Ve Allah Anneyi Yarattı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Ve Allah Anneyi Yarattı

 1. sponsorlu bağlantılar
  ALLAH BUYURDU: "Rahmetim her şeyi kuşatsın."

  Ve bardaktan boşanırcasına yağdı rahmet yeryüzüne.

  Ezelî ve sınırsız rahmetin bir parıltısı, dağları ve denizleri kuşattı.

  Name:	0annem02nh1cumg6.gif 
Views:	1569 
Size:	129,2 KB (Kilobyte) 
ID:	35609


  Annelerin ve babaların yüreğine aktı, sinelerinden fışkırdı.

  Yavru kuşlar ve yavru balinalar beraberce beslendiler o pınardan. Okyanuslar ve karalar o rahmetin neş'esiyle şenlendi. Yumurtalar o neş'eyle çatladı, memeler o neş'eyle dolup dolup boşaldı.

  Anne ayı ve baba penguen, o neş'eyle yemek yemeyi unuttu. Üç ay boyunca biri yumurtayı beklerken, diğeri yavrusunu emzirdi. Baba balık, ağzındaki yumurtaların başına birşey gelmesin diye 80 gün boyunca aç dolaştı.
  Hepsi de yalnız rahmetle beslendiler.

  Yumurtasının kabuğunu kırıp bilmediği bir dünyaya gözünü açan kuş, rahmeti başucunda kanat çırparken buldu. Kanguru yavrusunun elinde harita vardı; o da tırmanıp anneciğinin kesesinde rahmetin sıcaklığıyla kucaklaştı. Yavru fil çayırın üzerine düştüğü zaman anne ve teyzeler şeklinde tecessüm etmiş bir rahmet halkasıyla karşılaştı. Yavru balina ağzını açtığında, mikroskopik planktonları günde 700 kilo süte çeviren rahmetin denizaltında bir şelâle gibi coştuğunu gördü.

  Milyonlarca türden sayısız yavruların o rahmeti alkışlayan çığlıkları, gökyüzünden yüz milyar kere yüz milyar gözlerle dünyayı seyreden âlemlerde yankılandı.

  Yıldızlar bir Cennete baktı, bir yeryüzüne. Ve bir cilvesinden bir Cennet çıkan rahmetin, bu minik gezegenin dağlarından, ormanlarından, çöllerinden, çalılıklarından, ırmaklarından ve denizlerinden rengârenk çağlayışını seyretti.
  DÜNYAYI anlamak istiyorsanız eğer, hayata bakın. Hayatı anlamak istiyorsanız, annelere ve babalara bakın. Çünkü bir canlı ekseriyetle ya anne olmak için doğar, ya da baba olmak için.

  Dünyanın niçin göklere denk bir kıymet aldığını ancak o zaman anlarsınız. Kendisini sayısız aynalarda birden seyretmek isteyen bir güzelliğin merhamet ve şefkat suretine büründüğünü gözünüzle görürsünüz. Bir parıltısıyla canlılar dünyasını birbirine bağlayan bir muhabbet deryasında yaşadığınızı bilirsiniz.

  Ve bu minik gezegene gözlerinidikmiş milyarlarca yıldızla beraber, dünyanın simasında "Rahmetim herşeyi kuşatmıştır" âyetini okursunuz.

  Fakat bir yavruda bütün yavruları, bir annede bütün anneleri görmek şartıyla. Yoksa tek bir annenin yüreği, kâinatı kuşatan bir rahmeti size nasıl anlatsın?  BİR SELİMİYE, o muhteşem zarafetinin lisanıyla, "Benim mimarım ancak Süleymaniye'nin mimarı olabilir" der. Çünkü ikisinde de aynı sanatkârın fiili görünür.

  Kanatlarının altındaki yavrularıyla birlikte poz veren anne kuşun bakışında da aynı ifade vardır: "Bütün annelerin ve bütün yavruların Rabbinden başkası bize rab olamaz."

  Çünkü annelerde ve yavrularda hükmeden fiiller dünyanın her yerinde birdir. Öyleyse bütün bunların tek bir faili olabilir. İşte:  1.Bütün annelerin hizmeti, yavrunun mutlak ihtiyaç içinde bulunduğu bir sırada, tam zamanında gelir. Herşeyden âciz bir şekilde, hiç bilmediği bir dünyaya gözünü açtığı dakikada bir yavrunun başucunda bir anne görmesi ve sadece kendisi için özel olarak hazırlanmış rızkını ya onun gagasında, ya da sinesinde bulması, bütün canlılar dünyasını kuşatan tek bir fiildir. Bu fiilin faili hem vardır, hem birdir, hem de bütün yavruları kuşatan bir rahmet ve şefkatin yegâne sahibidir.

  2. Denize açılan bir kanalizasyon borusunun ortasından bembeyaz bir süt fışkırdığını görsek bile inanmayız. Bir de anne vücudunda, sütün üretildiği yere bakın: kan ve fışkının tam ortası! Bu iki pisliğin içinden özel arıtma tesisleriyle süzülen, inceden inceye elenerek ölçülüp biçilen ve sadece o yavrunun ihtiyaçlarına göre terkip edilerek proteini, kreması, tuzu, şekeri en hassas terazilerle tartılan tertemiz bir gıdanın, yüz binlerce memeli türüne mensup sayısız annelerde birden aynı özenle üretilerek bulanmadan ve kirlenmeden yavrunun ağzına akıtılabileceğine kim ihtimal verebilir? Halbuki bu fiil vardır ve denizin dibinden dağın başına kadar dünyanın her yerinde birdir. Öyleyse bu fiilin faili de birdir; üstelik bütün yavruların bütün ihtiyaçlarını en ince ayrıntılarına kadar bilen bir ilmin ve bu ihtiyaçları en umulmadık bir yerden, hiç akla gelmeyen bir tarzda ve en mükemmel şekilde gönderen bir hikmet ve rahmetin sahibidir.  3. Bir annenin veya babanın bütün gayreti, yavrunun yaratılışındaki en mükemmel noktaya ulaşmasına hizmet etmekten ibarettir. Herşeyden âciz bir şekilde dünyaya gelen yavru, kendisinin her ihtiyacını karşılamak için çırpınan, kendisini besleyen ve büyüten bir anne ile baba sayesinde yetişir, olgunlaşır ve kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirecek mükemmel bir seviyeye ulaşır. Bütün yavruların birden bu şekilde merhametle ve ihtimamla yetiştirilmelerine baktığınız zaman, bütün canlılar dünyasına hükmeden bir "terbiye" fiili de bütün parlaklığıyla karşınızda beliriverir. Madem ki bu fiil vardır ve birdir; öyleyse herşeyi kuşatan bir rubûbiyetin eseridir.


  4. Bir annenin fedâkârlığı sınır tanımaz. Yavrusunu korumak için eğer kendisini fedâ etmek gerekiyorsa eder. Bu öyle bir sırdır ki, en canavar bir hayvanı kendi yavrusu karşısında uysallaştırırken, en uysal ve çekingen bir hayvandan da yavrusunu savunma ânında bütün dünyayı karşısına alabilecek kahraman bir muharip çıkarır. Tehlikeyi sezdiği anda yavrularını çalılığın ardına saklayıp düşmanı kendi peşine takarak oradan uzaklaşan anne keklik, bu davranışıyla, "Ne pahasına olursa olsun yavrular korunacak" emrine hayatı pahasına uyan anneler ordusundan bir fert olduğunu gösterir. Aynı anda, her yerde, bütün yavrular üzerinde cereyan eden bu "koruma" fiili ise, bütün yavruları kuşatan bir rahmet ve hafîziyetin ve bütün anneleri birden emri altında tutan bir irade ve kudretin habercisidir.


  5. Anne ile yavru doğum ânında tanışırlar. Daha evvel yumurtasının veya karnının içindekini hiçbir anne bilemez. Fakat tanıştıkları anda, bir dakika evvel mevcut olmayan yavru ile anne arasında âdetâ "hiçten" ortaya çıkan bağ, dünyada hiçbir şeyin koparamayacağı kuvvettedir. Her an yeryüzünde böyle nice bağlar kurulur. Yumurtalardan ve rahimlerden çıkan milyonlarca yavru ilk defa gördüğü annesine, milyonlarca anne de ilk defa gördüğü yavrusuna, sanki ezelden gelen bir beraberlikleri varmış gibi bağlanır. Hiçbir saniye yoktur ki, dünyanın karaları ve denizleri, böyle sayısız kucaklaşmalara şahit olmasın. Her yerde, her an görülen bu fiil de madem ki vardır ve tektir; öyleyse rahimlerde olanı bilen ve yeryüzünü mütemadiyen muhabbet ve şefkatle çalkalayıp yoğuran bir Fâil de vardır.


  6. Annenin hizmeti karşılıksızdır. Yavrusunu besler, büyütür, yetiştirir; sonra yavrular uçar, gider. Sonra yeni yavrular gelir. Birbiri ardınca gelip giden yavrular uğruna çırpınan, zahmet çeken, tahammülü imkânsız açlıklara katlanan, gerekirse hayatını fedâ eden anne, bütün bunları hiçbir karşılık beklemeden ve görmeden yapar. Bunu yaptıran ise, aşkın da ötesinde bir iştir; çünkü âşık sevdiğinden karşılık ister. Öyleyse, bütün annelerin kalplerini birden tek bir kalp gibi kuşatan ve dolduran, saf ve katıksız bir şefkat var ki, maddî sebepler, "hiçten" ortaya çıkan bu şefkati açıklamaktan âcizdir. Her an, her yerde, bütün annelerde birden eserini gösteren bu şefkat de dünyayı kuşatan bir rahmete sahip tek bir Fâil ister.


  BİR KUŞUN yumurtasında proteinlerin ve tüylerin programını bulabilirsiniz-gerçi bunlar da bir fâil ister. Fakat anne kalbindeki şefkat, nükleik asitlerin işi değildir. Oysa açıkça görülüyor ki, başlangıçta mevcut olmayan şey, neticede vardır. Bir yumurta hücresi bir anne olduğu zaman tepeden tırnağa şefkatle dolar. Peki, nereden gelir, nereden akar bu şefkat annenin yüreğine?

  "Hiçbir şey yoktan var olmaz" diyenler, bütün canlılar dünyasını kuşatan bir şefkati açıklamak için, hiç yoktan bir "içgüdü" icad ettiler. Fakat dünyanın her köşesinde her an hükmünü sürdüren fiillerdeki birliği göremediler, yahut görmek istemediler. Bu yüzden, ilmi, kudreti, iradesi, hikmeti, rubûbiyeti, hafîziyeti ve rahmeti herşeyi kuşatan tek bir Yaratıcının vasıflarını, anneler sayısınca içgüdülerde aramak zorunda kaldılar. Lâkin hiçbiri de bu "içgüdünün" nasıl birşey olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, kime nasıl hüküm geçirdiğini ve nasıl işlediğini açıklayamadı. Çünkü ellerindeki malzeme, tek bir hayvana bir içgüdü yaratmaya yetmedi. Gerçekte onlar birşey icad etmediler; sadece bâtıl inançlarına bir isim takmış oldular. Kendilerini de herşeyi kuşatan bir rahmetten ebediyen mahrum ettiler.

