sponsorlu bağlantılar
Cennette hangi dil konuşulacak yazısı ile büyük ilgi çeken Bugün Gazetesi yazarı Mehmet Paksu bu kez kıyamet alametlerine değindi. İşte Paksu'dan yine çok konuşulacak bir yazı daha:

"Hocam, kıyamet alametlerinin yüzde kaçı görülmüştür? Bu alametler hakkında bilgi verir misiniz?" Kıyamet, bu imtihan meydanının kapanması ve dünyanın sonunun gelmesidir. Kıyametin nasıl kopacağı, dünyanın nasıl alt üst olup darmadağın olacağı da Kur'ân'da çok dehşetli sahneler halinde genişçe anlatılır. Kıyametin ne zaman kopacağını ise Kur'ân, Allah'ın bilgisine havale eder. (Lokman Suresi, 34.)


Nasıl ki, küçük kıyamet olan insanın ölümünden önce saçı aklaşır, beli bükülür, yüzü gözü kırışırsa, dünyanın ölümü sayılan büyük kıyamet kopmadan önce de çok sayıda alametleri ortaya çıkar. Bu alametlerin ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağını da Kur'ân şöyle dile getiriliyor: "Kıyametin âniden başlarına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onun alametleri şimdiden gelmiştir. Kıyamet koptuğunda ibret almaları neye yarar?" (Muhammed Suresi, 18.)


Kıyametin birkaç büyük alametini âyetlerde bulmak mümkün, ama çoğunu Peygamberimiz haber veriyor. Kıyamet alametleri hadis kitaplarında bütün ayrıntılarıyla anlatılırken, küçük ve büyük alametler olarak iki sınıfta incelenir. Birinci sınıfta yer alan küçük alametlerin neredeyse çoğunun çıktığını fark ederiz ki, buna göre dünyanın fazla bir ömrünün kalmadığı kanaatine varırız.


Küçük alametlerin bir kısmı şöyle sayılır: İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek. Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak. Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Adam öldürme olayları ve fitne artacak. Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak. Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak. Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.


Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler. Zina açıkça işlenir hale gelecek. Kötülük ve fuhuş yayılacak. Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak. İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek. Allah Allah diyecek kimse kalmayacak. Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.


Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek. Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek. Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Kur'ân'ın önemi insanlar tarafından unutulacak. Namaz kılınmayacak. Emanete riayet edilmeyecek. Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek. Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak. Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.


Yöneticiler insanlara zulmedecek. Liderliğe elverişli kimseler azalacak. Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek. Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek. Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak. Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek. Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek. Yıldız falına inanılacak. Ani ölümler çoğalacak. Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek. Akrabalık bağı kesilecek. Kitapların sayısı artacak. Gasp olayları çoğalacak...(TDV İslam Ansiklopedisi, "Kıyâmet Alâmetleri" maddesi)

Kıyametin büyük alametlerini de bir başka yazımızda ele alalım.

"Hocam, kıyamet alametlerinin yüzde kaçı görülmüştür? Bu alametler hakkında bilgi verir misiniz?" Kıyamet, bu imtihan meydanının kapanması ve dünyanın sonunun gelmesidir. Kıyametin nasıl kopacağı, dünyanın nasıl alt üst olup darmadağın olacağı da Kur'ân'da çok dehşetli sahneler halinde genişçe anlatılır. Kıyametin ne zaman kopacağını ise Kur'ân, Allah'ın bilgisine havale eder. (Lokman Suresi, 34.)


Nasıl ki, küçük kıyamet olan insanın ölümünden önce saçı aklaşır, beli bükülür, yüzü gözü kırışırsa, dünyanın ölümü sayılan büyük kıyamet kopmadan önce de çok sayıda alametleri ortaya çıkar. Bu alametlerin ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağını da Kur'ân şöyle dile getiriliyor: "Kıyametin âniden başlarına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onun alametleri şimdiden gelmiştir. Kıyamet koptuğunda ibret almaları neye yarar?" (Muhammed Suresi, 18.)


Kıyametin birkaç büyük alametini âyetlerde bulmak mümkün, ama çoğunu Peygamberimiz haber veriyor. Kıyamet alametleri hadis kitaplarında bütün ayrıntılarıyla anlatılırken, küçük ve büyük alametler olarak iki sınıfta incelenir. Birinci sınıfta yer alan küçük alametlerin neredeyse çoğunun çıktığını fark ederiz ki, buna göre dünyanın fazla bir ömrünün kalmadığı kanaatine varırız.


Küçük alametlerin bir kısmı şöyle sayılır: İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek. Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak. Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Adam öldürme olayları ve fitne artacak. Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak. Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak. Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.


Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler. Zina açıkça işlenir hale gelecek. Kötülük ve fuhuş yayılacak. Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak. İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek. Allah Allah diyecek kimse kalmayacak. Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.


Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek. Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek. Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Kur'ân'ın önemi insanlar tarafından unutulacak. Namaz kılınmayacak. Emanete riayet edilmeyecek. Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek. Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak. Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.


Yöneticiler insanlara zulmedecek. Liderliğe elverişli kimseler azalacak. Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek. Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek. Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak. Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek. Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek. Yıldız falına inanılacak. Ani ölümler çoğalacak. Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek. Akrabalık bağı kesilecek. Kitapların sayısı artacak. Gasp olayları çoğalacak...(TDV İslam Ansiklopedisi, "Kıyâmet Alâmetleri" maddesi)

sponsorlu bağlantılar