1800'lerinsonlarına doğru Alman Fizikçisi Wilhelm Röntgen, bir elektrondemetinin cama çarptığında, yeni ve garip bir ışınımoluştuğunu keşfetti. Bu ışınlar bilinmeyen bir yapıdaolduklarından " Xışınları " olarakisimlendirildi.


Bukeşiften iki ay sonra, Fransız fizikçi Henry Becquerel değişikelementleri siyah fotoğrafik plakalarla sardığı bir deney yaptı.Amaç bu elementlerin ışın yayıp yaymadıkları idi. Becquereluranyum gibi birkaç elementin herhangi bir enerji girişi olmadanenerjili ışınlar yaydıklarını buldu.

Becquerel'indeneyinin anlamı, bazı doğal olayların bazı elementlerin enrjilix ışınları yaymalarından sorumlu olduklarıdır. Budagöstermektedir ki, bazı elementler doğal olarak kararsızdırlar.Çünkü bu elementler, değişik enerji çeşitlerinikendiliklerinden salmaktadırlar. X ışınları gibi, enerjiliparçacıkların kararsız atomların bozunumlarından salınmalarınaRadyoaktivitedenir.

Başkabir tanımla, bir atom çekirdeğinin , tanecik veya elektromagnetikışıma yayarak parçalanmasına Radyoaktivitedenir. Söz konusu parçalanma kendiliğinden olabildiği ( DoğalRadyoaktiflik ) gibi uyarılma yoluyla da oluşturulabilir ( yapayradyoaktiflik ) ; bu durumda ya kinetik ya da elektromagnetik biçimdeenerji açığa çıkar. Dalga, parçacık veya foton olarakadlandırılan enerji paketleri ile yayılan enerjiye Radyasyonadı verilir.