Toprağın Canlılar İçin Önemi

2008-11-29 16:26 ARWEN
Bir çiftçiye toprağın ne olduğunu sorarsanız, toprağın önemini ve değerini belirten çok özlü cevaplar alısınız.

Toprak insanların yaşamında çok önemlidir.Besinlerimizi elde edebilmemiz toprağa bağlıdır. Toprak sadece insanlar için değil, tüm canlılar için önemlidir.Bitkiler ancak topraktaki su ve madensel maddeleri alarak büyüyüp gelişirler.Otçul hayvanlar ve insanlar ise bitkileri besin olarak kullanırlar.
İnsanlar ve hayvanlar dolaylı olarak besinlerini topraktan sağladıkları gibi onun üzerinde gezinir, dinlenir, barınırlar.Yani toprak tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yerdir.
Doğal zenginlik kaynaklarımız olan ormanların, bitkilerin, evcil ve yabani hayvanların yaşaması, ancak toprak sayesinde olur.Toprağın hem kendisi hem de üzerinde bulunan ormanlar, bitkiler ve hayvanlar birer doğal zenginlik kaynağıdır. Öylese toprağı korumalıyız.
TOPRAK KİRLİLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Toprağın belli bir doğalyapısı vardır.Toprakta bulunmaması gereken maddelerin bulunmaması toprak kirlenmesine neden olur. Çeşitli zararlıve zehirli artıklar, çöpler, küller ve aşırı gübrelem toprak kirlenmesine neden olur. toprak kirlenmesine neden olur.Böyle bir olumsuzlukla karşılaşmamak için tarlaların kirli sularla sulanmaması, çöp ve kül dökülmemesi gerekir.Tarım alanlarında bol ürün almak amacıyla rastgele gübreleme yapılmamalıdır.Önce toprağın yapısında bulunan maddeler Toprak Analiz Laboratuvarlarında inceletilip toprakta eksik madensel madde, yetiştirilecek ürünün cinsine göre belirlenmelidir.Bundan sonra uygun cins ve miktardaki gübre toprağa verilmelidir.

Büyük kentlerin evrensel atıkları da toprak kirlenmesine neden olur. Çöplerin parçalanması oluşan maddeler toprağın doğal yapısını bozar.Çöplerle atılan plastik poşetler doğada uzun süre parçalanamaz.Toprağın havalanmasını önler.Bitki gelişimine neden olur.Kömürlerin yanmasıyla oluşan küller,tuğla ve kiremit fabrikası atıkları, maden ocaklarından çıkan kil ve kaya parçacıkları tarım toprağı özelliğindeki alanlarda yığılırsa toprağın doğal yapısını bozar.Doğal yapısı bozulan toprakalar,üzerinde bitki hayvanları barındırmaz.Kanalisazyon, temizlik malzemeleri veya çeşitli fabrika atıkları ile kirlenmiş sular toprak kirlenmesine neden olur.Kirli sular mera denilen hayvan otlakalarında geçerse veya tarım alanlarını nsulamadakulanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır.Kirlenmeye neden olur.Bu kimyasal maddeler insanları ve hayvanları öldürebilir. Egzoz ve baca gazları içinde karbon dioksit,azot di oksit,kükürt di oksit gibi gazlar bulunur.Bu gazlar havdaki su buharı ile birleşerek asit damlacıklarını oluştururlar.Asitler canlıların vucuduna zara verirler

Bunu laboratuvarımızdan alacağınız sulandırılmış asit içine et veya bitki parçası atarak görebiliriz.

Asit damlacıkları yağmurlarla yeryüzüne iner.Bitki ve hayvanlara zarar verdiği gibi toprağa yeni kimyasal maddeler ekleyerek doğal yapısını bozar. Tarıma elverişli topraklarımızın kalınlığı zaman geçtikçe azalmaktadır.Bunda en büyük rolü erozyon almaktadır.Bunda da özellikle çiftçiler zarar görmektedir.Bunun için çiftçileri erozyonu önlemeye karşı bilinçlendirmek gerekir.Erozyonu almaya karşı alınacak başlı önlemler şunlardır:

1)Özellikle eğimli tarlalar yağmurun oluşturacağı su akıntısını bırakmayacak şekilde suyun akışına dik şekilde sürülmelidir.

2)Çok dik tepe yamaçlarında teraslar oluşturulacak ekimler yapılmalıdır.Bunun yamaçlar merdiven şeklinde kesilerek geniş düzlükler oluşturulmadır.Gerekirse kenarlara duvarlara örülür.

3)Çıplak topraklar ,herhangi bir bitki örtüsü ile örtülü bulunan topraktan daha kolay aşınır, erozyona uğrar.


İlgili Diğer Konular

2012-04-02 15:44 Misafir
Bir çiftçiye toprağın ne olduğunu sorarsanız, toprağiın önemini ve değerini belirten çok özlü cevaplar alısınız.
2013-02-11 18:17 Misafir
bence çok iyi cevaplar
2013-02-11 18:22 Misafir
çooooooooooooookgüzel harika ve tabikide eğitici
2013-02-24 18:07 Misafir
Çok anlamlı cevaplar var bnce çok tesekkür ederimm :)
2013-03-16 18:40 Misafir
benim ödevlerimde yardımcı oldu çok teşekkür ederim
2013-04-24 15:42 Misafir
idare eder
2013-04-24 16:07 misafir
çoook güzel performans ödevim için çok işime yaradı
2014-04-06 10:48 Misafir
Çoooooooooooooook güzel. Sizin sayenizde ödevim bitti
2014-04-27 12:29 Misafir
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii içççç işime yaramadı
Yorum Yap