Ek Fiil (Ek Eylem) ve Ek Fiil Örnekleri - Delinetciler Portal
sponsorlu bağlantılar


Ek Fiil (Ek Eylem) ve Ek Fiil Örnekleri

 1. #1
  sponsorlu bağlantılar
  EK FİİL (EK EYLEM)

  Mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem olarak kullandıran ve çekimlenmiş fiillere gelerek bileşik çekimli fiiller oluşturan "imek" fiiline ek fiil denir.

  Ek fiilin iki görevi vardır:

  1. İsim soylu sözcükleri yüklem yapmak.

  Ek fiil, isim soylu sözcükleri yüklem yaparken dört kip ekinden yararlanır. Bu kip ekleri şunlardır:

  a. Görülen geçmiş zaman: -di

  b. Duyulan geçmiş zaman: -miş

  c. Geniş zaman: -r

  d. Dilek şart kipi: -sa, -se

  Şimdi bunları kısaca görelim.

  a. Bilinen geçmiş zaman (idi) : İsimlere (-idi) eki getirilerek yüklem yapılır. Özneyi oluş üzerinde gördüğünü anlatır.

  Çalışkandım (çalışkan - i di - m)

  Çalışkandın

  Çalışkandı

  Çalışkandık

  Çalışkandınız

  Çalışkandılar

  "Metin çalışkandı."

  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin görülen geçmiş zamanı ile yüklem olmuştur.  b. Öğrenilen geçmiş zaman (imiş) : Öznenin başkasından duyulan bir oluş içinde bulunduğunu gösterir.

  Çalışkanmışım (çalışkan - i miş - ler)

  Çalışkanmışsın

  Çalışkanmış

  Çalışkanmışız

  Çalışkanmışsınız

  Çalışkanmışlar

  Bu da zamire, edata vs. eklenebilir.

  "Metin çalışkanmış."

  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı ile yüklem olmuştur.  c. Şart kipi (ise) : İsimlere getirilen (-ise) eki cümleye koşul anlamı katar.

  Çalışkansam (çalışkan - ise- m)

  Çalışkansan

  Çalışkansa

  Çalışkansak

  Çalışkansanız

  Çalışkansalar

  "Metin ya çok çalışkansa."

  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin şart kipi ile yüklem olmuştur.  d. Geniş zaman : Bu zaman çekiminde ek fiil diğer çekimlerinde olduğu kadar belirgin değildir. Diğerleri, eklendiği sözcükten "idi", "imiş", "ise" diye ayrılabildiği hâlde, geniş zamanda ayrılmaz.

  Çalışkan - ım

  Çalışkan - sın

  Çalışkan - dır

  Çalışkan - ız

  Çalışkan - sınız

  Çalışkan - dırlar

  "Metin daha çalışkandır."

  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin geniş zamanı ile yüklem olmuştur.


  Ek fiilin Olumsuzu

  Ek fiille çekimlenmiş sözcüklerin olumsuzu "değil" sözcüğü ile yapılır.

  Çalışkandım

  Çalışkanmış

  Çalışkansa

  Çalışkanım

  çalışkan değildim.

  çalışkan değilmiş.

  çalışkan değilse.

  çalışkan değilim.


  Yukarıdaki örneklerde ek fiilin olumsuz çekimi görülmektedir. Diğer fiillerin "-ma, -me" ile, ek fiilin "değil" ile olumsuz yapılması, ek fiilin bulunmasını oldukça kolaylaştırır.

  "Kısa sürede eve vardı."

  "Sınıfta on kişi vardı."

  cümlelerinde altı çizili sözcüklerden hangisinin ek fiil aldığını bulmak için cümleleri olumsuz yaparız. Birinci cümlenin yüklemi,

  "Kısa sürede eve varmadı."

  şeklinde olumsuz yapılabilir. İkinci cümlenin yüklemi,

  "Sınıfta on kişi varmadı."

