sponsorlu bağlantılar
Genel İlkeler

Ambulansta bulunması gereken araç-gereçler ambulans içinde kolay ulaşılabilecek bölümlere yerleştirilir. Ambulansın iç tasarımı, bu araç-gereçlerin depolanması ve kullanıma hazır bulunmasına göre yapılmıştır.

Araç-gereçlerin tesbiti ve temini ambulanstan sorumlu doktor tarafından belirlenir.

Ambulans bakım formunda belirlenen aralıklarla kontrol edilerek eksik aracı-gereçleri belirlenir. Hizmete çıkmadan önce eksikleri tamamlanır.

Arnbulanstaki araç-gereçler kullanımda önem ve öncelik durumuna göre yerleştirilir. Hasta ambulansta yatarken, İYAB Teknisyeninin ve ambulans ekibinin fazla hareket etmeden araç-gereçlere ulaşması ve uygulaması esas alınmıştır.

Araç Gereçler

Ambulans içinde bulunması gereken araç-gereçler ve bunların ambu*lanstaki yerleri şöyledir. (Araç-gereçler, kitler ve gruplar halinde açıklanmıştır.)

İlk yardım ve acil bakım ambulanslarının araç-gereçleri TSE tarafından belirlenmiştir.
Araç-gereç bulundurma ilkeleri şunlardır.
Araçlar, önem ve kullanım sıklığına göre ambulansın uygun yerlerine yerleştirilir.
Hayati tehlike durumunda kullanılan araçlar daima öncelik taşırlar.
Hava yolunu açmaya ve oksijen vermeye yarayan araçlar sedye başında durur.
Kanama, kalp resüsitasyonu ve kan basıncının kontrolü araçları sedyenin yan tarafında yer alır.
Kullanıma hazır diğer araç-gereçler de çanta içinde olmalıdır. Ambulansta bulunan diğer araç-gereçler şunlardır.
Tekerlekli sedyeler, yastık ve battaniyeler,
Katlanabilir ve portatif sedyeler,
Sedyeyi ambulansa tesbit araçları,
Hastayı sedyeye tesbit araçları,
Yenidoğanlar, çocuklar ve yetişkiner için hava yolları (Airvvay),
Suni solunum araçları (elle çalışan),
Maskeler,
Aspirasyon cihazları (Sabit-Portatif) ve ekleri,
Aspirasyon tüpleri ve sondalar,
Oksijen cihazları (Sabit ve portatif) ve ekleri,
Oksijen maskeleri,
Kalp masajı cihazları ve gereçleri,
Omurga tahtasıdır.

Ambulansta Hasta Bakımında Kullanılan Araç ve Gereçler

Ambulansta hasta bakımı için gerekli olan temel araç-gereçler, temel hasta bakımı, tesbit araçları, pansuman ve bandaj araçları, acil doğum desteği araçları ve zehirlenmelerde kullanılacak araç-gereçler olmak üzere 5 temel grupta açıklanmaktadır.

Hasta bakımında kullanılan temel araç-gereçler şunlardır.

Hasta Bakımı Araç ve Gereçleri

2 yastık, 2 yastık kılıfı, 2 çarşaf,
4 battaniye, 4 havlu,
Küvet veya tek kullanımlık kusmuk torbası,
2 kutu kağıt mendil,
1 ördek, idrar şişesi,
2 termometre (tek kullanımlık),
4 kum torbası,
1 tansiyon aleti,
1 steteskop,
1 travma makası,
1 bardak (tek kullanımlık), 1 kırılmaz su kabı,
1 paket ıslak bez,
4 paket buz,
6 amonyak soluma cihazı,
4 litre irrigasyon sıvısı,
2 bağlama aracı,
1 paket plastik torbadır.

Tespit Araç Gereçleri; Kırık ve çıkıkların tesbiti için;

Traksiyon araçları,
Çeşitli ateller (plastik, tahta, karton),
Değişik ölçülerde üçgen ve rulo sargılar,
Elastik bandajlar, kol askıları,
Servikal boyunluklar ve omurga tahtası,
Havalı anti şok giysilerdir.

Pansuman Araç ve Gereçleri

Steril travma örtüleri (katlanmış paketler 23x25 cm boyutunda),
Kendiliğinden yapışabilen 10x4.5 cm boyutunda rulo bandajlar,
Steri hava geçirmeyen ve yapışmayan pnomotoraks folyeleri,
Flasterler (Değişik genişlikte),
Çengelli iğneler,
Steril gazlı bez, 10x10 cm boyutunda,
Steril gaz kompres, 15x23 cm boyutunda,
Antiseptik solüsyonlar,
Küvetler, pensler, pensetler, makas,
Kirli torbasıdır.

Acil Doğum Desteği Araç Gereçleri

Steril doğum çantası İçinde aşağıdaki araç-gereçler bulunur.

1 cerrahi makas,
3 kordon klempi veya umblikal flaster,
5 adet havlu, 12 adet 10x10 boyutunda sünger,
4 çift steril eldiven,
1 bebek battaniyesi,
2 büyük plastik torba,
1 adet bebek aspiratörü,
1 oksijen cihazı,
Çeşitli örtülerdir.

Akut Zehirlenme Kitleri

Zehir danışma merkezlerinin telefon numaralarının yazılı olduğu not defteri
Su ve bardak,
Aktif kömür,
Göz ve deri yıkama için irrigatör,
Anti serumlar,
Nötürleştiriciler,
Atlama ünitesi (Acil kullanıma hazır ilk yardım araç-gereçlerini içeren çanta).

Ambulans Personelinin Güvenliği İçin Kullanılan Araç ve Gereçler

Ambulans personeli kaza yerinde ilk yardım yaparken, kaza yerinde güvenlik önlemleri almalıdır. Bu önlemler hem kendisi hem de kazazede*nin tekrar bir kazaya uğramasını önler.
Ambulansın mekanik yapısı içinde uyarı araçları vardır. Işıklı ve sesli uyarı, ambulansın bulunduğu bölgeyi ikincil kazalardan korur.

Aşağıdaki araç-gereçler ambulanstan uzak ve ilk yardımın yapıldığı yerde trafiğin kontrolü, aydınlatma ve uyarı için kullanılır.

Personelin güvenliği için gerekli olan araç-gereçler şunlardır.

Reflektörlü yanıp sönen ışıklı uyarı araçları. Bu amaçla yanan meşale veya lastik gibi şeyler kullanılmamalıdır. Alev çıkaran yanıcılar yangınlara neden olurlar.

2 adet el feneri ve yedek piller,
Kuru yangın söndürücüler,
Miğfer, koruyucu yüz maskesi ve gözlük,
Portatif projektörler,
Kurtarma araç-gereçler seti,
Çıkartma araçları seti,
Yangına dayanıklı özel giysiler,
Koruyucu maskeler, eldiven ve giysilerdir.

sponsorlu bağlantılar