Maddenin Halleri Hakkında Bilgi - Delinetciler Forum

Maddenin Halleri Hakkında Bilgi

 1. Maddenin hâli bir maddenin faz durmunu tanımlar. Şu anda 4 tane madde hâli tanımlanır; bunlardan üçü katı, sıvı ve gaz olarak adlandırılan klasik hallerdir. Şu anda tanımlanmış toplam 16 hal vardır, bunlar, klasik haller dışında; sıvı kristal, amorf katı, manyetik düzenli, süperiletken, süperakışkan, Bose-Einstein yoğunlaşması, Rydberg molekülü,plazma(iyonlaşmış gaz), kuark-gluon plazması,dejenere madde, süperkatı, sicimsi sıvı ve süpercamdır. Gündelik hayatta maddeler genel olarak katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur, ancak Dünya dışında, evrendeki maddenin %99'u plazma berfin (iyonlaşmış gaz) halindedir. Madde, istenildiğinde ortam şartları elverişli hale getirilerek bir halden diğerine dönüştürülebilir.


  Sıvı maddeleri oluşturan tanecikler arasında biraz boşluk vardır ve bu yüzden akışkandırlar. Maddenin sıvı hali belirli bir şekle sahip olmamasına karşın belirli bir hacme sahiptir.Bu sıvılara; Su, süt,sıvıyağ, mürekkep örnek verliebilir.

  İsim: Maddenin_halleri.png
Görüntüleme: 6239
Büyüklük: 27,4 KB (Kilobyte)  Plazma

  Gaz halindeki maddeye enerji vermeye devam edersek, atomların dış kabuklarındaki elektronlar atomdan ayrılmaya başlar. Bu durumda madde, artı ve eksi yüklü parçacıklardan oluşan yüksek enerjili bir gaz haline gelir. Artı ve eksi yükler, birbirlerini çekmelerine rağmen, birleşerek nötr bir atom oluşturamazlar çünkü parçacıkların kinetik enerjileri, aralarındaki elektrostatik bağ enerjisinden fazladır. Güneş ve diğer yıldızlar (nötron yıldızları hariç) tamamen plazma halindedir. Plazma haline uzay boşluğunda da bolca rastlanır. Uzaydaki plazma çok daha soğuk olmasına rağmen, çok seyreltik olduğu için birleşerek nötr atomlar oluşturma ihtimali düşüktür. Sıcaklığı 25.000 derece civarındadır.Plazma sıvı maddeler gibi akışkandır.


  Su örneği


  Bir madde farklı sıcaklık ve basınç şartlarında üç halde de bulunabilir. Örneğin, saf su, H2O(2Hidrojen 1 oksijen) ile formüle edilir. Katı halde buz, sıvı halde su, ve gaz halinde su buharı, şeklinde bulunur.


  Maddenin bazı özellikleri

  Buhar basıncının vücuttaki etkisi

  Bir sıvının buharının sıvı yüzeyine yapışmış olduğu basınca sıvı basınç denir.

  • Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar.
  • Aynı ortamda buhar basıncı yüksek olan sıvıların buharlaşması kolay olacağından kaynama noktaları düşük olur.Buhar basıncı yüksak olan sıvı moleküllerinin moleküller arası çekim kuvveti zayıftır.
  • Bir sıvı içinde katı çözündüğünde buharlaşmayı azaltacağından buhar basıncını da düşürür. Buhar basıncındaki düşme çözünen madde miktarıyla doğru orantılıdır.

  Genleşme

  Isınan maddelerin yüzey veya hacimlerindeki artışa genleşme denir. Katı ve sıvıların genleşme katsayıları farklı olduğundan bu maddelerin genleşme miktarları ayırt edici özelliktir. Fakat gazların tümünde 1 °C artışı için genleşme 1/273 kat olduğundan genleşme gazlar için ayırtedici özellik değildir.Yani gazlar katı ve sıvılardan bağımsız, daha çok genleşir genleşme gazlarda çok fazla olur.

  Esneklik


  Esneklik yalnızca katılar için ayırtedici bir özelliktir. Sıvı ve gazların esnekliği söz konusu değildir

  Çözünürlük

  Aynı şartlarda bir çözücünün birim hacminde çözünebilen maddenin maksimum miktarına o maddenin çözünürlüğü denir. Çözünürlük her üç hal için ayırtedici bir özelliktir.

  Hal değişimi  • Katı eriyerek sıvıya, süblimleşerek gaza dönüşür.


  • Sıvı buharlaşarak gaza, donarak katıya dönüşür.


  • Gaz yoğunlaşarak sıvıya, depozisyon ile ise katıya dönüşür.


  • Plazma ise kinetik enerjisi arttırılarak yani ısıtılarak sırasıyla önce sıvıya ardından da gaza dönüşür. Gaz halinden sonra daha fazla ısıtıldığı takdirde iyonlaşmaya, elektronpozitif yüklenmeye başlar.

  Maddenin bazı halleri şunlardır: Amorf katı,süper akışkan,süper katı,dejenere katı,nötronyum,güçlü simetrik madde,zayıf simetrik madde,kuarkgluon plazma,fermiyonik yoğunlaştırma,Bose-Einstein yoğunlaştırması,acayip madde. Bu liste gün geçtikçe genişliyor.(kaynak cahillikler kitabı)

 2. 2011-03-17#2
  şimdi maddenin 16 hali olduğu söyleniyor. peki 16. madde ne?

  Okunma: 5391 - Yorum: 1 - Amp