Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi) - Delinetciler Portal

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)

  1. #1
    sponsorlu bağlantılar
    İkinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan bazı iki heceli sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına "orta hece düşmesi" de denir.

    ağız+ı>ağzı;

    bağır+ına > bağrına;

    beniz + im > benzim;

    alın+ım > alnım;

    karın+ın > karnın;

    göğüs + ü > göğsü;

    oğul + u > oğlu…

    Arapçadan dilimize girmiş bazı sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek ya da sözcük (yardımcı eylem) getirildiğinde, aynı ses olayı ortaya çıkmaktadır.

    sabır + ın > sabrın,

    şükür et > şükret,

    zikir + i > zikri,

    fetih + i > fethi,

    fikir + imiz > fikrimiz,

    fikir eyledi > fikreyledi,

    zikir edilen > zikredilen...

    Birleşik sözcük oluşumu sırasında da ünlü düşmeleri görülmektedir.

    Buna "ünlü aşınması" da denir.

    ne için > niçin,

    ne asıl > nasıl,

    kayın ana > kaynana,

    kayın ata > kaynata,

    kahve altı > kahvaltı,

    biri biri > birbir,

    sütlü aş > sütlaş > sütlaç

    Bazı sözcükler türetilirken ünlü düşmesi olabilir,

    ayır + ım > ayrım,

    kavur + uk > kavruk,

    koku + la > kokla,

    yanıl + ış > yanlış,

    savur + uk > savruk,

    sızı + la > sızla,

    ileri + le > ilerle,

    devir + im > devrim,

    yalın + ız > yalnız,

    oyun + a > oyna,

    sıyır + ık > sıyrık    sponsorlu bağlantılar

      Konuyu Beğendin mi?
  2. #2
    ÜNLÜ DÜŞMESİ

    omuz-u > omzu
    sabır - ı > sabrı
    akıl - ı > aklı
    burun - u > burnu
    gönül - üm > gönlüm
    ağız - ı > ağzı
    fikir - i > fikri
    zihin - i > zihne
    alın - ı > alnı
    sıyır-ık > sıyrık
    Koku-lamak....koklamak
    Kızıl-armak....kızarmak.
    Ayır-ım...ayrım.
    Çevir-il...çevrilmek.
    Kayıp-olmak...kaybolmak.
    Hapis-olmak...hapsolmak.
    şükür-etmek...şükretmek.
    yumurta-la-mak...yumurtlamak.
    kok-u-la-mak...koklamak.
    sız-ı-la-mak...sızlamak.
    kavur-ul-mak...kavrulmak
    savur-ul-mak...savrulmak


    ÜNSÜZ DÜŞMESİ

    küçük - cük > küçücük
    büyük - cek > büyücek
    Minik-cik...minicik.
    Ufak-l...ufalmak.
    küçük-mse...küçümsemek.
    ufak-cık...ufacık.
    çabuk-cak...çabucak.
    yüksek-l...yükselmek.
    sıcak-cık...sıcacık.
    ufak-l...ufalmak.
    Rast gelmek...rasgelmek

  3. #3
    çok işime yaradı saolun
  4. #4
    benimde çok işime yaradı
  5. #5
    BENİM ÇOK İŞİME YARADI
  6. #6
    çok işime yaradı öğretmene götürünce afferim dedi yani beğendi bnları (:(:(:(:
  7. #7
    süper bunlar sayesinde ödev yaptım
  8. #8
    güzel cevaplar işime yaradı:=)
  9. #9
    yha ceza ödevim vardı cok işime yaadı
  10. #10
    Bunlar çok işime yaradı.Teşekkür ederim.
  11. #11
    bende yarın ki yazılıma çalışıom bakalım kaç alıcam her gün 5 alıom ama bakıcaz bu kaç gelecek
  Okunma: 68707 - Yorum: 126
Kullanıcı Değerlendirmesi
3.4 - 5 (94 oy)