  Onlar böylece avunadursunlar. Bacalarımızın üzerinde gagalarını takırdatarak annelerinin dönüşünü kutlayan leylek yavruları, o bacanın altındaki insanın gevezeliğine aldırmadan, kendi âlemini kuşatan bir rahmeti alkışlamaya devam ediyor. Kuş yuvalarındaki çığlıkların balina şarkılarıyla, kedi mırmırlarının kuzu melemeleriyle karıştığı şu günlerde bahar, tıpkı çok sesli bir koro gibi, o rahmeti terennüm ediyor. Sayısız sinelerden oluk oluk fışkıran sütler, tükenmez gayb hazinelerinden dünyaya her an tonlarca rahmet boşaltıyor.

  Çünkü Allah, "Rahmetim herşeyi kuşatsın" buyurdu.

  Ve bardaktan boşanırcasına yağdı rahmet yeryüzüne.

  Dağları ve denizleri kuşattı.

  Annelerin kalbinde şefkat, yavruların dilinde şükür çiçekleri açtı.

  Her zerresi rahmetle yoğrulan dünya, o şevkle kanat açtı ve uçtu. Işık saçan yıldızlara bedel, her zerresinden şükür çığlıkları saçtı fezaya.

  Ve o çığlıkların arasında, Kâinat Yolcusunun Arşta yankılanan sesini yıldızlar ve kehkeşanlar birlikte dinledi:


  "Bütün zîhayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihât-ı hayatiye ve Sânilerine takdim ettikleri fıtrî hediyeler, ey Rabbim, Sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla Sana takdim ediyorum."

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2006-11-19 #2
  38 - Ve Allah Anneyi Yarattı

  Anneciğim!
  Evlatlar vardır başarılarını, zaferlerini yazarlar...
  Sana yazacak bir başarım, bir ödülüm yok anne.
  Keşke olsaydı da, seni sevindirebilseydim.
  Keşke, benim de anneme yazacak, anlatacak başarılarım olsaydı.
  Ama yok anne...

  Sevdiğin, okşadığın saçlarıma aklar düştü anne.
  İlk evvel saçlarım hayat mücadelesinde yenildi.
  Düşmanlarım hep benden güçlü oldu anne.
  Onların tahta kılıçları benim çelikten kılıcımı paramparça etti.
  Onlar beni yenmek için ne senaryolar yazdı, ne iftiralar attılar.
  Ben, ‘masumum' bile diyemedim.
  Düşmanlarıma hep yenildim anne.

  Ve ne yazık ki, dostlarıma da... Dostlarım da beni hep yendi...
  Ben onları dost bilirken onlar beni meydanlarda tuş ettiler.
  Arkamda hep bir hançer yarası oldu anne.
  Senin anlayacağın, dostlarım beni düşmanlarımdan daha beter etti!
  Kahkahayı unuttum, tebessümle dost oldum.
  Yüzümde acı bir tebessüm var şimdi.
  Bahtıma yenildim anne!

  Çocukluk yıllarımın özlemiyle seni aradım anne...
  Senden daha şefkatlisini,
  daha merhametlisini bulamayacağımı bilerek...
  Her şey küçükken güzelmiş anne.
  Şimdi büyüdüm ve yenilmeyi öğrendim anne.

  Gülü çok sevdim, hele alını, pembesini...
  Bahtıma hep beyazı düştü anne...
  O çok sevdiğim güllerin, dikenlerine yenildim anne...
  Açlığa-tokluğa, hastalığa-sağlığa, dosta-düşmana...
  Hepsine ama hepsine yenildim...

  Senin anlayacağın hayata yenildim anne...
  Yenildim...  Anne

  Kan ter içinde gece
  Kan ter içinde her yanım
  Her yanım bu gece vurgun içinde
  Kurşun yemişim, sürgün yemişim
  Bu sana ilk gelişim
  Vur emriyle düşmüşüm kapına
  Düşmüşüm kucağına, bu yara sıcak ana

  Yok elimde bir demet menekşe
  Yok elimde sevdiğin gül şekeri
  Yok işte sana bir şey
  Bilmem ki ne demeli
  Bir tek ağır yaralı özlemim
  Ve birtek gözlerine sürdüğün gözlerim
  Anne benim, aç kapıyı
  Oğulcuğun, küçük tavşanın, körolmayasıcağın
  Ölmeyesin, bitmeyesin
  Yürekyarısı gitmeyesin dediğin
  Anne benim, aç kapıyı
  İşte geldim, işte bu sana ilk gelişim

  Hep senin için gökyüzünde bir evimiz olsun isterdim
  Hep senin için bulutları isterdim
  Ellerimi açtırıp dua ettirirken
  O küçük evimizde sokulurken göğsüne her gece
  Hani her gece sorduğumda
  Anne babam nerde
  Nerde kuşların dilinden anlayan adam
  Ve menekşelerle konuşan adam
  Nerde anne
  Ve sen bastırıp bağrının kızılca kıyametine acını

 3. 2006-11-23 #3
  Merhaba anne,
  Yine ben geldim.
  Merak etme okuldan çıktım da geldim.
  Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama
  Ali, "Okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder."
  demişti de onun için söylüyorum.
  Geçen hafta öğretmen, sağ elimde sarımsak, sol elimde
  soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu.
  Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi
  Ağrıyan yanımın neresi olduğunu.
  Şimdi iyi biliyorum anne.
  Hani geçen geldiğimde:
  Şuram acıyor işte, şuram demiştim de
  Bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne
  Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte,
  Sol yanım çok acıyor anne.
  Hem de her gün acıyor anne her gün.
  Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü.
  Elinden tutup okula getirdi.
  Yakası da danteldi.
  Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi.
  Ben de ağladım,
  Ağladım hiç de utanmadım.
  Öğretmen ne oldu dedi?
  Düştüm, dizim çok acıyor dedim.
  Yalan söyledim anne.
  Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne.
  Bugün ben de saçım örülsün istedim.
  Babam ördü ama onunki gibi olmadı.
  Dantel yaka istedim.
  Babam; "Ben bilmem ki kızım." dedi.
  Bari okula sen ***ür dedim.
  "Kızım, iş..." dedi.
  Ben de bana ne dedim, ağladım.
  "Kızım, ekmek" dedi babam.
  Sustum ama okula giderken yine ağladım anne.
  Ha, bi de sol yanım yine çok acıdı anne.
  Herkesin çorapları bembeyaz,
  benimkiler gri gibi.
  Zeynep, "Annem, beyazlara renkli çamaşır
  katmadan yıkıyormuş" dedi.
  Babam hepsini birlikte yıkıyor.
  Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne?
  Uffff, babam, her gün domates
  peynir koyuyor beslenmeme.
  Üzülmesin diye söylemiyorum ama
  Arkadaşlarım her gün kurabiye,
  börek, pasta getiriyor.  Biliyorum babam pasta yapmasını
  bilmez anne.
  Hava kararıyor, ben gideyim anne.
  Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi.
  Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum.
  Kim bozuyor toprağını,
  Çiçeklerini kim koparıyor?
  İzin verme anne,
  Ne olur toprağına el sürdürme!
  Eve gidince aklıma geliyor bi de
  bunun için ağlıyorum anne.
  Bak, kavanoz yanımda,
  toprağından bir avuç daha alayım.
  Biliyor musun anne?
  Her gelişimde aldığım topraklarını
  Şu kavanozda biriktirdim.
  Üzerine de resmini yapıştırıp
  başucuma koydum.
  Her sabah onu öpüyor kokluyorum.
  Kimseye söyleme ama anne
  Bazen de konuşuyorum onunla.
  Ne yapayım seni çok özlüyorum anne.
  Ha unutmadan,
  Öğretmen yarın anneyi anlatan
  bir yazı yazacaksınız dedi.
  Ben babama yazdıracağım.
  Öğretmen anlarsa çok kızar ama
  bana ne kızarsa kızsın.
  Ben seni hiç görmedim ki neyi,
  nasıl anlatacağım anne.
  Senin adın geçince sol yanım acıyor anne.
  Hiç bir şey yutamıyorum.
  Bazen de dayanamayıp ağlıyorum.
  Kağıda da böyle yazamam ya anne.
  Ben gidiyorum anne,
  Toprağını öpeyim, sen de rüyama gel beni öp.
  Mutlaka gel anne,
  Sen rüyama gelmeyince
  Sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne.
  Sol yanım acıyor anne.
  İşte tam şurası,
  Sol yanım çok acıyor anne.
  Seni çok özledim anne, çooook...
 4. 2006-11-25 #4
  İslamda Annenin Yeri

  İslam'da annelik makamı ve annelik makamını ve insanın hayatındaki rolünü anlayabilmemiz için yüce Rabbimizin kitabına ve Resulullah'ın (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'nin nurlu sözlerine müracaat etmemiz gerekir. Biz de mümkün mertebe ayet ve hadislerden yararlanarak bu mevzuu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya iyilik etmenizi emretmiştir. İkisinden birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme; onları azarlama onlara güzel söz söyle; onlara rahmet ve şefkat dolu tevazu kanadını ger. Onlara alçak gönüllü ve şefkatli davran ve onlar hakkında dua edip şöyle de: Ey Rabbim, bunlar küçükken beni nasıl yetiştirip büyüttülerse, sen de onlara merhamet et, acı." (İsra Suresi, ayet 23-24)

  Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: "Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik anası onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır. Onun (memeden) ayrılmasıda iki yıl içinde olmuştur onun için biz insana bana ve ana baba şükret dönüş banadır diye öğüt verdik." (Lokman Suresi, ayet 14)

  Görüldüğü gibi bu ayetlerde Allah-u Teala anne babaya iyilik etmeği, onlara şükretmeyi kendi ibadeti ve şükrüyle yan yana zikretmiştir. Bu da Anne babanın Hak Teala indindeki makamını ve onlara iyilik ve itaat etmenin önemini göstermektedir. Onun için anne, babaya itaat etmek günah ve farz olan şeyler haricinde farzdır. Hatta anne baba evladını sünnet olan bir ameli yapmaktan nehy edip başka bir işe emrederse onların dediğini yapması gerekir.

  Bir gün bir kişi Resulullah'a (s.a.a) gelerek ya Resulullah dedi, anne babanın evlatları boynundaki hakkı nedir? Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Onlar senin cennet ve cehennemindir."[1]

  Yani onlara yapacağın iyilikler ve onlara karşı vazifelerini yerine getirmenle cenneti kazanabilirsin. Ama onlara karşı vazifelerini yerine getirmezsen cehennemi hak etmiş olursun.

  Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Anne babaya iyilik yapmak en büyük farizadır."[2]

  İmam Sadık (a .s): "Allah anne babaya iyilik etmeyi emretmiştir" ayetini şöyle açıklamıştır: "İyilik etmek onlarla iyi geçinmek ve ihtiyaçlarını ağız açıp istemeden yerine getirmektir..."[3]

  Yine Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kim ömrünün uzamasını ve rızkının bollaşmasını istiyorsa, anne babasına iyilik etsin ve akrabalarına sılayı rahimde bulunsun."[4]

  Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kıyamet gününde iyilerin efendisi ölümlerinden sonra anne ve babalarına iyilik yapan kimselerdir."[5]

  Sekizinci İmamımız İmam Rıza (a .s): "Anne babaya iyilik etmek vaciptir; hatta müşrik olsa dahi. Elbette Allah'a isyan olan şeylerde onlara itaat edilmez."[6]

  Buraya kadar ayet ve hadislerden anne ve babanın ikisine de iyilik ve itaat etmenin önemi anlaşılıyordu. Fakat diğer bir çok hadisten anlaşılıyor ki annenin hakkı ve ona iyilik yapmak daha önemlidir. İşte bu hadislerden bir bazısı:

  Bir gün birisi Resulullah'a sorar: "Ben kime iyilik yapayım." Resulullah "Annene" der. Sonra tekrar kime diye sorduğunda tekrar "Annene" der. Adam tekrar sorar; Resulullah tekrar "Annene" der. Adam tekrar sorunca Resulullah bu sefer "Babana" diye cevap verir."[7]

  Rivayet edildiğine göre birisi Resul-i Ekrem'e gelerek "Ya Resulullah, ben çok kötü işler yapmışım, acaba benim tövbem kabul olur mu? demiş. Resul-i Ekrem "Acaba annen veya baban yaşıyor mu? diye sormuş; o da "Babam yaşıyor" demiş. Resul-i Ekrem "Git ve ona iyilik et" buyurmuş. Adam çıkıp gittikten sonra, Resul-i Ekrem yanındakilere dönerek şöyle buyurmuş: "Keşke annesi olsaydı da ona iyilik etseydi; tövbesi daha çabuk kabul olurdu."[8]

  Bir gün Hz. Musa Allah-u Teala ile münacat ederken Hak Teala'dan cennetteki arkadaşını kendisine tanıtmasını istiyor. Hak Teala şöyle hitap eder: "Senin cennetteki arkadaşın filan nahiyedeki gençtir. Hz Musa genci bulmak için oraya geldiğinde onun kasaplık yapan biri olduğunu görür. Hz. Musa onu çaktırmadan takip etmeye başlar ki hangi amelle böyle büyük bir makamı elde ettiğini öğrenmiş olsun. Akşama kadar bekler; fakat onun için önemli olan ve böyle bir makama onu layık kılacak bir ameli göremez. Akşam olunca genç, iş yerini kapatıp eve gitmek istediğinde Hz Musa kendini tanıtmadan adamdan, o gece kendisini misafir etmesini ister. Hz Musa bu vesileyle gece boyunca da gencin iyi amellerini takip etmeyi amaçlamaktadır. Genç Hz. Musa'nın isteğini kabul edip onu evine götürür. Hz. Musa eve girdiğinde gencin her şeyden önce yemek yaptığını. Daha sonra evde bulunan ve eli ayağı felç olan ihtiyar bir kadının yanına gelerek büyük bir sabır ve şefkatle yemeği lokma lokma onun ağzına koyarak yedirdiğini, sonra elbisesini değiştirdiğini, ihtiyaç gidermesine yardımcı olduğunu; sonra da özel yerine yatırdığını görür. Hz. Musa (a.s) o gece sabaha kadar gencin normal dini vazifeleri dışında fevkalade bir amel, ibadet, münacat falanını görmez. Sabah olduğunda ise yine genç evden çıkmadan o kadının yemeğini yedirir ve diğer ihtiyaçlarını gidermede şefkatle ona yardımcı olur. Vedalaşırken Hz. Musa gence sorar: "Bu kadın kimdir ve sen ona yemek yedirirken, gözlerini gök yüzüne dikerek ne söylüyordu?" Genç şu cevabı verir: "Bu benim annem" der. Ben ona yemek verdiğim zaman hakkımda şöyle dua ediyor: "Allah'ım bu hizmetlerin karşılığında oğlumu cennette Hz. Musa'nın yanına arkadaş eyle." Hz. Musa da gence annesinin duasının kabul olduğunu müjdeleyip Hak Teala'yla yaptığı münacatı kendisine anlatır."

  İşte anne babanın hakkını riayet etmek böyle feyizlere insanı ulaştırır. Elbette bütün bunlardan önce, insanın mu'min ve takvalı olması gerekiyor.

  Yine Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: "Cennet annelerin ayağı atındadır."[9]

  Bir başka hadiste: "Annelerin ayaklarının altı, cennet bahçelerinden bir bahçedir" buyurmaktadır.

  Bu hadisin bir manası şudur ki cenneti kazanmak, annelerin gönlünü kazanmak, onlara iyilik etmekle mümkün olur. Bir başka manası da: "Anneler isterse dünyayı cennete çevirebilirler, yetiştirdikleri mu'min ve salih evlatlarla. Çocukların saadet ve mutluluğunun temel taşını koyan annelerdir. Kötülük ve bedbahtlıklarının ilk temel taşını koyan da yine annelerdir. Zira niyetleri, yedikleri lokmalar, amelleri, davranışları, imanı ve takvası rahimdeki çocuğu üzerinde de etkilidir. Doğduktan sonra da çocuk, anne ve babanın, özellikle annenin bütün hareketlerini izleyip taklit eder. Annenin verdiği terbiyeyle çocuğun ilerideki şahsiyeti yavaş yavaş oluşmaya başlar. Bu yüzden Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Saliha bir eşle evlenmesi bir erkeğin saadetindendir."[10] Zira ailenin ve çocukların saadeti büyük ölçüde anneye bağlıdır.

  Başka bir hadiste İmam Cafer-i Sadık (a .s) şöyle buyurmuştur: "İffetli ve hayalı bir annesi olana ne mutlu!"[11]

  İşte bütün bunlar annenin insan hayatındaki vazgeçilmez rolünü ve önemini gösteriyor. Evet anne anneliğin yanı sıra bir öğretmendir. Bu yüzden de onu imanlı yetiştirip cennetlik yaparsa, onun bütün hayırlı amellerinde ortak olur.

  Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Eğer birisi kız çocuğunu iyi bir şekilde yetiştirip terbiye ederse, ona iyi bir talim ve terbiye verip güzel ve faydalı şeyler öğretir ve onu Allah'ın verdiği nimetlerden yararlandırırsa, o çocuk onunla cehennem arasında bir perde olur (cehenneme gitmesini önler)."[12]

  İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah-u Teala kıyamet günü bazı anne ve babalara mükafat verecek. 'Ey Rabbimiz, bu mükafatları nereden hakkettik? Bizim amellerimiz buna layık değildi' diye sorduklarında şu cevabı alacaklar: 'Bu mükafatlar çocuğunuza Kur'an öğretmeniz ve onu İslam diniyle tanıştırdığınız içindir."[13]

  Yüce Rabbimiz'den annelerimiz hakkında görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeyi ve bacılarımıza Hz. Fatıma'yı örnek alan anneler olmayı nasip buyurmasını diliyoruz. Amin!

 5. 2006-12-11 #5
  Sevgili Anneciğim,
  Ne garip; yeni yeni farkediyorum ki,
  çocukları anne olunca çocuklaşıyor anneler...
  ... Ve insan, zamanın nasıl insafsız
  bir öğütücü olduğunu bu rol değişiminde anlıyor.
  Eminim karnındaki ilk tekmemden, hatta doktorların
  'Bundan sonra ağır kaldırmak yok' müjdesinden
  beridir iki kişilik yaşıyorsun yaşamı...

  Doğum odasında bir küçük el saçlarına tutununca
  değişti herşey ve o el, o saçtan hiç eksik olmasın istedin.
  Kimbilir kaç geceyi karyola başuçlarında derin
  iç çekişler dinleyip hüzünlenerek uykusuz geçirdin,
  kaç emzirme seansında bitkin uyuyakaldın.
  O gün bugündür hayatı, bir toprakla çiçeği kadar
  ortak üretiyor, tüketiyoruz.
  Yolboyu, kusurlarını hiç görmedik birbirimizin,
  yeteneklerimizi abarttık karşılıklı; toz
  kondurmadık üzerimize, kol kanat gerdik...
  Ben dünyanın en iyi evladıydım, sense; tarihin
  en iyi annesi... Her çığlıkta
  başucumda biteceğini bilmenin güveniyle büyüdüm.
  Her derdimde benden çok dertleneceğini bilmenin
  o bencil alışkanlığıylaayakta kaldım.

  Sevginle donandım...
  Ama sonra birden o korkunç çark devreye girdi
  ve yaşamın acımasız kuralı işledi ;
  Büyüdüm... Senin kollarında 'sen'den habersiz,
  bambaşka bir 'ben' çıktı ortaya. Bazen o eski 'ben'e
  hiç benzemeyen bir 'ben'... Çünkü farkettim ki,
  anlattığın masalların yaşamda karşılığı yokmuş.
  Kızlar bir prens umuduyla kurbağaları öpedursun,
  ben her yalanda burnumu yokladım.
  Şaşırdım. Bostandaki lahanaların,
  ısırılmış lahanaların ve benzeri pastoral ninnilerin
  modasının geçtiğini gördüm sokakta...

  Söyleyemedim sana...
  'Yaşamın değiştiğini, eski tecrübelerin artık
  eskisi kadar geçerli olmadığını' anlatan kitapları
  salonun ortasında açık bıraktım, açıp okuyasın diye...
  Her kuşağın o vazgeçilmez ikilemi depreşti yeniden;
  'Devir de amma değişti' diye yakınırken sen;
  ben ilginle boğulduğumdan dertlendim.
  Bir yerim yaralandığında 'Anam görürse
  ne kadar üzülür' diye gizlemeye çalışmak
  küçük bir çocuk için nasıl bir yüktür bilir misin?
  Acından çok onda yaratacağın acı, acıtır canını...

  Oysa ne çok acılar paylaştık seninle...
  Ve ne çok sevinçler yaşadık beraber...
  Nasıl dar günlerde yardıma koşup,
  kaç şenliğine ortak olduk birbirimizin?
  ...Lakin artık kafesten uçma vaktiydi.
  'Danaların girdiği bostan'da ayakta kalabilmenin yolu,
  tek başına kanat çırpmayı öğrenmekten geçiyordu.

  Yargıladık birbirimizi bir dönem...Sorguladık...
  ...Sen bana eş dost çocuklarını örnek gösterdikçe,
  ben seni eş dost ebeveynleriyle kıyaslar oldum.
  Sen her sohbete 'Bizim çocukluğumuzda...'
  diye başladıkça ben, değişen
  takvim yapraklarını koydum önüne...

