Hücre Zarından Madde Geçişinin Nedeni

Hücre zarının en önemli özelliği seçici geçirgen olmasıdır.Bu nedenle bazı maddelerin geçişini kolaylaştırırken bazılarını engeller.Zarın ve geçecek maddelerin özelliklerine göre şu kurallar belirlenebilir. Porlardan sığabilen küçük moleküller büyük moleküllerden daha kolay geçer. Su,oksijen,karbondioksit gibi.

Nötr moleküller iyonlardan daha kolay geçer.Çünkü zarın dış kısmı da iyonik yapıdadır. Negatif iyonlar biraz daha kolay geçebilir.

Yağda çözünen maddelerde çözünmeyenlerden daha kolay Alkol ve eter gibi.

1) Pasif taşıma

Bir maddenin hücreye girerken karşılaştığı ilk engel hücre zarıdır. Söz konusu maddenin taşınmasında eğer hücre enerji harcamıyorsa bu taşımaya pasif taşıma denir. Bu tür bir taşıma şekli çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama doğru hareketin gerçekleşmesiyle olur. Bu taşıma biçiminin başlıca şekilleri, difüzyon ve ozmos'tur.

A) Difüzyon

Madde moleküllerinin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yayılmalarıdır.Bu geçiş,hareket halinde olan maddelerin kinetik enerjileri ile olur.Sonunda ortamdaki moleküller her tarafa eşit şekilde dağılır.Bu olaylar sırasında ATP enerjisi harcanmaz ve canlılık şart değildir.Bir bardak suyun içine atılan çay şekerinin eşit şekilde eriyerek dağılması,mürekkebin suda yayılması gibi.

Difüzyon ile hücre zarındaki porlardan,yada doğrudan yağ molekülleri arasından,küçük moleküllü maddelerin hücreye giriş ve çıkışı sağlanır.Örneğin,sitoplazmada CO2 oranı arttıkça difüzyonla doku sıvısına geçer.Kanla doku sıvısına gelen O2 yoğun olduğu doku sıvısından hücre sitoplazmasına geçer.

Biyoloji Hücre Zarından Madde Geçişi


Diyaliz: Suda çözünmüş maddelerden bazılarının yan geçirgen zardan difüzyonuna diyaliz denir.Böbrekleri çalışmayan insanlardan suni olarak oluşturulan bir ortamla kandaki üre temizlenmektedir.

Kolaylaştırılmış Difüzyon:

Hücre zarının dışa bakan proteinleri bazı maddelerle uyum yaparak onların hücre içine daha kolay girmesini sağlarlar.Enerji harcanmayan bu olaya kolaylaştırılmış difüzyon denir.

Kolaylaştırılmış difüzyon bir taşıyıcı aracılığı ile gerçekleşir: (1) Taşınacak madde taşıyıcı proteine bağlanınca, taşıyıcı proteinde şekil değişikliği olur ve içte kapalı olan hücre kanalının ucu açılır. (2) Molekül buradan içeri girmeye başlar. (3) Proteine zayıf bağlandığı için hücre içine yakın bir yere geldiğinde, ısıdan kaynaklanan hareketle protein, molekülden ayrılır ve molekül hücre içine girer.

B) Osmoz (Suyun Difüzyonu)

-Suyun difüzyonuna ozmos denir. Diğer bir deyişle ozmos, sıvı moleküllerin yarı-geçirgen zardan, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçişidir. Canlılarda, kapalı ortam, hücre zarıyla sınırlandırılmış olan sitoplazmadır. Sitoplazma içerisinde organik asitler, şekerler, organik ve inorganik tuzlar gibi maddeler bulunur. Sitoplazma ve dış ortamın yoğunluk farkına göre her iki ortam arasında su geçişi olur ve sıvı konsantrasyonu dengeye ulaşana kadar da bu geçiş devam eder.

-Su moleküllerinin büyük miktarı düzenli olarak hücre zarından basit difüzyonla geçiş yapar. Hücrenin zarından sürekli akış olmasının vücut içinde çok önemli fonksiyonları vardır. Örneğin bu sistem, ince bağırsakta suyun emilimi ve salınmasında büyük önem taşır .

-Her iki yönde geçiş yapan suyun miktarı son derece hassas ayarlanmıştır. Suyun girişi ve çıkışı eşit olur. Bundan dolayı hücrenin hacmi sabit kalır. Ancak bazı koşullarda, zarın iki tarafı arasında konsantrasyon farkı oluşur. Bu koşullarda, suyun hareket yönüne bağlı olarak hücre şişer ya da büzülür.

Ozmos, sıvı moleküllerin yarı-geçirgen zardan, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçişidir. Hücre zarı, hücre içi sıvı (sitoplazma) ile hücre dışı ortam arasında bir sınır oluşturur. Bu iki ortamın yoğunluk farklarına göre hücre zarından su geçişi olur ve sıvı konsantrasyonu dengeye ulaşana kadar da bu geçiş devam eder.