  şeklinde söylenemeyeceğine göre, ikinci cümle ek fiil almıştır.  Ek fiilin Soru Şekli

  Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi "mi" ile yapılır. "mi" sözü isimle ek fiil arasına girerek kullanılır.

  Çalışkanım

  Çalışkanmış

  Çalışkandım

  çalışkan mıyım?

  çalışkan mıymış

  çalışkan mıydım


  2. Ek fiilin ikinci görevi birleşik zamanlı fiillerin oluşmasını sağlamaktır.

  Şimdi birleşik zamanlı fiilleri görelim.  BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

  Basit zamanlı fiil, fiilin tek bir zaman veya kip bildirecek şekilde çekimlenmesiydi. Bileşik zamanlı fiil ise, fiilin birden çok kip ve zaman bildirecek biçimde çekimlenmesiyle oluşur. Basit çekimli fiillere ek fiilin getirilmesiyle yapılır.

  Birleşik zamanlı fiiller üç grupta incelenir.  a. Hikâye birleşik zaman : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin "idi" şekli getirilerek yapılır.

  gel - miş - idi - m gelmiştim

  örneğinde, fiilin çekimini adlandırırken "gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş zamanının hikâyesi" deriz.

  Biliyorduk (bilmek fiilinin şimdiki zamanının hikâyesi)

  Bildiydik

  Bilmiştik

  Bilirdik

  Bildiydik

  Bilmeliydik (bilmek fiilinin gereklilik kipinin hikâyesi)

  Bilseydik

  Bileydik  b. Rivayet birleşik zaman : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin "imiş" şekli getirilerek yapılır.

  gel - ecek - imiş - m gelecekmişim  Biliyormuşum (bilmek fiilinin şimdiki zamanının rivayeti)

  Bilecekmişim

  Bilmişmişim

  Bilirmişim

  Bilmeliymişim (bilmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti)

  Bilseymişim

  Bileymişim  c. Şart bileşik çekim : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin "ise" şekli getirilerek yapılır.

  Bil - ecek - ise bilecekse

  Biliyorsanız (bilmek fiilinin şimdiki zamanının şartı)

  Bildiyse

  Bilmişse

  Bildiyse

  Bilirse

  Bilmeliyse (bilmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti)

  sponsorlu bağlantılar

    Konuyu Beğendin mi?
 2. #2
  Mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem olarak kullandıran ve çekimlenmiş fiillere gelerek birleşik çekimli fiiller oluşturan "imek" fiiline denir.

  Bu fiilin dört basit çekimi bulunur. Basit çekimli durumda sadece isim soylu sözcüklerde bulunur. Üç bildirme (haber), bir dilek kipi bulunan bu fiilin çekimini şu şekilde gösterebiliriz.

  a. Bilinen Geçmiş Zaman (idi)

  Öznenin önceden içinde bulunduğu bir oluşu bildirir.
  Öğrenciydim (Öğrenci idi - m)
  Öğrenciydin
  Öğrenciydi
  Öğrenciydik
  Öğrenciydiniz
  Öğrenciydiler
  Sadece isme değil zamire, edata, tamlamalara da eklenebilir.
  "Seni buraya çağıran bendim." cümlesinde zamire,
  "Dün biraz rahatsız gibiydi." cümlesinde edata,
  "Elinde taşıdığı paket, düğün hediyesiydi." cümlesinde isim tamlamasına,
  "Yeni aldığım ev bahçeli bir evdi." cümlesinde sıfat tamlamasına gelerek onlara zaman anlamı kazandıran "-di" ekleri hep ekfiildir.

  b. Öğrenilen Geçmiş Zaman (imiş)
  Öznenin başkasından duyulan bir oluş içinde bulunduğunu gösterir.
  Doktormuşum (Doktor imiş - im)
  Doktormuşsun
  Doktormuş
  Doktormuşuz
  Doktormuşsunuz
  Doktormuşlar
  Bu da zamire, edata vs. eklenebilir.

