdeki halifeleridir:

 • Mustansır (Abbasi) 1259 - 1261
 • I. Hakim 1262 - 1302
 • I. Müstekfi 1302 - 1340
 • I. Vasık 1340 - 1341
 • II. Hakim 1341 - 1352
 • I. Mütadid 1352 - 1362
 • I. Mütevekkil 1362 - 1383
 • II. Vasık 1383 - 1386
 • Mutasım (Abbasi) 1386 - 1389
 • I. Mütevekkil (ikinci sefer) 1389 - 1406
 • Mustain (Abbasi) 1406 - 1414
 • II. Mutadid 1414 - 1441
 • II. Müstekfi 1441 - 1451
 • Kaim (Abbasi) 1451 - 1455
 • Mustancit (Abbasi) 1455 - 1479
 • II. Mütevekkil 1479 - 1497
 • Mustamsık (Abbasi) 1497 - 1508
 • III. Mütevekkil 1508 - 1517

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devleti'nin Ridaniye Muharebesini kazanarak Memlük Sultanlığı'na son vermelerinden sonra Halife ünvanını üstlenen padişahlardır:

 • Yavuz Sultan Selim 1517 - 1520
 • Kanuni Sultan Süleyman 1520 - 1566
 • II. Selim 1566 - 1574
 • III. Murat 1574 - 1595
 • III. Mehmet 1595 - 1603
 • I. Ahmet 1603 - 1617
 • I. Mustafa 1617 - 1618
 • II. Osman 1618 - 1622
 • I. Mustafa (ikinci sefer) 1622 - 1623
 • IV. Murat 1623 - 1640
 • I. İbrahim 1640 - 1648
 • IV. Mehmed 1648 - 1687
 • II. Süleyman 1687 - 1691
 • II. Ahmet 1691 - 1695
 • II. Mustafa 1695 - 1703
 • III. Ahmet 1703 - 1730
 • I. Mahmut 1730 - 1754
 • III. Osman 1754 - 1757
 • III. Mustafa 1757 - 1774
 • I. Abdülhamid 1774 - 1789
 • III. Selim 1789 - 1807
 • IV. Mustafa 1807 - 1808
 • II. Mahmut 1808 - 1839
 • Abdülmecit 1839 - 1861
 • Abdülaziz 1861 - 1876
 • V. Murat 1876
 • II. Abdülhamit 1876 - 1909
 • V. Mehmet 1909 - 1918
 • VI. Mehmet 1918 - 1922

sponsorlu bağlantılar