Kaplumba?a Omurgal? m? Omurgas?z m?? - Delinetciler Portal

Kaplumba?a Omurgal? m? Omurgas?z m??

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Kaplumba?a Omurgal? Hayvand?r. Kaplumba?a (ya da tosba?a) Testudines tak?m?n? olu?turan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde ya?ayan, a??r yürüyü?lü, dört ayakl?, sürüngen bir hayvand?r.

  Hareketleri yönünden ne kadar tela?s?z ve a??r hayvanlarsa onlar?n tarih boyunca geli?imi de o kadar yava? olmu?tur. Kaplumba?alar, öteki sürüngenlerle birlikte Mezozoik'in ilk dönemi olan Trias Ça??'nda ortaya ç?kt?lar. 200 milyon y?ldan beri kaplumba?alar?n vücut yap?lar? önemli hiçbir de?i?ikli?e u?ramam??t?r. Halbuki kaplumba?alar, dünyada soyu henüz tükenmemi? en eski hayvanlardand?r. Açl??a pek dayan?kl?d?rlar. Çok uzun ömürlüdürler. Yüz, yüz elli y?l kadar ya?arlar.

  Kaplumba?a s?k s?k ölümsü bir uykuya dalar. Ya?ad??? çevrede s?cakl?k dü?meye ba?lay?nca hayvan iyice uyu?up kal?r. Bol Güne? ????? alan kuru topraklarda kendine bir delik kaz?p bütün k??? orada geçirmek üzere içine girer.

  Günümüzde, soyunu sürdürmekte olan 250'ye yak?n kaplumba?a türü bulunmaktad?r.

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Evet Omurgal?
 3. #3
  Evet omurgal? hayvanlar arasd?nda kaplumba?ada vard?r.kaplumba?alar en fazla 150 y?l ya?arlar.üstelik soruda bir yanl??l?k var.soru ?u ?ekilde olmal?:
  Kaplumba?a omurgal? bir hayvanm?d?r?
  Lütfen hatan?z? düzeltünüz

 4. #4
  Te?ekkür Ederim
 5. #5
  istedi?im cevab? alamad?m.
 6. #6
  Kaplumbaga omurgali hayvan mi yoksa degil mi diye tartistik arkadasla iddaya girdik 20 lira kazandim
 7. #7
  ya daha çok bilgi olsa daha iyi olurdu ama yinede güzel
 8. #8
  Ben sadece kaplumbaga omurgalimi diye baktim buladim megersem kirmizi yazida yaziyormus.

Konu Etiketleri

kaplumbağa omurgalı mı

kaplumbağa omurgalı hayvan mıdır

kaplumbağa omurgalımı
  Okunma: 3048 - Yorum: 7
Kullan?c? De?erlendirmesi
3.6 - 5 (27 oy)