Tımar Sisteminin Bozulması - Aradığın Bilgi Burada

 Tımar Sisteminin Bozulması

  1. #1
    sponsorlu bağlantılar
    Avrupa'da ateşli silahların 16.yüzyıl boyunca yaygınlaşması Avusturya cephesinde atlı süvarilerin ve sipahilerin savaş gücünü azaltmıştı. Bu durum ateşli silahlarla eskiden beri donanmış olan Yeniçerilerin önemini arttırdı. Yeniçeriler maaşlarını doğrudan doğruya hazineden nakit para (ulûfe) biçiminde almaktaydılar. Yeniçerileri birlikleri sayısının büyümesi Osmanlı maliyesinde nakit para ihtiyacını artırdı. Nakit gereksinimini hızlı bir biçimde karşılamanın başlıca yolu vergilerin iltizam yöntemiyle toplanmasıydı. Sözü geçen yöntemin 16. yüzyıl sonlarında başat hale gelmesiyle tımarların gerek askerî, gerekse ekonomik anlamda belirleyici bir önemleri kalmamıştır. Tımarlar bundan sonra varlıklarını bir kalıntı kurum olarak 19. yüzyılın başlarına değin sürdürecektir.Tımar sistemi Tanzimat Fermanıyla 1839 yılında kaldırılmıştır.

       Nasıl Buldun?
  2. #2
    Osmanlı duraklama dönemindeki tımar sisteminin bozulma ndenleri ve sonuçları ? :(

Konu Etiketleri

tımar sisteminin bozulması

tımar sistemi

tımar sistemi ne zaman bozuldu

16. Yüzyılda timar sistemi neden bozuldu

Timar sistemi ne zaman bozuldu

  Okunma: 7618 - Yorum: 1
Kullanıcı Değerlendirmesi
2 - 5 (1 oy)