Cahit Arf'in Kısa Hayatı (Özgeçmişi) - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Cahit Arf'in Kısa Hayatı (Özgeçmişi)

 1. sponsorlu bağlantılar
  Cahit ARF 11 Ekim 1910 yılında Selanik'de doğmuş ve 26 Aralık 1997'de İstanbul'da ölmüştür. Arf yüksek öğrenimini Paris Ecole Normale Superieure Üniversitesinde yapmıştır. 1938-1939 yıllarında Almanya'nın Götingen Üniversitesinde ünlü matematikçi Hasse'nin doktora öğrencisi oldu. Cahit Arf'ın Göttingen Üniversitesi'ndeki doktora tezi Almanya'da ünlü bir matematik dergisi olan Crelle Journal'da 1939 yılında yayımlanmış ve son derece yankı uyandırmıştır.

  Başarılı çalışmaları devam eden Cahit ARF 1945'de Arf kapanışı ve Arf halkaları kuramlarını bulmuştur. 1955 yılında Almanya'da yayımlanan bir çalışması lokal cisimlerle ilgili çok önemli bir inşa problemidir. Şunu belirtmek gerekir ki bu çalışması onun hedeflediği ve tutku haline getirdiği birkaç problemden birisi olan "abelyen olmayan sınıf cisimleri teorisi" için bir çıkış noktası olmuş ve bu problem hala açıktır. 1957 yılında yine Almanya'da "Riemann-Roch Teoremi" adlı çalışması yayımlanmıştır. Riemann'ın doktora tezinden çıkan bu teorem ÔKompleks Analizin' temel teoremlerinden biridir. 1938 yılında Weil bu teoremi fonksiyon cisimleri yönünden, 1957 yılında Cahit Arf sayı cisimleri yönünden inşa etmiştir.

  Cahit Arf'in Kısa Hayatı (Özgeçmişi)Bu arada, şunu hatırlatmak gerekir ki; Matematiğe her konuda temel katkılarıyla unutulmaz bir 19. yüzyıl matematikcisi olan Riemann'ın 1859'da bıraktığı ve bütün matematikçileri heyecanlandıran bir problem hala çözüm beklemektedir. "Riemann Hipotezi" olarak bilinen bu problem, yine Riemann'ın tanımladığı ve "zeta fonksiyonu" adıyla bilinen bir fonksiyonun bütün sıfırlarının reel kısımlarının 1/2 olup olmadığı problemidir. Cahit Arf 1980 yılından sonra çok geniş kapsamlı bir problem üzerinde çalıştı. Bu problem çözüldüğü takdirde yan ürün olarak Riemann hipotezi de çözülmüş olacaktı. Sonlu cisim üzerinde inşa ettiği ve "Arf Zeta Fonksiyonu" olarak adlandırılan bir fonksiyon Riemann hipotezini sağlamakta idi, yani sıfırlarının reel kısımları 1/2 oluyordu. Cahit Arf bu projenin diğer basamakları üzerinde çalışmalarını sürdürdü, ancak bu projeyi tamamlayamamıştır.

  Cahit Arf'ın yukarıda sözü edilen çok önemli bazı çalışmalarının yayımlandığı Crelle dergisi zaman zaman en ünlü yazarlarının fotoğraflarını yayımlamaktadır. Derginin editörü Prof. Roquette'den Cahit ARF'in ölümümde bir taziye mesajı gelmiş ve fotoğrafıyla kendisi hakkında biyografik bilgiler yayımlanmıştır.

  Cahit ARF Fen Fakültesi'nde ordinaryüs professor olan tek kişidir. 1960 yılında emekli olduktan sonra Robert Kolej'de ve sonrasında ODTÜ'de öğretmenlik yaptı. Bu arada da çözümünü aradığı ve kendisini uluslararası üne çıkaran teoremlerini de buldu.

  Cahit, doğuştan matematik yeteneği olan birisiydi. İzmir Erkek Lisesi'nde başlayan, Saint Louis Lisesi'nde devam eden, Sobonna'da on ünlü matematik hocalarından ders gören ve ünlü matematikçi Profesör Hasse'nin yanında doktorasını yapan Cahit Arf, doğuştan yetenekli ve alt yapısı çok kuvvetli bir matematik kültürü ile yetişmişti.

  Cahit ARF 1938 yılından beri , cebir sayılar teorisi, elastisite teorisi, topoloji ve mühendislik matematiği gibi çok çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalarla matematiğe temel katkılarda bulunmuş, yapısal ve kalıcı sonuçlar elde etmiştir. Bunların yanı sıra Türkçe'nin bir bilim dili olması için de uğraşmıştır.
  Cahit Arf'ın yaptığı bu çalışmalar sonucunda; Topolojide bir değişmeze Arf invaryantı adı verilmiştir. Matematik Literatüründe Cahit ARF'e ait olan Arf halkaları, Arf kapanışı gibi teoremler bulunmaktadır. Bir de bu yüzyılın büyük Alman matematikçilerinden olan Helmut Hasse'nin ismiyle birlikte anılan "Hasse-Arf" teoremi vardır. Bu teoremler aşağıda sıra ile açıklanmıştır.

  CEBİRSEL SAYI TEORİSİNE KATKILARI

  Cahit ARF cebirselsayı teorisi üzerine yaptığı çalışmalar sonunda bu teoriye üç farklı tez katmıştır.

  1. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi tarafından kabul edilen tezinde Cahit ARF herhangi bir "x" karakterinin sözde Artin kondüktörü olan f(x) Galois grubunda Rasyonel tamsayı olan Gal(K/k)'nın ayrı değerler verdiğini bulmuştur. Bu teori E.Artin'in tezinin ana bölümünün bir genellemesi olmuştur.

  2. Elegant tezi: Bu tezi Cahit ARF'ın bölünebilir uzaklık "S" ile ilgili ilk araştırmaları oluşturur. Burada "S" resmi Laurent alanı olan L=P(t)'den gelir. P ise sonlu alanın üstünde bir değerdir.

  3. Bu tez Cahit ARF'ın pain-staking brifinginin özetidir. Bu araştımayı 1963-1965 arasında yapmıştır. Bu tezde ilk olarak Galois grubunda Gal(S/L) ("S" ve "L" değerleri ikinci tezde anlatılmıştır.) sayesinde evrensel Gal(S/L)-modülüne Konsantre bir yol çizilebilineceğini bulmuştur.

  III. HASSE-ARF TEOREMİ

  Cahit Arf'ın Almanya'ya gelmeden önce düşündüğü ve proje haline getirdiği çok kapsamlı bir problem vardı. Çözülebilen cebirsel denklemlerin bir listesini yapmak. Hasse'ye projesinden bahsetti. Hasse, problemi önce özel hallerde çözmesini salık verdi, bunun üzerine birkaç ay gibi kısa bir süre Cahit Arf hiç gözükmedi ve o süre sonunda problemi tamamen çözüp kendisine getirmiştir. Burada bulduğu sonuçlardan bir bölümü bugün dünya matematik literatüründe ve kitaplarda Hasse-Arf Teoremi olarak geçmektedir. Bu teori sayesinde lokal cisimlerde dallanma teorisine çok önemli yapısal katkılarda bulunmuştur.

  Devamı ekte bulunan dosyadadır.

  sponsorlu bağlantılar
  Eklenmiş Dosya

   Konuyu Beğendin mi?
  Okunma: 193811 - Yorum: 0 - Amp