sponsorlu bağlantılar
Adl (Arapça العدل) İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.
Anlamı

Adl, herkese hakkını veren demektir.
İslâm'da adâlete verilen önem büyüktür. İslâm kültüründeki adâlet anlayışı, kânundaki hakkın verilmesinden ibârettir.


Kur'an-ı Kerim'de Cenâb-ı Allah Hayrü'l-Hâkimîn yani adâletle hükmedenlerin en hayırlısı (el-A'râf, 7/87) olarak ifade edilirken, en büyük adâlet sıfatına sahip olan varlık anlamında kullanılmıştır.
sponsorlu bağlantılar