  Nasıl da zalim bir çark bu değil mi?
  Doğuyor, doğuruyor ve günün birinde
  yuvadan uçacağını bile bile
  koca bir ömrü karşılıksız veriyorsun...
  Ve hayat birden ıssız bir adaya dönüşüveriyor.
  Sonrası kâh bir kapı zili beklentisi,
  kâh bir mektup, kâh bir telefon sesi...
  Gizliden gizliye özlenen bir torun müjdesi...
  Fotoğraflar sarardıkça solan bir yaşam ve uzaklaştıkça
  yakınlaştığımız bir mazinin geri dönmez anıları...
  Yazılarla konuştuk öyle zamanlarda...Bakışlarla anlaştık.
  Ağlaştık birbirimizden gizleyerek acılarımızı...
  Bir mimikle özleştik, bir gülüşle kavuştuk.
  Ben büyürken seni de büyüttüm.

  Şimdi çok daha iyi anlıyoruz birbirimizi...
  Çünkü küçücük bir el saçlarımı kavrıyor geceleri...
  Karyola başlarında uykusuz geceler geçiriyorum.
  Pastoral ninnilerle büyütüyoruz oğlumu;
  yalancı çocukların burunları uzuyor masallarda,
  öpülen kurbağalar prens oluyor.

  ...Ve yaşamın değiştiğini, eski tecrübelerin
  geçersizleştiğini anlatan kitapları
  kaldırıyoruz salondan gizli gizli...
  O korkunç çark, acımasız bir hızla dönmeye
  devam ediyor. Zaman, öğütüyor kuşakları...
  İnsan ancak mahrum kalınca anlıyor
  sevginin değerini...
  Bense sevginden mahrum kalmaya
  fazla dayanamayacağımı biliyorum.

  O yüzden bu Anneler Günü'nde
  sana upuzun bir ömür diliyorum.
  Hem biliyor musun?
  'SENİ ÇOK SEVİYORUM'......  Can Dündar

 6. 2006-12-13 #6
  Anneciğim!
  Evlatlar vardır başarılarını, zaferlerini yazarlar...
  Sana yazacak bir başarım, bir ödülüm yok anne.
  Keşke olsaydı da, seni sevindirebilseydim.
  Keşke, benim de anneme yazacak, anlatacak başarılarım olsaydı.
  Ama yok anne...

  Sevdiğin, okşadığın saçlarıma aklar düştü anne.
  İlk evvel saçlarım hayat mücadelesinde yenildi.
  Düşmanlarım hep benden güçlü oldu anne.
  Onların tahta kılıçları benim çelikten kılıcımı paramparça etti.
  Onlar beni yenmek için ne senaryolar yazdı, ne iftiralar attılar.
  Ben, 'masumum' bile diyemedim.
  Düşmanlarıma hep yenildim anne.

  Ve ne yazık ki, dostlarıma da... Dostlarım da beni hep yendi...
  Ben onları dost bilirken onlar beni meydanlarda tuş ettiler.
  Arkamda hep bir hançer yarası oldu anne.
  Senin anlayacağın, dostlarım beni düşmanlarımdan daha beter etti!
  Kahkahayı unuttum, tebessümle dost oldum.
  Yüzümde acı bir tebessüm var şimdi.
  Bahtıma yenildim anne!

  Çocukluk yıllarımın özlemiyle seni aradım anne...
  Senden daha şefkatlisini,
  daha merhametlisini bulamayacağımı bilerek...
  Her şey küçükken güzelmiş anne.
  Şimdi büyüdüm ve yenilmeyi öğrendim anne.

  Gülü çok sevdim, hele alını, pembesini...
  Bahtıma hep beyazı düştü anne...
  O çok sevdiğim güllerin, dikenlerine yenildim anne...
  Açlığa-tokluğa, hastalığa-sağlığa, dosta-düşmana...
  Hepsine ama hepsine yenildim...

  Senin anlayacağın hayata yenildim anne...
  Yenildim...

 7. 2006-12-16 #7
  arkadaşlarım hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum harikasınız,duygularınız ve emeğinize sağlık.
 8. 2006-12-26 #8
  Yürek Yanarsa Titrer,Gül Üşürse


  Git gide kirletiyorlar gökyüzünü Anne
  Umutları da tüketiyorlar hep beraber, sevgileri de
  dillerinde en ince yalanlar, süslü ve sisli yüzleriyle
  soğuk yüreklerinde ne acıma ne sevgi
  kimin eli kimin cebinde
  kimin eli kimin neresinde belli değil.

  bense öyle acemi ve şaşkın
  boş kalan ellerimi bir ömür
  nereye koyacağımı bilemedim.
  bilemedim, hangi yalanla kimi nasıl soyacağımı.
  buz üstünde yürümeyi seçtim kendi hesabıma
  maske diye bir not düşürmedim yüzüme
  bukalemuna çalan rengimde olmadı.

  tuttuğum her insanın elinde ellerim kirlendi
  gözlerim kirlendi baktığım her insanın gözlerinde
  yüreğimi sarktım umut kuyularına her defasında
  her defasında yangın çektim su yerine, acı çektim
  ne bir gün ışığı aktı içime ne de bir yağmur damlası.

  rezil bir dünyanın orta yerinde
  hüzün ben oldum düşen her yaprakta
  her savaşta vurulan ben
  kaç çocuğun hayalleri yıkıldı gözlerimde
  kaç çocuğun son ümitleri yandı yüreğimde
  ıstırabın en derin okyanusuna gömüldüm
  bu nasıl bir dünya

  bu nasıl bir dünya Anne

  kahretsin
  suskunum, susuzum, yorgunum Anne

  durmadan kirletiliyor, kanıyor zaman, kimse aldırmıyor
  kimse yanmıyor sevincini ateşe döken gelincik çiçeklerine
  dönüp bakmıyor çığlıklarına annelerin

  hergece dokuz yerimden vurur beni, gözleri öksüz çocuklar

  bu yüzden kesmiyorum sakalımı, saçımı da taramıyorum artık

  siyahlar giyiniyorum bu yüzden, dalgın dalgın bakıyorum uzaklara

  ah gönlü güvercinim sen olmasan nasıl dayanılır bu yaşama.

  herşeyin kirletildiği bir dünyada

  temiz tutamadık güzelliklerimizi
  bu yüzden hep vurgun kaldı bir yanımız
  bir yanımız aşka acıya ayarlı

  her gece dumanlar yürüyor

  beton yığınlarıyla örtülü sevgisiz kentler üstüne
  zifiri karanlıklar yürüyor Anne

  kapkara nehirler gibi, acı akıyor yüzünde yoksulların

  bir cehennem ateşi yanıyor yüreklerinde her akşam
  kimse kimsenin yasını tutmuyor, bölüşmüyor acısını
  bu nasıl bir dünya Anne

  bu nasıl bir dünya

  kahretsin

  Sarılki,
  kokun sinsin tenime, sevgin işlesin yüreğime
  bu yalancı dünyada kimim varki başka gözlerimden öpecek
  içimi ısıtacak bu karanlık soğuk kış gecelerinde

  Sarılki, serinlensin ateşler içindeki alnım
  yorgunum, beynim, tenim, ellerim yorgun
  kendime sürgün yaşamaktan
  sevgiye tanımlar aramaktan
  tüm bu oldu bittilere
  insanın kayıtsızlığından yorgunum Anne

  yorgunum, ağrılarım, sızılarım yorgun
  ihanetler yedi umudumu, sevgimi, düşlerimi
  her gece yalnızlıklar sürüyorum kanayan yerlerime
  ellerime çaresizlikler yüklüyorum
  üşüyorum bu karanlık soğuk gecelerde sarıl bana

  oysa hiç dönmedim sırtımı insan emeğine
  öpmedim namerdin elini, eğilmedim zalimin önünde
  ama ezildim bir çaresizin bakışından
  bir annenın yakarışından
  bir babanın haykırışından
  utandım Anne dünyayı kirli bahçesine çevirenlerden
  aç insanların kederinden utandım
  bombalanan şehirlerden, yalvaran gözlerden
  insanların kayıtsızlığından tüm bu oldu bittilere
  insanlığımdan utandım Anne insanlığımdan.

  heyhatki,
  bizi ağlatan acılar güldürüyor başkalarını

  yürek yanarsa titrer anne, gül üşürse
  kaç insan soyundan ihanet görmüş, kaç gül dikeninden
  mademki ihanet var,
  öz elleriyle boğsun gül emen çocuklarını anneler
  ve ihanet etsin şairler

  bir daha yazmasın gül yüzlü şiirler

  her mısrası kurşun olup saplansın yüreklerine

  ....

  dünyadaki tüm çocukları sevdim anne

  sevdim yeryüzündeki tüm insanları

  diline, dinine, ırkına bakmadan sevdim

  sevdim boynu halkalı köleler gibi

  nerde bir ah duydum yüreğime saplandı oklar

  nerde bir çocuk vurulsa ben de vuruldum Anne

  can çekişir dudağımda kelebek ölüleri
  nerede kötülük görsem.
  nerede kötülük görsem
  söner yıldızları gözlerimin, kör olurum...

  suskunum, susuzum, yorgunum
  bunca kalabalıkların, bunca mekanların içinde
  her defasında yarası kanayan şiirler damlarken içime
  yüreğimdeki yağmurlarla, herkesin bildiği bu dünyada
  adresi olmayan yitik mektuplar gibi yorgun
  ve yavru bir kedi gibi yalnızım ve de sahipsiz
  öyle mi?
  vayyy.

  ...........
  ben nazlı bir yaprağım dalından düşmüş
  alın beni üşüdüğüm yerden

  kaldırın düştüğüm yerden
  kalbinizin üstüne tutun pul pul
  vicdanınızın üstüne
  aynı soydanım sizinle

  yok başka bir umarım alın beni üşüdüğüm yerden
  yok başka kimsem kiminle konuşsam
  sizin elleriniz var soyan, evleriniz var kocaman
  sokaklarda gecekondularda yatmadınız karda kışta
  bir dilim ekmeğe avuç açmadınız

  utanan biz olduk yoksulluğumuzdan
  utanan anam oldu, babam, bacım, gardaşım

  ben nazlı bir yaprağım dalından düşmüş
  alın beni üşüdüğüm yerden

  kaldırın düştüğüm yerden
  kalbinizin üstüne tutun pul pul
  vicdanınızın üstüne
  aynı soydanım sizinle

 9. 2007-01-18 #9
  Bir zamanlar dünyaya gelmeye hazırlanan
  bir bebek varmış. Bir gün Tanrı'ya sormuş:

  -Tanrım, beni yarın dünyaya göndereceğini
  söylediler, fakat ben o kadar küçük ve
  güçsüzüm ki, orada nasıl yaşayacağım?

  -Tüm meleklerin arasından senin için bir
  tanesini seçtim. O seni bekliyor olacak
  ve seni koruyacak. Meleğin sana hergün
  şarkı söyleyecek ve gülümseyecek.
  Böylece sen onun sevgisini
  hissedecek ve mutlu olacaksın.

  -Pekiiiii... İnsanlar bana birşeyler
  söylediklerinde, dillerini bilmeden
  söylenenleri nasıl anlayacağım?

