Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarının bir ölçüsüdür. "m" ile gösterilir. SI birim sisteminde kütle birimi kilogram (kg) dır. Basınç ve sıcaklık değişimleri maddenin kütlesini değiştirmez. Küçük kütleli maddelerin tartımlarında kg' ın ast katları olan gram (g) ve miligram (mg) da yaygın olarak kullanılır.


Katı Maddelerin Kütlesi Nasıl Ölçülür?


Kütle birimleri onar onar artar ve azalırlar.1 g = 10 dg = 100 cg = 1000 mg10 g = 1 dag , 100 g = 1 hg , 1000 g = 1 kg 100 kg = 1 q , 1000 kg = 1 t

Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Maddelerin kütleleri eşit kollu terazi ile ölçülürken birim kütle denilen bir miktar seçilir. Maddelerin kütleleri birim kütle olarak seçilen madde parçasının kütlesi ile karşılaştırılır.

Katı Maddelerin Kütlesi Nasıl Ölçülür? 1


Eşit kollu terazinin adından da anlaşıldığı gibi kolları eşit uzunlukta ve kefeleri özdeştir. Kefeler boş iken terazinin kolları yatay olarak dengededir. Kefelerden birine kütlesi ölçülecek medde, diğerine ise birim kütleler konulur. Kollar yatay durumda dengeye geldiğinde maddenin kütlesi birim kütlelere eşit olur. Terazinin kolları üzerinde bulunan biniciler ise daha hassas ölçüm yapılmasına yardımcı olurlar. Binicinin terazinin bölmelendirilmiş kolu üzerinde bir aralık yer değiştirmesinin bulunduğu taraftaki kefeye etkisi, terazinin hassasiyetini verir. Ağırlık, yerin cisme uyguladığı çekim kuvvetidir. G ile gösterilir.


Ağırlık, yerçekimi ivmesine bağlı olduğundan değişkendir. Vektörel bir büyüklüktür. Dinamometre ile ölçülür. Birimi Newton(N) dur.

Bir cismin kütlesi m, ağırlığı G ile gösterilirse ; G = m.g bağıntısı vardır. Burada kütle birimi kg, ağırlık birimi ise Newton (N) dur. g ise yerçekimi alan şiddetidir. g = 9,8 N/kg olup, ekvatordan kutuplara gidildikçe birazcık artar.