  c. Şart Kipi (ise)
  Hastaysam (Hasta ise - m)
  Hastaysan
  Hastaysa
  Hastaysak
  Hastaysanız
  Hastaysalar
  şeklinde çekimlenir ve isim soylu söcüklere şart anlamı yükler.

  d. Geniş Zaman
  Bu zaman çekiminde ekfiil diğer çekimlerinde olduğu kadar belirgin değildir. Diğerleri, eklendiği sözcükten "idi", "imiş", "ise" diye ayrılabileceği halde, geniş zamanda ayrılmaz.
  Ben şair - im
  Sen şair - sin
  O şair(dir)
  Biz şair - iz
  Siz şair - siniz
  Onlar şairler(şairdirler)
  "Sensin beni hasta eden." cümlesinde zamire,
  "Sen tam bana göresin." cümlesinde edata,

  "Elmaların en iyisi Amasya elmasıdır." cümlesinde isim tamlamasına gelmiş ve onları yüklem yapmıştır.


  Ekfiilin Olumsuzu
  Ekfiille çekimlenmiş sözcükler "değil" edatıyla olumsuz yapılır.
  Öğretmendim
  Doktormuş
  Hastaysa
  Şairim
  Öğretmen değildim.
  Doktur değilmiş.
  Hasta değilse.
  Şair değilim.
  örneklerinde ekfiilin olumsuz çekimi görülmektedir. Diğer fiillerin "-ma, -me" ile, ekfiilin "değil" ile olumsuz yapılması, ekfiilin bulunmasını oldukça kolaylaştırır.
  "Karnım iki gündür açtı."
  "Kapıyı ardına kadar açtı." cümlelerinde altı çizili sözcüklerden hangisinin ekfiil aldığını bulmak için cümleleri olumsuz yaparız.
  "Karnı iki gündür açmadı." olmayıp
  "aç değildi." olacağına göre birincide ekfiil kullanılmıştır.
  "Beni aramış doktorum."
  "İki yıldır doktorum." cümlelerinde de benzer ekler görülüyor. Ayrı yöntemle bunu da ayırabiliriz.
  "Beni aramış doktor değilim." denmez, ancak "İki yıldır doktor değilim." olur. Öyleyse ikinci cümledeki, ekeylemdir.
  Burada "değil" edatının zaman eklerinden önce geldiğini de söyleyelim. Yani "hastaydı" sözü "hastaydı değil" şeklinde olumsuz yapılmaz; "hasta değildi" şeklinde yapılır.


  Ekfiilin Soru Şekli

  Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi "mi" ile yapılır. "mi" sözü isimle ekfiil arasına girerek kullanılır.
  Öğretmendim
  Doktormuş
  Şairim
  Öğretmen miydim?
  Doktor muymuş?
  Şair miyim?

  Ekfiilin geniş zamanında kullanılan ekler çekimlenmiş fiillerden sonra gelmez. Ancak üçüncü tekil şahısta kullanılan "-dir" eki çekimli fiillerden sonra gelerek onlara ihtimal ya da kesinlik anlamı katabilir. Bu görevi üstlendiğinde bu ekin adı bildirme eki olur.

 3. #3
  çok teşekkür ediyorum gerçekten... :)
 4. #4
  Çok güzel bir site. Çok yardımcı oldunuz valla:)
 5. #5
  çok güzel sunum zozan
 6. #6
  bulan varmı
 7. #7
  çok sevindem böyle bir sayfayı kısa süre içinde bulduğuma . Başka bir arama motorunda bu kadar detaylı anlatmıyo .
 8. #8
  süperdi sagolun cok işime yaradı
 9. #9
  Gerçekten süper bir site :)
 10. #10
  Gerçekten süper bi site saolun yazılıya çok iyi çaliştim
 11. #11
  ÇoK qüzeLL ßir site beqendim..AradıLarımı hemn buldumm... :)
  Okunma: 74339 - Yorum: 55
Kullanıcı Değerlendirmesi
3.2 - 5 (243 oy)