  -Meleğin sana dünyada duyabileceğin en
  güzel ve tatlı sözcükleri söyleyecek, sana
  konuşmayı dikkatle ve sevgiyle öğretecek.

  -Peki Tanrım, ben seninle konuşmak
  istersem ne yapacağım?

  -Meleğin sana ellerini açarak
  bana dua etmeyi de öğretecek.

  -Dünyada kötü adamlar olduğunu duydum,
  beni kim koruyacak?

  -Meleğin seni kendi hayatı pahasına
  dahi olsa daima koruyacak.

  -Fakat ben, seni bir daha
  göremeyeceğim için çok üzgünüm.

  -Meleğin sana sürekli benden söz edecek
  ve bana gelmenin yollarını sana öğretecek.

  O sırada Cennette bir sessizlik olur
  ve düyanın sesleri cennete kadar ulaşır.
  Bebek gitmek üzere olduğunu anlar
  ve son bir soru sorar:

  -Tanrım eğer şimdi gitmek üzereysem lütfen
  çabuk söyle, benim meleğimin adı ne?

  -Meleğinin adının önemi yok yavrum,
  sen onu ANNE diye çağıracaksın...  Allah Ne ANNElerimizi Ne Babalarımızı,Ailemizi Başımızdan Eksik Etmesin...

 10. 2007-02-01 #10
  İşte, ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın.
  اَلْجَزَاۤءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ (*) sırrıyla, sen valideynine(annene) hürmet etmezsen, senin evlâdın dahi sana hizmet etmeyecektir.
  Eğer âhiretini seversen, işte sana mühim bir define: Onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seriütteessür kalblerini rencide etmekle, خَسِرَ الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةَ (*) sırrına mazhar olursun. Eğer rahmet-i Rahmân istersen, o Rahmân'ın vedîalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et.(21.mektup tan)

 11. 2007-02-06 #11
  Yağmur yağıyor. Mutfak camındayım. Nasıl üşüdüğümü
  bilemezsin. Menekşelerim çiçek vermiyor artık anne.
  Söylediğin gibi hep dibinden su verdim ama…

  Şimdi telefon açsam sana, sesini duymak da yetmiyor ki.
  Hep aynı cümleler; "Babamlar nasıl, ilacını aldın mı?"
  Nedenini bilmediğim bir ağlamak var içimde.
  Bir yerlere sığdıramıyorum yüreğimi. Bazen mutfakta
  dalıp giderdin yemek yaparken, tahta kaşıkla
  tencerenin başında öylece ne düşünürdün acaba?
  Özlemek çok fena anne. Anlamak seni; daha da fena…

  Omuzlarım ağrıYASAK KELİME uyanıyorum sabahları.
  Benim kızımın omuzlarımı ovmasına daha çok var.
  Gittikçe sana mı benziyorum ben, ya da
  "Annenin kaderi kıza" dedikleri doğru mu?
  "Baban eskitir her şeyi kızım" demiştin bir kez,
  anlamamışım meğer, eskiyormuş anneciğim.
  Omzunu ovacak kalmıyormuş meğer aynı evin içinde.
  Şimdi duysan bunları ne üzülürsün; mutsuz mu kızım diye,
  çoktan kendinden vazgeçmiş bir sesle. Mutsuz değilim de anne,
  yağmura ve mutfağımdaki kedere çare bulamıyorum.

  Evimi topluyor, toz alıyor, patlıcan kızartıyor,
  televizyon seyrediyor, akşam çalan kapıyı açıyorum,
  açtığımı gören olmuyor.
  Pişirdiğim yeniyor da, güzel olmuş denmiyor.
  Çay demleniyor, demleniyor, demleniyor…

  Kederim mutfağımın her yerine yerleşiyor.
  Ah nasıl eskiyor her şey anne, nasıl eskiyor.
  Eskilerimi de atmaya kıyamıyorum. Seni çok özlüyorum.
  Bana yasakladığın bahçeler, sana da mı uzaktı hep?
  Gidemeyişine ağladın mı sende? Ne zaman eskiyor sevgiler?
  Ödenen bedellerin acısı geçince mi? İşte böyle,
  kalbimde bir acı. Şarkılar seni söyler.  İclal AYDIN

 12. 2007-02-09 #12
  1 yaşınızdayken sizi elleriyle besledi ve yıkadı;
  Bütün gece ağlayıp onu uyutmayarak teşekkür ettiniz.

  2 yaşınızdayken size yürümeyi oğretti;
  Size seslendiğinde odadan kaçarak teşekkür ettiniz.

  3 yaşınızdayken size özenle yemekler hazırladı;
  Tabağınızı masanın altına dökerek teşekkür ettiniz.

  4 yaşınızdayken elinize rengârenk kalemler tutuşturdu;
  Evin bütün duvarlarına resim yaparak teşekkür ettiniz.

  5 yaşınızdayken sizi cici kıyafetlerle süsledi;
  Gördüğünüz ilk çamur birikintisine atlayarak teşekkür ettiniz.

  6 yaşınızdayken okula kadar sizinle yürüdü;
  Sokaklarda "gitmiycem" diye ağlayarak teşekkür ettiniz.

  7 yaşınızdayken size bir top hediye etti;
  Komşunun camını kırarak teşekkür ettiniz.

  9 yaşınızdayken size piano öğretmeni buldu;
  Notaları bir gün bile çalışmayarak teşekkür ettiniz.

  10 yaşınızdayken doğumgünü partilerinden,
  dans derslerine kadar her yere sizi arabayla gotürdü;
  Arabadan firlayıp giderken arkanıza bile bakmayarak
  teşekkür ettiniz.

  11 yaşınızdayken sizi arkadaşınızla sinemaya gotürdü;
  "Sen bizimle oturma" diyerek teşekkür ettiniz.

  12 yaşınızdayken zararlı TV programlarını seyretmenizi istemedi;
  O evde değilken hepsini izleyerek teşekkür ettiniz.

  15 yaşınızdayken sizi yurtdışında yaz kampına gönderdi;
  Tek satır mektup yazmayarak teşekkür ettiniz.

  17 yaşınızdayken erkek arkadaşınızla partiye gitmenize izin verdi;
  Bir telefon bile etmeden sabaha karşı eve dönerek teşekkür ettiniz.

  19 yaşınızdayken okul masraflarınızı karşıladı,
  sizi arabayla kampüse gotürdü ve eşyalarınızı taşıdı;
  Arkadaşlarınız alay etmesin diye
  kampüs kapısında vedalaşarak teşekkür ettiniz.

  21 yaşınızdayken iş hayatı ve kariyerinizle ilgili
  size fikir vermek istedi;
  "Ben senin gibi olmayacağım"diyerek teşekkür ettiniz.

  22 yaşınızdayken kep giyme töreninizde size gururla sarıldı;
  Avrupa seyahati için para isteyerek teşekkür ettiniz.

  24 yaşınızdayken uzun süredir çıktığınız çocukla tanışmak istedi;
  "Zamanını ben bilirim" diye tersleyerek teşekkür ettiniz.

  25 yaşınızdayken düğün masraflarınızı karşıladı,
  sizin için hem mutlu oldu hem çok duygulandı;
  Siz dünyanın bir ucuna taşınarak teşekkür ettiniz.

  30 yaşınızdayken bebek bakımı hakkında size akıl vermek istedi;
  "Artık bu ilkel yöntemleri bırak" diyerek teşekkür ettiniz.

  40 yaşınızdayken sizi arayıp bir akrabanızın doğumgününü hatırlattı;
  "Anne işim başimdan aşkın" diyerek teşekkür ettiniz.

  50 yaşınızdayken o, çok hastalandı, hafta sonunda
  onu görmeye gittiginizde mutlu oldu;
  Ona yaşlıların çocuk gibi nazlı olduğunu söyleyerek
  teşekkür ettiniz

  Derken bir gün... O, öldü...
  O güne kadar onun için yapmadığınız ne varsa,
  o anda kalbinize bir yıldırım gibi düştü...


  EĞER HÂLÂ SİZİNLEYSE,

  ŞİMDİ ONU HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK SEVİN...


  burada anlatılanlar gibi olmamak ve onlar hayatta ıken değerlerini bilmek dileğiyle . . .

 13. 2007-04-21 #13
  743 - Ve Allah Anneyi Yarattı
 14. 2007-04-27 #14
  anne sıcak anne kum oku anne yoruldum
  saatimiz kaç...
  ikindi indi anne çöl sıcak bizi akşam haberlerine yetiştirmesinler
  söyle onlara gece güzel anne sen ve ben anne böyle güzel
  oku anne ağrımız dinsin söyle birde
  melekler gelsin...
  ruzgar anne beni tut
  dün dünde kaldı hadi unut
  say ki ikimiz için bu dünya
  anne ışığa tut saçlarımı anne nura
  anne bi adım daha bakarsın sonrası;
  sıtretül munteha...
  anne su biraz su anne, yanmış bir çocuğum ben
  saçları kara,gözleri kömür
  bizi bir ömur unuttular anne al beni koynuna
  sen aşktanda sıcaksın
  dunya kandırmadı beni kandırırsan sen kandıracaksın...
  anne sıcak anne kum oku anne
  yoruldum...
  gün düşüyor yol uzuyor ellerime masallar konuyor anne
  kuşların isimlerini öğreten
  sabretmeyide öğretiyor
  ben toprağı seviyorum anne
  gazeteler gibi aldatmıyor
  büyük meydanlar,kuleler,heykeller gibi
  üstüme düşmüyor...
  ben toprağı seviyorum anne
  bana beni anlatıyor...
  bir parça çamur anne
  bir nutfe sonrası elest çocuğumm işte
  aklım bu kadar eriyor.
  anne ağlama beni koruyan bütün yıldızları koruyor
  ne su karışıyor baldırana ne baldıran şifa oluyor
  herşey yerli yerinde duruyor

  saat anne galiba saat geliyor
  hadi dayan dayan anne
  cennetin yolu burdan geçiyor...

  anne sıcak, anne kum, oku anne
  yoruldum.....

  ibrahim sadri

 15. 2007-05-08 #15
  Anne

  Nice zorluklarla doğurdun beni
  Canından can katıp yoğurdun beni
  Anne şefkatiyle çağırdın beni
  Ben hakkını nasıl öderim anne?

  İki yıl süt verip beni besletin
  Uyumadın gece gündüz sesledin
  Temiz tuttun, beşiğimi süsledin
  Ben hakkını nasıl öderim anne?

  Kol ve dizlerinde beni salladın
  Kendini harcadın beni kolladın
  Hastalandım baş ucumda ağladın
  Ben hakkını nasıl öderim anne?

  Benim için nice dertlere girdin
  Sallar iken yavrum büyüsün derdin
  Kendin hep aç kaldın bana yedirdin
  Ben hakkını nasıl öderim anne?

  Yetiştirdin beni okula gittim
  Çok nazlı büyüdüm, haylazlık ettim
  Hep seni üzerdim bitmezdi dertim
  Ben hakkını nasıl öderim anne?