C) Osmotik Olaylar

a)Hipertonik Ortam:(Yoğun Ortam) Bir hücre kendisinden daha yoğun ortama koyulursa su kaybederek büzülür. Bu olaya plazmoliz denir.

b)Hipotonik Ortam (Az yoğun ortam): Plazmoliz olmuş yada normal bir hücreye kendisinden daha seyreltik bir çözeltiye koyarsak su alarak şişer.Bu olaya deplazmoliz denir.

c) İzotonik Ortam(Denge Ortamı): Hücre izotonik ortama koyulursa dengeli bır madde alış verişi olur.

Hemoliz: Hücreler çok seyreltik ortamlara ya da saf suya konulursa aşırı miktarda su alarak gerilirler. Bu gerilme sonucunda oluşan basınçla hayvan hücreleri patlar. Buna hemoliz denir.

D) Osmotik Kuvvetler

a)Ozmotik Basınç: Hücre içindeki çözünmüş maddenin hücre zarına yaptığı basınçtır. Çözünmüş madde miktarı arttıkça ozmotik basınç artar.


b)Turgor Basıncı: Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınçtır. Bitki hücrelerinde kofullar tarafından düzenlenir.Turgor basıncı ile;

-Otsu bitkilerin ve taze dokuların dik durması
-Bazı ırganım (nasti) hareketleri
-Stomaların açılıp kapanmasını sağlar.

c) Emme Kuvveti: Ozmotik basınçtan turgor basıncının çıkarılması ile elde edilen kuvvettir. E.K=O.B-T.B şeklinde hesaplanır.

-Yoğunlukla doğru orantılıdır.

Osmotik Olaylar ve Kuvvetler

Alyuvarların zarından su düzenli olarak geçiş yapar. Eğer alyuvara çok fazla su girişi olursa, hücrenin ölümüne sebep olacak şekilde hücre çatlayabilir, yeteri kadar su girişi olmazsa hücre büzülür ve esnekliğini kaybeder. Normal koşullarda her iki yönde geçiş yapan suyun miktarı öyle
hassas ayarlanmıştır ki, hücrenin hacmi sabit kalır.

(a) İzotonik (Ozmotik basınçları eşit)


(b) Hipotonik (Ozmotik basıncı, hücreninkinden düşük)


(c) Hipertonik (Ozmotik basıncı, hücreninkinden yüksek)

2) Aktif Taşıma

Hücre zarına maddelerin girişi yukarıdaki yöntemler dışında başka yollarla da gerçekleşir. Maddenin hücre zarından geçişi hücrenin enerji kullanmasıyla gerçekleşiyorsa bu olaya aktif taşıma denir. Aktif taşımada madde az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşınır. Bu taşıma için gerekli enerji solunumla sağlanan ATP'den (hücresel enerji molekülü) karşılanır.

Sodyum, potasyum, kalsiyum, karbon, demir, nitrojen, iyot, ürat iyonları, çeşitli amino asit ve şekerler için de aktif taşıma gereklidir. Günlük hayatta beynimizden gelen emirle dış ve iç organlarımızdaki, her türlü fonksiyonun yapılması, hücrede bazı kontrol mekanizmalarının işlemesi, hücre reaksiyonlarının olabilmesi için potasyum (K+), magnezyum (Mg++), fosfat ve sülfat hücrenin iç kısmında fazla olmalıdır. Aynı zamanda hücrenin dış kısmında ise sodyum (Na+), kalsiyum (Ca++) ve bikarbonat fazla olmalıdır.

A) Endositoz (Büyük Moleküllerin Hücre İçine Alınması)

Bir hücrenin canlı kalması ve büyümesi için çevresindeki sıvıdan, besin ve bazı maddeleri hücre içine alması gerekir. Hücre zarında büyük parçacıkların hücre içine alınması için "endositoz" denilen özel bir yöntem kullanılır. Bu yöntemin başlıca şekilleri, fagositoz ve pinositozdur.

Fagositoz: Bu yöntemde bakteri, virüs ile hücre ya da doku yıkımı sonucu oluşan parçalar hücre içine alınır. Fagositozda dışarıdan alınan maddeler hücreye ve dokulara zararlı maddelerdir. Bakteri, virüs, hücre parçaları, ölü dokular ve büyük zararlı parçalar bu yolla hücre içine alınır ve burada "lizozom" adı verilen parçalayıcı maddeler tarafından parçalanırlar. Hücreye faydalı kısımlar alındıktan sonra, kalan zararlı maddeler boşaltım sisteminden atılacak hale getirilerek hücreden dışarı atılır. Örneğin vücudunuzun bir yerini çarptığınızda morarır ve o bölgedeki ölü dokular bu metotla alınıp yok edilir. Ya da mikrobik bir hastalığa yakalandığınızda yine hücreler bu yöntemle mikropları alıp bünyelerinde yok ederler. Bu nedenle fagositoz, bağışıklık sistemimizin en önemli yöntemlerinden biridir. Çünkü enfeksiyona karşı çabuk ve çoğunlukla da kesin bir koruma sağlar.

