sponsorlu bağlantılar
Trafik: İnsanların, Hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Trafik sadece içerisinde akışın yönlendirildiği bir yollar sistemi değil, aynı zamanda toplumun bireylerinin bir başka biçimde etkileşim de bulunmasıdır. motorun icadı ve bundan elde edilen güçten ulaşım araçlarında faydalanma, insanoğluna ve onun yaşantısına yeni ufuklar açmış ve onun günlük hayatında köklü değişmeler meydana getirmiştir. Bu değişmeler ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuk düzenine olumlu olurken, trafik sorunlarını bütün olumsuzlukları ile kendini göstermiştir.

Trafik; yol, araç ve insan unsurlarından oluşmaktadır. Bu unsurları genişletirsek alt yapı, sürücü, yol, araç, yolcu, yaya, eğitim, denetimin olarak sıralayabiliriz. Bunların herhangi birinde oluşan olumsuzluklar ise, trafik kazalarına neden olmaktadır. Trafik kazaları, insanın en kutsal varlığı olan yaşam hakkını elinden almasını yada Sakat kalmasına neden olmaktadır.

Trafik kazaları sadece ülkemizin sorunu değil, Tüm Dünyanın sorunudur aslında. Hiçbir ülke trafik sorununun tamamen ortadan kaldırabilmiş veya halledebilmiş durumda değildir. Ancak alınan önlemlerle bu sorun en aza indirilebilmiştir. Trafik sorununun az da olsa önüne geçebilmek için üç ana unsurun bir arada ve eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir.

Trafik Kurallarına Neden Uymalıyız?

Yayalar için trafik kurallarından bazıları şunlardır.

1) Cadde ve sokaklarda her zaman yaya kaldırımında yürümeliyiz.

2) Karşı kaldırıma ancak yaya geçidinden geçmeliyiz. Kaldırımdan inerken, karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa yine sola bakıp öyle geçmeliyiz

3) Yaya geçitlerinden geçmeliyiz.

4) Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.

5) Trafik polislerinin işaretlerine uymalıyız.

6) Trafik Polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.

7) Trafik lambası kırmızı yanarken kesin olarak karşıya geçmemeliyiz.

8) Karşıdan karşıya geçerken zikzaklar çizmemeliyiz.

9) Duran bir taşıtın hemen önünden ve arkasından geçmemeliyiz.

10) Taşıt araçlarından inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.

11) Taşıt araçlarına binerken sıramızı beklemeliyiz.

12) Taşıt aracından iner inmez hemen karşıya geçmemeliyiz.

13) Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.

14) Yolda top oynamamalıyız.

15) Yolda Gruplar oluşturup geçişe engel olmamalıyız.

sponsorlu bağlantılar