  Üstüme titrerdin toz kondurmazdın
  Kendin çalışırdın beni yormazdın
  Her zaman okşardın asla vurmazdın
  Ben hakkını nasıl öderim anne?

  Karşılıksız sevdin ömür boyunca
  Bu gurbet bizleri ayrı koyunca
  Hep sevindin benden haber duyunca
  Ben hakkını nasıl öderim anne?

  Kalbini kırdıysam insan fıtratı
  Eğer affetmezsen oğlun Mikdatı
  Ben geçemem kıldan ince sıratı
  Ben hakkını nasıl öderim anne?

  Mikdat Bal

 16. 2007-06-24 #16
  Kan ter içinde gece
  Kan ter içinde her yanım
  Her yanım bu gece vurgun içinde
  Kurşun yemişim, sürgün yemişim
  Bu sana ilk gelişim
  Vur emriyle düşmüşüm kapına
  Düşmüşüm kucağına, bu yara sıcak ana

  Yok elimde bir demet menekşe
  Yok elimde sevdiğin gül şekeri
  Yok işte sana bir şey
  Bilmem ki ne demeli
  Bir tek ağır yaralı özlemim
  Ve birtek gözlerine sürdüğün gözlerim
  Anne benim, aç kapıyı
  Oğulcuğun, küçük tavşanın, körolmayasıcağın
  Ölmeyesin, bitmeyesin
  Yürekyarısı gitmeyesin dediğin
  Anne benim, aç kapıyı
  İşte geldim, işte bu sana ilk gelişim

  Hep senin için gökyüzünde bir evimiz olsun isterdim
  Hep senin için bulutları isterdim
  Ellerimi açtırıp dua ettirirken

 17. 2007-07-05 #17
  ANNELERİMİZ
  Anne sizin için ne anlam taşır acaba?
  1 yaşınızdayken sizi elleriyle besledi ve yıkadı;
  Bütün gece ağlayıp onu uyutmayarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  2 yaşınızdayken size yürümeyi öğretti;
  Size seslendiğinde odadan kaçarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  3 yaşınızdayken size özenle yemekler hazırladı;
  Tabağınızı masanın altına dökerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  4 yaşınızdayken elinize rengarenk kalemler tutuşturdu;
  Evin bütün duvarlarına resim yaparak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.  5 yaşınızdayken sizi cici kıyafetlerle süsledi;
  Gördüğünüz ilk çamur birikintisine atlayarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  6 yaşınızdayken okula kadar sizinle yürüdü;
  Sokaklarda "GİTMİYCEEEEEEEM"diye ağlayarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  7 yaşınızdayken size bir top hediye etti;
  Komşunun camını kırarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  9 yaşınızdayken size müzik öğretmeni buldu;
  Notaları bir gün bile çalışmayarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  10 yaşınızdayken doğum günü partilerinden dans derslerine kadar her yere sizi arabayla götürdü;
  Arabadan fırlayıp giderken arkanıza bile bakmayarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  11 yaşınızdayken sizi arkadaşınızla sinemaya götürdü;
  "Sen bizimle oturma"diyerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  12 yaşınızdayken zararlı TV programlarını seyretmenizi istemedi;
  O evde değilken hepsini izleyerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  15 yaşınızdayken sizi yurtdışında yaz kampına gönderdi;
  Tek satır mektup yazmayarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  17 yaşınızdayken erkek arkadaşınızla partiye gitmenize izin verdi;
  Bir telefon bile etmeden sabaha karşı eve dönerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  19 yaşınızdayken okul masraflarınızı karşıladı,sizi arabayla kampusa götürdü ve eşyalarınızı taşıdı;
  Arkadaşlarınız alay etmesin diye kampus kapısında vedalaşarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  21 yaşınızdayken iş hayati ve kariyerinizle ilgili size fikir vermek istedi;
  "Ben senin gibi olmayacam"diyerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  22 yaşınızdayken kep giyme töreninizde size gururla sarıldı;
  Avrupa seyahati için para isteyerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  24 yaşınızdayken uzun süredir çıktığınız çocukla tanışmak istedi;
  "Zamanını ben bilirim" diye tersleyerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  25 yaşınızdayken düğün masraflarınızı karşıladı,sizin için hem mutlu oldu, hem çok duygulandı;
  Siz dünyanın bir ucuna taşınarak TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  30 yaşınızdayken bebek bakımı hakkında size akıl vermek istedi;
  "Artık bu ilkel yöntemleri bırak" diyerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  35 yaşınızdayken sizi arayıp bir akrabanızın düğününü hatırlattı;
  "Anne işim başımdan aşkın" diyerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  40 yaşınızdayken o çok hastalandı, hafta sonunda onu görmeye gittiğinizde mutlu oldu ,ağladı;
  Ona yaşlıların çocuk gibi nazlı olduğunu söyleyerek TEŞEKKÜR ETTİNİZ.

  Derken bir gün..... o öldü ;
  O güne kadar onun için yapmadığınız ne varsa, o anda kalbinize bir yıldırım gibi düştü....ateş oldu ve keşke demeye başladınız ama artık sizi duyacak veya eleştireceğiniz bir anneniz yoktu .

  EĞER HALA SİZİNLEYSE,ŞİMDİ ONU HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK SEVİN.....

  VE DURMAYIN HADİ ONU ARAYIN VE ONU NE KADAR ÇOK SEVDİĞİNİZİ SÖYLEYİN.....

 18. 2007-11-07 #18
  anne...

  İçim doldu, yoruldum, çok yoruldum.

  Herşey üst üste, üstüme geldi anne.
  Bir çocuk, birde ben, ya umudum...
  Bittim, tükendim, kahroldum anne.

  Attılar, attılar beni sokağa, ekmek yok, su yok.
  İstanbul'un, acımasız, kahpe pençesine anne.
  Gücüm tükendi, elde yok, avuçta yok.
  Savurdular beni, ateşin içine attılar anne.

  Sabah güneşi bile görmem, göremem.
  Atarım, atarım sokağa ,sokağa anne.
  İş arar, aş arar, karşıma çıksan seni görmem.
  Dalarım , dalarım sokağa, sokağa anne.

  Sokakta bir ben, birde gölgem, başka hiç kimse yok.
  Gün kararır, akşam olur, gölgemde kaybolur anne.
  Anlıyormusun? anlıyormusun beni anne, kimse yok .
  Ömrüm geçti, yok oldum, sende yoksun anne.

  Saçım aklandı, ama nedense içim karardı.
  Yaşımmı geçti yoksa, ecelimmi geldi anne.
  Dermanım hiç kalmadı, gönlüm daraldı.
  Biliyorum, biliyorum, ecelim geldi anne.

  Hergün içer oldum, beter olayım diye.
  Ama gel gör ki beterin beteri oldum anne.
  Bekledim durdum, belki gelir gözüm diye.
  Gözümden yaş geldi, yaşımı içtim anne...


 19. 2007-11-07 #19

  Güzel bir hazine


  Güzel bir hazine, güzide bir insana emanet edilmiş.

  Güzide insandan güzel hazinenin saklanması istenmiş.

  Güzel hazine güzide insanın en değerli varlığı olan başında taşıdığı her bir saçın tekbir tanesinin uçlarıymış...

  Bu paha biçilmez, eşsiz hazinenin sahibi olan güzide insan ise ;

  Şu an kendisine çocuk gözüyle bakılan, geleceğin anası,

  Ama : İstanbul'u fetheden kumandanları bu dünyaya getiren ana !

  Kendisinden ufak gördüğü bütün kardeşlerin ablası,

  Ama : Nice sultan, nice padişahları yetiştiren abla !

  Belki de yaşlı bir ninemiz ?

  Ama sırtındaki hırkasını başörtüsüne el uzanmasın diye çektiği kağnıdaki mermilere saran Fatma ninemiz !  Ey güzide insan !

  Sendeki kutlu emaneti , o güzel hazineyi ben sana bir iki kelime ile nasıl ifade ederim ?

  O kutlu emanetin sahibi güzide insan sensin !

  Sen gül peygamberimizi karnında taşıyan hz. Amine'sin !

  Sen hz. İsa'yı dünyaya getiren hz. Meryem'sin !

  Sen dünün ufağı, bugünün ablası, yarının anası,

  Ama daha önemlisi gönül hazinelerinde saklı olan incilerin sahibi güzide insan sensin !  Bırak bez diye nitelendirdikleri başörtünle istihza etsinler,

  Ama gönül hazinenle asla !

  Bırak sendeki o güzel hazineyi açmak için zor kullansınlar,

  Ama gönlünü onlara açma asla !

  Bırak başörtüsü bahanesi ile diplomana mani olsunlar,

  Ama unutma sana diplomanı ALLAH cc. verecektir !

  Bırak sendeki hazinenin değerini bilmeyen insanlar bu dünyada saltanatını sürsünler,

  Ama unutma senin saltanatın öbür dünyadadır !  Süreceğin saltanatın için savaş vermelisin ve asla mağlup olmamalısın ...!

 20. 2008-03-11 #20
  Ben yine seni çok özledim annem....


  Yüreğime dokunuyor gece...

  Sanki bir ömür var karşımda,sanki yaşadığım yıllar beni seyrediyor.Annemin ellerine sımsıkı sarılmış bir çocuğum.Büyümek değil sadece ellerini bırakmamak istediğim...

  Yorgunum,kırgınım....Saçlarımda dolaşsın ellerin,geçtiğini fısıldasın
  dudakların;yanındayım,herşey güzel olacak desin sözlerin anne.Benim
  küçük,nazlı kızımsın de anne...Kış sabahlarını senin sesinle karşılayayım
  yine,baharlar yaza senin gülen gözlerinde kavuşsun anne...

  Ben geldim anne;teker teker sana göstermek istediğim yaşanmışlığım var
  ceplerimde , kırılmış yüreğim var ellerimde.Bebeğimin kırılan bacağını
  onardığın gibi yüreğimide onarırsın değil mi anne?...
  Sen şikayeti hiç sevmezsin bilirim ama bu gece beni hoşgör anne...Canımı çok acıttılar,yüreğimin üzerine basıp gittiler anne.Sevmeyi bilmeyenler sevgi şiirleri yazıyor ,aşkı yaşamayanlar gönül adamıyım diye kartvizit bastırmışlar kendilerine anne...

  Gözyaşlarıma kıyamazsın ,bilirim.Dayanamaz yüreğin mahzun bakışlarıma.Kapının önünde bıraktım yangınımı,yürek sızımı...

  Ben geldim anne;sımsıkı sarıl ve hiç bırakma.Buraları sevemedim bir türlü...Şöyle uzansam yanına,ninni söylesen kulağıma ,kokunu çeksem içime ve uyusam uyanmamak üzere sıcaklığında ANNE.

  Daha dün konuştum seninle....ama hiçbişey yetmiyor hasretini dindirmeye....Ben yine ,ben yine....
  ben yine seni çok özledim annem.....

