LGS Deneme Sınavı - Delinetciler Forum

LGS Deneme Sınavı

 1. 1.x bir tamsayı olmak üzere x=2a+5,a=4b+3 olduğuna göre.x sayısının 8 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

  a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

  2.Hangi sayının 3 fazlasının 4 katı, o sayının 2 eksiğine eşittir? ifadesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 4x+3=x-2 b) 4(x+3)=x-2
  c) 4x-3=x+2 d) 4(x-3)=x+2

  3.Bir doğal sayının 6 fazlasının 2 katı ile, aynı sayının ardışığının 3 katının 3 eksiğine eşittir.Bu sayı kaçtır?
  a) 9 b) 10 c) 12 d) 14

  4.672/6 işlemi, aşağıdaki hangi problemin çözümü olamaz?
  a) 672 misket, altışarlı kaç gruba ayrılır?
  b) 672 dew kaç tane 6 vardır?
  c) 6 yı kaç defa kendisiyle çarparsak 672 elde ederiz?
  d) 672 sayısı 6 nın kaç katıdır?

  5.Tümler iki açının ölçüleri oranı 5/4 olduğuna göre, bu iki açının farkı kaçtır?
  a) 50 b) 20 c) 10 d)5

  6.Saf maddenin erime ve kaynamaları sırasında sıcaklıkları değişmez.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki özelliği taşır?
  a) Gazoz b) Kolonya
  c)Gliserin d)Deniz suyu

  7.Nötr bir atom için;
  *Proton sayısı = Elektron sayısı
  **Elektron sayısı = Çekirdek yükü
  ***Proton sayısı = Nötron sayısı
  Yukarıdaki ifadelerin hangileri her zaman için doğrudur?
  a) Yanlız* b) Yanlız**
  c) * ve ** c)*,** ve ***

  8.Kloroplast bulunduran bir hücrede aşağıdaki organellerin hangisi bulunmaz?
  a)Mitokondri
  b)Golgi
  c)Sentrozom
  d)Lizozom

  9.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  a)Erozyon oluşumunda insanın etkisi vardır.
  b)Bütün enerjilerin kaynağı güneştir.
  c)Tüketiciler enerjisini güneşten alır.
  d)Kimyasal maddseler besin zinciri yoluyla insana kadar ulaşır.

  10.Bir çocuk önce 60 m batıya, sonra 80 m güneye gidiyor.Daha sonra harekete başladığı noktaya doğru 100 m daha giderse yer değiştirmesi kaç m olur?
  a)0 b)40 c)100 d)240

  11.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi üzerinde enlemin etkisi görülmez?
  a)Güneş ışınlarını geliş açısı
  b)Gece-gündüz süreleri
  c)İklim çeşitleri
  d)Yerel saat farkı

  12.Türkiye ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi özel konumuyla açıklanamaz?
  a)Ekvator'a olan uzaklığı
  b)Ortalama yükseltisi
  c)Yerşekil özellikleri
  d)Jeopolitik ve jeostratejik önemi

  13.Trablusgarp Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti, kendisini toparlamaya fırsat bulamadan Balkan Devletleri harekete geçerler ve Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan ederler.
  Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Savaşları'nın nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
  a)Osmanlı merkazi otoritesinin iyice zayıflaması
  b)Fansız Devrimi'nin getirdiği milliyetçilik akımı
  c)Osmanlı topraklarının paylaşılmak istenmesi
  d)Osmanlı Devleti'nin güçlü olması

  14.Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla, Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.Buna göre, millet iradesine dayalı yönetim için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasının gerekli olduğu düşünülebilir?
  a)Saltanat
  b)Halifelik
  c)Düzenli Ordu
  d)TBMM

  15.Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Konferansı'nda kesinlikle taviz verilmeyen konolardan biridir?
  a)Boğazların komisyona verilmemesi
  b)Kapitülasyonların tamamen kaldırılmnası
  c)Musul sorununun çözülmesi
  d)Borçların Osmanlı'ya bağlı uluslar arasında paylaşılması

  16.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyş yoktur?
  a)Kara gün kararıp kalmaz
  b)Her kaşığın kısmeti bir olmaz
  c)Ağaç yaşken eğilir
  d)Adam adamdan korkmaz, utanır

  17.Aşağıdakilerden hangisi dilek kiplerine bir örnek değildir?
  a)Koş b)Açıklamalısın
  c)Açılalım d)Dinlersin

  18.Aşağıdakilerden hangisi haber kiplerine bir örnek değildir?
  a)Taşınır b)Yanılsa
  c)Geçiliyor d)Satılmış

  19.Aşağıdaki geçen altı çizili sözcüklerden hangisi sesteş olarak kullanlıabilir?
  a)Başına hasır bir şapka geçirmişti
  b)Ayağı birkaç gündür ağırıyordu
  c)Hâlâ bir çocuk gibi davranıyor
  d)Gül en sevdiğim çiçektir

  20.Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?
  a)Ortalığı sadece iki mum aydınlatıyordu
  b)Ateşli bir konoşma yaptı
  c)Soruma ince bir karşılık verdi
  d)Yağmur birden coştu


 2. 2007-04-05#2
  bence daha iyi şeyler yazabilirdin


Hızlı Yanıt Hızlı Yanıt

  Okunma: 2253 - Yorum: 1 - Amp