Biyoloji Hücre Zarından Madde Geçişi 1

Hücrenin canlı kalması ve büyümesi için çevresindeki sıvıdan, besin ve bazı maddeleri hücre içine alması gerekir. Hücre zarında büyük parçacıkların hücre içine alınması için uygulanan özel bir yöntemdir.

Pinositoz: Hücre zarından doğrudan geçemeyecek kadar büyük maddelerin hücreye alınma şekillerinden biri de pinositozdur. Bu yöntemle hücre dışındaki büyük moleküller küçük keseler içinde hücre içerisine alınırlar. Hücre zarına dokunan bu büyük proteinler, reaksiyon başlatarak, hücre yüzey gerilimini değişikliğe uğratırlar. Böylece hücre zarı, proteini içine alacak şekilde içe kıvrılır. Zarın keseyle bağlantılı kısmı, zardan ayrılarak sitoplazmaya karışır. Bu sayede hücreye faydalı, fakat basit ve aktif taşımayla giremeyen maddeler, hücre içine alınmış olurlar.

Pinositoz, çoğu hücre zarında sürekli görülür, ancak bazı hücrelerde çok hızlı gerçekleşebilir. Örneğin makrofajlarda dakikada toplam hücre zarının %3'ü keseler halinde hücre içine alınabilir. Pinositoz sırasında kullanılan bu keseler çok küçüktür, hatta çapları genellikle 100-200 nanometre arasındadır. Bu nedenle ancak elektron mikroskobunda görülebilirler.

Pinositoz, çok büyük moleküllerin hücre içine girebilmesinin başlıca yoludur, örneğin proteinlerin çoğu bu yolla hücre içine alınır.

Biyoloji Hücre Zarından Madde Geçişi 2

Hücre zarından doğrudan geçemeyen büyük maddeler, küçük keseler içinde hücreye alınırlar. Şekilde bir akyuvarın bakteriyi hücre içine alması ve bakterinin lizozom tarafından parçalanışı görülmektedir. Pinositoz denilen bu yöntem sırasında kullanılan keseler çok küçüktür, hatta çapları genellikle 100-200 nanometre arasındadır.

B) Ekzositoz (Büyük Moleküllerin Hücre Dışına Atılması)

Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük besinlerin hücre dışına atılması olayına "ekzositoz" adı verilir. Ekzositoz sırasında, hücre dışarı atılacak maddeyi kese içine alır ve bu keseyi hücre zarının yüzeyine taşır. Kesenin zarı ile hücrenin zarı eriyip birbirine karışırlar. Bu esnada kesenin içindeki maddeler hücre dışına salınmış olur. Yukarıda anlatılan hücre içi sindirimden sonra kalan maddeler de, endositozun tam tersi olan bu yöntemle hücre dışına atılırlar.

Biyoloji Hücre Zarından Madde Geçişi 3

Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük besinler, hücre dışına "ekzositoz" yöntemiyle atılır. Ancak atılacak maddenin önce hücreye faydalı mı faydasız mı olduğunun tespit edilmesi gereklidir.

1. Çözünen moleküller, hücre zarındaki açılmış taşıyıcı proteinin bağlanma noktasına bağlanırlar.

2. ATP taşıyıcı proteine fosfat aktarır.

3. Fosforalize olmuş taşıyıcı protein, açılıp çözünür molekülü hücre içine bırakacak şekilde biçim değiştirir.

4. Fosfat orijinal şekline dönerek taşıyıcı proteinden ayrılır. Bundan sonra başka bir çözünür molekülün taşınması için uygun durumdadır.

5. Hücre zarındaki gözenek benzeri protein kanallarındaki taşıyıcı moleküller, bazı molekülleri konsantrasyon eğimine göre hücre zarından geçirir.

a) Yoğun konsantrasyon alanındaki moleküller, gelişigüzel daha sık çarpışırlar.
b) Yoğun konsantrasyon alanı
c) Hücre zarı
d) Düşük konsantrasyon alanı
d) Çarpışmalar molekülleri düşük konsantrasyon alanlarına yönlendirir.


1- Alıcı protein

2- Hücre iskeletinin bağlantıları

3- Kanal proteini (her zaman açık)

4- Fosfolipit

5- Kapılı kanal proteini (kapalı konumda)

6- Çift katmanlı lipit tabaka

7- Taşıyıcı protein

8- Glikoprotein

9- Kolesterola- Konsantrasyon eğimi

b- İntegral protein
c- Hücre dışı sıvı
d- Çift katmanlı fosfolipit tabaka
e- Sitosol


Hücre zarında çeşitli moleküller için birçok geçiş yolu bulunur, ancak su hücre zarına çok hızlı ve kolay geçiş yapar. Su, hücre zarı yağlarında hemen hemen hiç erimediği halde, hücre zarında bulunan protein kanalları aracılığı ile rahatlıkla geçer.

sponsorlu bağlantılar