 21. 2008-03-21 #21
  Anne Olarak Kadın'ın Değer ve Mevkii  Cenab-ı Hak buyuruyor:


  ".... Anaya iyi davranın ......." (Nisa Suresi / 36)
  "... Anaya iyilik edin" (Enam Suresi /151)
  ". Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et." (Isra Suresi 23-24)
  " Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur...." (Lokman Suresi / 14)
  "Biz insana, ana-babasına iyiliketmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et ...." (Ahkaf Suresi / 15

  Bir gün Resulullah'a bir kimse gelir ve sorar:

  - Benim kendisine hizmet ve ülfet etmeme, insanlar içinde en layık ve en haklı olan kimdir? Resulullah efendimiz:
  - Anandır.
  - Sonra kimdir?
  - Sonra anandır.
  - Sonra kimdir?
  - Sonra anandır, buyurdular. O zat gene :
  - sonra kimdir, deyince Peygamber Efendimiz buyururlar:
  - Sonra babandır.  Bu hadiste, anaya ihsanın üç kere tekrar olunması, ananın evlat üzerinde, babanın üç misli iyilik ve ihsan hakkı oılduğunu ifade eder. Bunlar, hamilelik yorguluğu, doğurma eziyeti, ve emzirme ye karşı sayılabilinir.

  Anne'ye günah olan bir şeyi emretmedikçe itaat etmek vacipdir. Hatta onun iznini almadan gönüllü olarak cihada katılmak bile caiz değildir. Hatta Resulullah bu durumda olanları geri çevirmiş izin almalarını istemiştir.

  Oğul nafile namaz kılarken, annesi kendisine seslense, ona eziyet vermemek için namazı bozması gerekir. Hatta bazı Şafii alimleri, farz olsun nafile olsun mutlaka namazı bozmak gerektiğini genel bir kaide olarak kabul etmişlerdir.


  Resulullah efendimiz, Beni İsrail zamanında yaşayan Cüreyc isimli bir rahibin kıssasını anlatarak bu konuda ümmetine ders vermiştir.

  Cureyc namazda iken, annesi ona seslenmişti. Cureyc bir müddet namazı bozup, bozmamak hususunda tereddütten sonra namazını kılmaya devam etmişti. Annesi bir kaç kere seslenmesine karşın cevap alamayışından eza duymuş, oğluna beddua etmişti. Daha sonra Cüreyc bu bedduaya aynı aynına uğradı.  Ebu Hureyre'nin annesine bağlılığı ve ondan hiç ayrılmaması sebebi ile, annesi vefat edinceye kadar hac etmediği bir ibret vesikasıdır.

  İslam'a göre, ana kafir olsa bile, mümin olan evladının iman ve itikadına ilişmedikçe, ona ihasan ve güzellikle muamele etmesi evladı üzerine vaciptir.

  Nitekim, Hz.Ebubekir r.a. kızı Hz.Esma'ya müşrike olan annesi Kuteyle ziyarete gelmişti. Ona ikram edip etmeme husususnda tereddüte düşen Hz.Esma r.a. durumu Resulullah'tan sormuş. O'da "Evet, anana sıla ve iltifat et" diye buyurmuşlardı.


  Anne hukukunun yüksekliği hususunda en meşhur hadis-i şerif şudur.

  "CENNET ANNELERIN AYAGI ALTINDADIR"  İşte büütn bu ayet ve hadislerden anlaşılacağı üzere, İslamiyet anne olmak haysiyetiyle kadına en büyük, en muhterem bir mevkii vermiştir.


  Kaynaklar:

  1) Kur'an-ı Kerim Meali
  2) Müslim
  3) İslamda Kadın Hakları, Mehmet Dikmen 22. 2008-03-26 #22
  Annenin Degeri
  Musa Aleyhisselam bir gün:

  - Ya Rabbi, Cennet'te benim komsum kim olacak, bana bildir de gidip onunla görüseyim, dedi.Musa Aleyhisselama söyle vahyedildi.

  - Falan beldeye git! Orada çarsinin basinda bir kasap dükkani var.O

  dükkanin sahibi olan kasabi gör! O veli bir kulumdur. Yalniz bilesin ki,

  onun çok önemli bir isi vardir. Çagirirsan gelmez. Iste o senin

  cennetteki komsundur.

  Musa Aleyhisselam hemen bildirilen yere gitti. Kasabi buldu ve ona :

  - Ben sana misafir geldim, dedi.

  Kasap Musa Aleyhisselami tanimiyordu. Ona Hos geldin deyip bir kenara

  oturttu. Dükkanda ki isi bitince de alip evine ***ürdü. Evinin bas

  kösesine oturtup çok ikramda bulundu. Musa Aleyhisselam, ev sahibini

  dikkatle takip ediyordu. Ev sahibi kasabin ocakta çömlek içinde, et

  pisirdigini gördü. Et pisince çömlekteki eti küçük küçük parçalara

  ayirdi. Bunlari bir tabaga koyup, bir kenara birakti. Sonra bir et

  parçasi daha çikartip, onu da misafiri Musa Aleyhisselam' a ikram ederek dedi ki:

  - Benim önemli bir isim var. Sen beni bekleme yemegini ye !

  Sonra da yanindan ayrildi. Önemli bir isim var deyince, Musa

  Aleyhisselam, önemli isi nedir diye merak etti ve gizlice kasabi takip

  etti. Kasap Musa Aleyhisselam'in yanindan ayrildiktan sonra, yandaki

  odaya geçti. Duvarda asili duran büyük bir zembili indirdi. Zembilde çok

  ihtiyar, mecalsiz bir kadin vardi. Kadina küçük küçük parçaladigi etleri

  yedirdi. Karnini güzelce doyurduktan sonra, altindaki kirlenmis bezleri

  aldi yerine temizlerini koydu. Sonra kirli bezleri yikayip astiktan

  sonra ellerini yikayip Musa Aleyhisselam'in yanina geldi. Daha yemege

  baslamadigini görünce sordu.

  - Niçin yemege baslamadiniz ?

  Musa Aleyhisselam

  - Sen bana zembildeki sirri söylemedikçe bir lokma bile yemem. Dedi.

  - Mademki merak ettin anlatayim : Ey misafir, bu zembildeki benim yasli

  annemdir. Çok yasli oldugu için takatten düstü. Evde bakacak baska

  kimsem de yok. Evlenecegim, fakat hanimim annemi incitir, onu üzer diye

  evlenemiyorum. Ise gittigimde herhangi bir hayvanin kendisine zarar

  vermemesi için onu gördügün gibi bir zembile koydum. Her gün gelip iki

  ögün yemek yediriyorum. Diger hizmetlerini de görüp gönül rahatligiyla

  isime gidiyorum. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam dedi ki :

  - Ancak anlamadigim bir sey daha var. Sen annene yemek yedirip su

  içirdikten sonra, dudaklarini kipirdatip bir seyler söyledi, sen de AMIN

  dedin. Annen ne söyledi ki amin dedin ?

  - Annem, her hizmet edisimde Allah seni Cennette Musa Aleyhisselama

  komsu eylesin diye dua eder. Ben , hiç ihtimal vermedigim halde, bu

  güzel duaya amin derim. Ben kimim ki, O büyük Peygamberle komsuluk

  edebileyim. Onunla komsuluk edebilecek ne amelim var ki. O zamana kadar kim oldugunu saklayan Musa Aleyhisselam, buyurdu ki :

  - Ey Allahin sevgili kulu, ben Musa'yim. Beni sana Allah-u Teala

  gönderdi.Annenin rizasini kazandigin için Cennet-i Â'lâyi ve orada bana komsu olmayi kazandin. Kasap hemen kalkip Musa Aleyhisselamin elini öptü ve sevinç içinde yemegini yedi.

 23. 2008-04-09 #23
  ANNEME MEKTUP


  Ben bu gurbete ile düştüm düşeli,
  Her gün biraz daha süzülmekteyim.
  Her gece, içinde mermer döşeli,
  Bir soğuk yatakta büzülmekteyim.
  Böylece bir lâhza kaldığım zaman,
  Geceyi koynuma aldığım zaman,
  Gözlerim kapanıp daldığım zaman,
  Yeniden yollara düzülmekteyim.
  Son günüm yaklaştı görünesiye,
  Kalmadı bir adım yol ileriye;
  Yüzünü görmeden ölürsem diye,
  Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim.  Necip Fazıl Kısakürek

 24. 2008-04-18 #24
  Ölüm dediğin nedir ki,...

  Bakma yüzüme öyle be annem....
  Görüyorsun işte, yerimden doğrulup silemiyorum
  dünyanın bütün kederlerini yüklediğin göz yaşlarını,
  hayatımın en vazgeçilmezlerinden olan o tombul yanaklarından.
  Ağlama be annem...
  Ölüm dediğin nedir ki,
  bir yolculuktan gayrı....
  İşte bitti anne...
  Onca hüzün ve sitem dolu yıllarda bitti sonunda.
  Artık mutfağında ki kederinle seni başbaşa bırakmayan olmayacak.
  O güzelim sesinle yanık yanık türküler okurken,
  ve akıtırken mazine dair gözyaşlarını
  ve
  belki de sızlatırken çile tadmış yüreğini mazide kalmış anılarla
  gelip dikilmeyeceğim yanı başında,
  türkü sözlerini kağıtlara dökmek için...
  Karışmayacak artık kimse mutfak tezgahında hakiki zeytin yağının yerine....
  Kimse tuzluğunu baharat dolabına kaldırmayacak bundan böyle...
  Ve kızmayacak artık kimse, gece yıkanmamış bulaşıklarına....
  Ağlama be annem...
  Ölüm dediğin nedir ki,
  Bir yolculuktan gayrı...

  Hatırlar mısın annem,
  gecenin bir vakti odama gelip beni cam önünde ağlar halde bulduğun da
  sıraladığın sitemleri....
  Çatardın güzelim kaşlarını
  ve
  kızardın bir çocuğun bu saatte neden ayakta olduğuna...
  Paylaşmazdın be annem çocuk yüreğimde ki hüznü...
  Ve çocukluğumun verdiği masumiyet ve cehalet ile
  "Yıldızların aşkı"na diye hıçkırarak yaptığım o duayı...
  "Keşke" diye başlamıştım halbuki....
  Ve "insanlar hep 13 yaşında ölseler" diye devam yakarmıştım.
  Yapılan duaların bedelinin ağırlığını düşünmeden,
  çocuk aklımla...
  Sonra yıllarca tez gelen ölümlerin müsebbibi bildim kendimi
  ve ağladım annem,
  o geceye...
  O duaya...
  Sen bari ağlama be annem...
  Ölüm dediğin nedir ki,
  bir yolculuktan gayrı...

  Hadi canım annem
  Ağlama...
  Hatırında mı gece geç saatlere kadar bilmeyen misafirliklerini?
  Geldiğinizde gecenin bir vakti eve,
  Önce kardeşimin üzerini örtmene
  ve
  benim üzerimi örtülü görünce
  bir buseyi bile çok görüp odamızdan sessizce çıkmana
  ne çok içerlerdim bir bilsen...
  Geçti be annem!
  Üzülme....
  Hepsi geçti!
  Hem;
  Ölüm dediğin nedir ki,
  Bir yolculuktan gayrı...

