Koni ve Kürenin Özellikleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
sponsorlu bağlantılar


Koni ve Kürenin Özellikleri Nelerdir?

 1. #1
  Koni ve kürenin yanal alanı,hacmi,taban alanı vb. özelliklerin hepsi gerekli lütfen yardımcı olun.
  sponsorlu bağlantılar


    Konuyu Beğendin mi?
 2. #2
  Koni, matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekil.

  koni ve kürenin özellikleri nelerdir?


  Dik üçgenin bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen koniye, dik koni veya dönel koni denir. Koniler, tabanlarına göre; dairesel koni, eliptik koni gibi isimler alırlar. Dairesel bir dik koninin taban merkezini tepe noktasına birleştiren doğru parçasına, bu koninin ekseni veya yüksekliği denir. Taban çevresinin herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğru parçasına koninin ana doğrusu veya apotemi adı verilir. Taban çevresinin her noktasını tepeye birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği yüzey, koninin yanal yüzeyi adını alır. Yanal yüzeyin alanı, taban çevresi ile apoteminin çarpımının yarısına eşittir. Taban yarıçapının uzunluğu r, apotemi uzunluğu a ise yanal yüzey alanı= π·r·a olur. Bir dairesel dik koninin hacmi de, taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri alınarak elde edilir:


  İsim: ec4699c31512c0ffa804210d48ca8a55.png
Görüntüleme: 13125
Büyüklük: 627 Byte


  Bir dönel koninin düzlemlerle arakesitine, konikler adı verilir. Herhangi bir koni, tabana paralel bir düzlemle kesilirse, düzlemle taban arasında kalan kısma kesik koni denir.


  KÜRE
  Günlük kullanımıyla küre kusursuz simetriye sahip geometrik bir nesnedir, bir yüzeydir; üç boyutlu Öklit uzayında (R3) yatar. Analitik geometride (x0, y0, z0) merkezli ve r yarıçaplı küre denklemi:


  İsim: f9dfc75e1163f28baed78c02d7ed8c77.png
Görüntüleme: 13619
Büyüklük: 1,1 KB (Kilobyte)  olarak verilir. Bu ifade, başnoktaya (orijin) uzaklıkları r olan noktaları anlatır.
  Yine günlük kullanımda, içi dolu bir küreye de küre denmektedir. Matematikte ikisi arasında ayrım gözetilir ve içi dolu bir küreye yuvar denir. Bir yuvar topolojik (geometrik) bir nesne olarak 3 boyutludur. İçi boş olan küreyse 2 boyutludur.
  Genel olarak, matematikte küre, n boyutlu bir çokkatlıdır. Sn olarak gösterilir. (n+1) boyutlu Öklit uzayında (Rn+1) yatar. (a0, a1,9 - Koni ve Kürenin Özellikleri Nelerdir?, an) merkezli ve r yarıçaplı küre Rn+1'de analitik olarak:


  İsim: 392c58187f891fc43b002c9467ecbeb7.png
Görüntüleme: 13553
Büyüklük: 978 Byte  ile tanımlanır. Dolayısıyla, 1 boyutlu küre bir çemberdir. 0 boyutlu küreyse iki noktadan oluşur çünkü gerçel çizgide 0'a uzaklığı r olan iki nokta vardır. Rn+1'de başnokta merkezli ve 1 yarıçaplı bir küreye birim küre denir.


  İsim: Sphere.jpg
Görüntüleme: 15676
Büyüklük: 16,1 KB (Kilobyte)  İsim: Adsız.jpg
Görüntüleme: 14084
Büyüklük: 18,5 KB (Kilobyte)

 3. #3
  çok güzelmiş tam aradığım şey
 4. #4
  konu güzelde gereksiz bilgiler var aralarda.
 5. #5
  çok teşekkürlerrr :D
  Okunma: 19912 - Yorum: 4
Kullanıcı Değerlendirmesi
3.5 - 5 (8 oy)