Süreklilik-Sürekli Fonksıyonlar

2007-04-18 13:27 ARWEN
SÜREKLİLİK

4.
sponsorlu bağlantılar
1. SÜREKLİ FONKSİYONLAR


Bu bölümde hemen hemen tüm matematik dallarını ilgilendiren,çok önemli kavramlardan biri olan süreklilik kavramı üzerinde duracağız.

TANIM 4.1: AR, f:AR bir fonksiyon ve aA olsun.


ise f fonksiyonu a noktasında süreklidir denir.

Yukarıdaki tanıma göre, bir f fonksiyonunun bir a noktasında sürekli olması için ,
a) f fonksiyonu a noktasında tanımlı olmalıdır.
b) f fonksiyonunun a noktasında limiti olmalıdır.
c) fonksiyonunun a noktasındaki limiti a noktasındaki fonksiyon değerine eşit olmalıdır.

Limit tanımı hatırlanacak olursa,süreklilik kavramı şu şekilde tanımlanabilir.
sponsorlu bağlantılar


Yorum Yap