Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi) - Delinetciler Portal
sponsorlu bağlantılar


Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)

 1. #1
  sponsorlu bağlantılar
  İkinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan bazı iki heceli sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına "orta hece düşmesi" de denir.

  ağız+ı>ağzı;

  bağır+ına > bağrına;

  beniz + im > benzim;

  alın+ım > alnım;

  karın+ın > karnın;

  göğüs + ü > göğsü;

  oğul + u > oğlu…

  Arapçadan dilimize girmiş bazı sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek ya da sözcük (yardımcı eylem) getirildiğinde, aynı ses olayı ortaya çıkmaktadır.

  sabır + ın > sabrın,

  şükür et > şükret,

  zikir + i > zikri,

  fetih + i > fethi,

  fikir + imiz > fikrimiz,

  fikir eyledi > fikreyledi,

  zikir edilen > zikredilen...

  Birleşik sözcük oluşumu sırasında da ünlü düşmeleri görülmektedir.

  Buna "ünlü aşınması" da denir.

  ne için > niçin,

  ne asıl > nasıl,

  kayın ana > kaynana,

  kayın ata > kaynata,

  kahve altı > kahvaltı,

  biri biri > birbir,

  sütlü aş > sütlaş > sütlaç

  Bazı sözcükler türetilirken ünlü düşmesi olabilir,

  ayır + ım > ayrım,

  kavur + uk > kavruk,

  koku + la > kokla,

  yanıl + ış > yanlış,

  savur + uk > savruk,

  sızı + la > sızla,

  ileri + le > ilerle,

  devir + im > devrim,

  yalın + ız > yalnız,

  oyun + a > oyna,

  sıyır + ık > sıyrık  sponsorlu bağlantılar

    Konuyu Beğendin mi?
 2. #2
  ÜNLÜ DÜŞMESİ

  omuz-u > omzu
  sabır - ı > sabrı
  akıl - ı > aklı
  burun - u > burnu
  gönül - üm > gönlüm
  ağız - ı > ağzı
  fikir - i > fikri
  zihin - i > zihne
  alın - ı > alnı
  sıyır-ık > sıyrık
  Koku-lamak....koklamak
  Kızıl-armak....kızarmak.
  Ayır-ım...ayrım.
  Çevir-il...çevrilmek.
  Kayıp-olmak...kaybolmak.
  Hapis-olmak...hapsolmak.
  şükür-etmek...şükretmek.
  yumurta-la-mak...yumurtlamak.
  kok-u-la-mak...koklamak.
  sız-ı-la-mak...sızlamak.
  kavur-ul-mak...kavrulmak
  savur-ul-mak...savrulmak


  ÜNSÜZ DÜŞMESİ

  küçük - cük > küçücük
  büyük - cek > büyücek
  Minik-cik...minicik.
  Ufak-l...ufalmak.
  küçük-mse...küçümsemek.
  ufak-cık...ufacık.
  çabuk-cak...çabucak.
  yüksek-l...yükselmek.
  sıcak-cık...sıcacık.
  ufak-l...ufalmak.
  Rast gelmek...rasgelmek

 3. #3
  çok işime yaradı saolun
 4. #4
  benimde çok işime yaradı
 5. #5
  BENİM ÇOK İŞİME YARADI
 6. #6
  çok işime yaradı öğretmene götürünce afferim dedi yani beğendi bnları (:(:(:(:
 7. #7
  süper bunlar sayesinde ödev yaptım
 8. #8
  güzel cevaplar işime yaradı:=)
 9. #9
  yha ceza ödevim vardı cok işime yaadı
 10. #10
  Bunlar çok işime yaradı.Teşekkür ederim.
 11. #11
  bende yarın ki yazılıma çalışıom bakalım kaç alıcam her gün 5 alıom ama bakıcaz bu kaç gelecek
  Okunma: 69901 - Yorum: 126
Kullanıcı Değerlendirmesi
3.4 - 5 (101 oy)