Atatürkün Okulla ?lgili An?lar? - Delinetciler Portal

Atatürkün Okulla ?lgili An?lar?

 1. #1
  Atatürkün Okulla ?lgili An?lar? ,
  Atatürkün Okulla ?lgili An?s?

  sponsorlu ba?lant?lar


    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Yaz? devriminden sonra(1928),Atatürk'ün kara tahta ba??ndaki resmi görülünce,O'na "ba?ö?retmen" denilmeye ba?lanm??t?.

  Asl?nda,adland?rmada geç kal?nm??t?.

  Kurtulu? Sava??'ndan hemen sonra,bir ?stanbul gazetecisi kendisine ?öyle bir soru yöneltmi?ti:
  -Yurdu kurtard?n?z.?imdi ne yapmak isterdiniz?

  Hiç duraklamadan ?u cevab? vermi?ti:
  -Milli E?itim Bakan? olarak Türk Kültürünü Yükseltmeye çal??mak,en büyük amac?md?r.
  Ondan sonra Atatürk nerede görünse,mutlaka orada bir okula girer,ö?retmen ve ö?rencilerle konu?urdu.

  Birgün Atatürkün yolu köy okuluna dü?tü.Tek s?n?fl? okulda bir genç ö?retmen ders veriyordu. Atatürk s?n?fa girince,ö?retmen kürsüsünü terk etti.

  Atatürk:
  -Hay?r,yerinizde oturunuz ve dersinize devam ediniz,dedi.E?er izin verirseniz,bizde sizden faydalanmak isteriz.S?n?fa girdi?i zaman,Cumhurba?kan? bile ö?retmenden sonra gelir.

Konu Etiketleri

  Okunma: 5957 - Yorum: 1
Kullan?c? De?erlendirmesi