  Ah be annem....
  Unuttun mu onca yıl, merak ediyorum, doğum günlerimi...
  Ve çok merak ediyorum canım annem,
  babamın gözlerinde ki o yaşlar
  bana karşı var olduğundan şüphem olmamasına rağmen
  onca yıldır bir kez olsun dillendirmediği sevgisinden midir?
  Hatırlıyor musun annem,
  Size 12 yaşımın verdiği heves ile hazırladığım kahvaltı masasının başında
  babamın yüzümde halen gizlice izini taşıdığım tokatını?...
  "Ne çok bulaşık yapmışsın" sunulmuştu bana,
  bir teşekkür beklerken çocukca bir masumluk içinde...
  Ağlama be gül annem,
  Bitti hepsi...
  Ölüm dediğin nedir ki,
  bir yolculuktan gayrı...

  Aklında mı o şiir ann?
  Hani
  "ne olur vurma anne,
  bugün
  ilk kez
  ilk kez
  dayak yemeden ağlamak istiyorum" diye biten o şiiri...
  Hatırladın mı anne o şiiri?
  Beni gözyaşlarına boğarken
  senin bana bakmadan dahi, gülüp geçtiğin o şiiri...
  Ne çok acımıştı içim, anne...
  Seni onca severken, bir şiirde dahi ortak bir nokta bulamamak....
  Biliyorum can Annem....
  Vallahi biliyorum,
  beni nekadar çok sevdiğini... Adım gibi biliyorum...
  Ama...
  Ne bileyim annem,
  yüreğımde ki o ince sızıya bir türlü melhem olmadı sevgin...
  Üzülme be annem...
  Bitti hepsi....
  Ölüm dediğin nedir ki,
  Bir yolculuktan gayrı...

  Sen bilmiyorsun canım annem,
  Ama....
  Hani o yeşil kumbaran vardı ya...
  Sarı güller vardı kapağının üzerinde...
  İşte o canım annem,
  Evet...
  Tam O...
  Nasılda hatırladın hemen...
  Onun içinden demir paraları ben almıştım annem....
  Vallahi geri ödeyecektim!
  O günü görmeyeceğimi nerden bilebilirdim ki...
  Yok vallahi...
  Çikolata, şeker yada oyunca için değildi...
  Okul içindi o para...
  Hani sarışın cadı Sümeyye vardı ya, yanında oturduğum...
  Onun boya kutusunu kullanmaktan utandığım için di....
  O parayı onun için çalmıştım...
  Helal et annem...
  Zaten hiç kullanamadım o boya kutusunu...
  Çocuk aklı işte,
  sizden korktuğumdan yeni boya kutumu tatil başlangıcın da okulda bıraktım...
  Sonra birdaha o okula gitmedm, zira taşınmıştık...
  Ve yıllarca o boya kutusunun vicdan azabıyla yaşadım annem.
  Ve yıllarca o boya kutusu kadar kıymetli bir boya kutum olmadı annem...
  Bakma öyle annem,
  nasıl söylerdim sana?...
  Sen geçim derdinde
  benim çocuk yüreğimde ki hüznü paylaşmaya dahi yanaşmazken
  Ben nasıl söylerdim sana....
  Bitti işte annem...
  Ölüm dediğin nedir ki,
  bir yolculuktan gayrı...

  Ah be gülüm annem,
  çiçek annem...
  Bahar annem...
  Sana hiç diyemedim ama
  Nurgül'ü okadar sevmeme rağmen
  senin gönlün ağır kalmasın diye ayrılmıştım...
  İnan ki annem...
  Uzun yıllar onun sevgisiyle birlikte ismini de yüreğimde taşıdım...
  Sıraladığım her bir nefret cümlesine
  sizler dahi inanırken,
  yalanlarımla acımda büyüdü....
  Üzülme be annem...
  Ondan sonra mutlu oldum bende...
  Hayra inandım hayr buldum annem...
  İstemezdim annem,
  ardımda bıraktığım bunca yaşlı gözün arasına
  birde YAR gözyaşı eklemek istemezdim...
  Biliyor muydun annem...
  Yarime hiç anlatmadım O'nu...
  Bilmesin de annem...
  Böylesi daha iyi...
  Yüreğine gölge düşmesin,
  zira ben onun ilk aşkı olmayı diledim
  ve oldum...
  Yarim ise son aşkım olsun diledim
  ve oldu....
  Hem bitti zatan annem,
  ağlama artık...
  Ölüm dediğin nedir ki,
  bir yolculuktan gayrı...

  Sahi bilir miydin annem
  benim nesneleri dahi canlı kabul ettiğimi....
  Eşyaya dahi kıyamadığımı, belki canı yanar diye...
  Neden şimdi inanıyorsun buna annem?
  Öleceğim için mi?
  Ölüm bukadar mı değiştirdi beni,
  veyahut sizi?
  Halbuki ben asla değişmemeye ceht etmiştim.
  Olmadı dimi annem?
  Bende değiştim, değişken dünyada
  değişken insanlar arasında
  bukalemun misali....
  Çok mu değiştim annem?
  Çok mu kötüleştim?
  Sil bakim o gözyaşlarını gül yanaklarından,
  Sen GÜLsün annem....
  Eşyalarda canlı ise CAN annem,
  kitaplarımı vermeyin kimseye olur mu...
  Hepsi Yarime kalsın, benden hatıra....
  Ağlama be annem,
  Ölüm dediğin nedir ki,
  bir yolculuktan gayrı....

  Baksana anne,
  Artık hemşireler de umudu kesmişler benden...
  Nerden mi anladım?
  Görmüyor musun canım annem,
  papatyalarım kurumuş, solmuş...
  Artık tazelenmiyor çiçeklerim de....
  Onlarda haklı...
  Yok annem yok,
  dokunma onlara....
  Bırak solsunlar,
  belki onlarla birlikte son anlarımda hüzünlerimde solar...
  Solmaz biliyorum, en sadık dostum hüzün...
  Ama yinede kalsın be annem...
  Ben çelişkiler diyarının başkentiyim bilmez misin?
  Sevinçlerimle hüzünlerimi aynı aşırılıkta yaşarım bilmez misin?
  Bak halen ağlıyorsun annem...
  Sil bakim o yaşları....
  Hem...
  Babamı da içeri alsak olmaz mı annem?
  Son bir kez daha sarılsam ve doyasıya öpsem koklasam sizleri...
  Olmaz mı annem?
  Son öptüğüm secde bilen alnınız olsun, annem....
  Gel babacığım...
  Alnında öpeyim...
  Secde goncalarının açtığı güzel alnından....
  Ne o babam?...
  Ya da haykırarak söylemek istediğim "Bubam"...
  Sende mi ağlıyorsun yoksa?
  Silin bakim o yaşları,
  ben Güzel'e gidiyorum sevinin...
  Geçti be babam,
  onca yorgun günler geçti artık...
  Bana beni sevdiğinizi söyleyin.....
  Ohhhh....
  Bende sizi seviyorum CANlar...
  Ne güzelmiş Allah'ım....
  Ve gidin artık ne olur...
  Gidin...
  Birazda Yarim ile kalayım başbaşa....
  Gidin hadi...
  Ağlamadan gidin....
  Yalvarırım gidin...
  Hem;
  Ölüm dediğimiz nedir ki;
  Bir yolculuktan gayrı....


 25. 2008-04-19 #25
  SENSİZİM ANNEM...

  Tepeden tırnağa kedere battım annem...Bilirim kıyamazdın gözümde bir damla yaşa. Özür dilerim annem, çağlayan pınarım gözyaşı değil anılarım. Denize bakıyorum ve onun içine batan güneşe. Ben mavi sular sen içimde eriyip giden ışıklar, yansımalar hatta acı da olsa yanılsamalar...Kayboluyor ışıkların birer birer ve biliyorum gün doğumu yok artık bize...

  Kahkahaların asırlar kadar uzak artık. Sardunyalar, akşam sefaları, gelinciklerle kardeşti gülüşün. Çocukluk düşlerime hüzünler saklamazdım. Kokun hala buram buram içimde. Söylemezdim sana ama çocukken bile korkardım yitirmekten mis anne kokunu...Belki de o yüzdendi bitmez sarılışlarım...Gün olur kıskanırdım gözlerinin insanı alıp ***üren yeşilini, alımlı bedenini. Tıpkı her kız çocuğu gibi. Hem dünya üzerindeki milyonlarca ana kızdan biriydik, hem başka hiç kimseyle kıyaslanamayacak kadar tektik. Bir anne ve yavrusu. Sen ve ben...Ah annem ne kadar çok duyguyu kattık ömür denilen hikayemize birlikte ve ne çok şey yarım kaldı yaşanmadan öylece...Öksüz bir çocuk özleminde...

  Acının anlam bulduğu gözlerin gitmiyor bir an gözümün önünden. Sessizdi son çığlıkların annem. Gücün yoktu büyüyen hüznünü dile getirmeye. Bir bebeği sever gibi sevdim seni son günlerimizde. Rolleri değişmiştik sanki, sen bebek ben anne. Öylesi korunmasız ve öylesi saftın ki...Öpmelere doyamadım seni gidişini hissetmişcesine.Korumak istedim tüm kötülüklerden, kadere karşı bir şey gelmedi elimden. Ağlamaya bile gücün yoktu. Yerine ben ağladım annem...

  Anneler günü yarın. Annem, öpmek varken elini, kara toprağa dökeceğim derdimi. Bu kez elimde olmayacak cicili bicili hediye paketi. Bir demet çiçek ve kabir ziyareti...Demirden bir el sıkıyor, sıkıyor kalbimi. Dualarım yanında, sen cennet mekanında. Ben sensiz cehenneme dönen yalan dünyamda. Geleceğim annem anneler gününü kutlamaya...

  Canıma can katan can, bedeninin topraklara karıştığına bakma, ruhun yaşıyor hayat verdiğin kızında...

 26. 2008-08-24 #26
  Allah Bütün anneleri korusun....
 27. 2008-12-27 #27
  4 - Ve Allah Anneyi Yarattı

  Hiçbir sarılma senin ki kadar şefkatli değil
  Hiçbir yürek senin ki kadar merhametli değil
  Hiçbir koku senin kokun kadar güzel değil
  Hiçbir ses senin sesin kadar güzel değil
  Hiç kimse benim adımı
  Senin kadar güzel söyleyemiyor
  Hiç kimse beni senin kadar sevmedi
  Sevemez, sevmiyor
  Ve hiçbir kucak
  Senin ki kadar sıcak değil
  Üşüyorum anne
  Neredesin?
  Neden bu kadar erken terk ettin beni?
  Ben senin
  Hiç büyümeyen çocuğun değil miydim
  Özledim
  Çok özledim annem
  Kokunu özledim
  Nefesini özledim
  Sarılmalarını özledim
  En çok da neyini özledim biliyor musun?
  Dualarını özledim annem
  Dualarını özledim

  Okunma: 8450 - Yorum: 26 - Amp