Sual: Bazı art niyetli kimseler, (Peygamber 23 yılda bu kadar hadis söyleyemez) diyerek hadis-i şeriflerin uydurma olabileceğini söylüyorlar. 23 senede normalde kaç hadis-i şerif söylenebilir?
CEVAP

23 sene yaklaşık 198 bin saat eder. Bundan uyku için günde 8 saati de çıkaralım. Geriye yaklaşık 134 bin saat kalır. Ortalama her saatte [60 dakikada] bir hadisi-i şerif söylese, 133 bin hadis-i şerif eder. Kitaplardaki hadis-i şerifler, mükerrer olanlar çıkarılınca, 134 binden bile az olduğuna göre, hadis miktarının çok olmadığı görülür.
Resulullah efendimizin her sözü hadis-i şerifti. Ne söylemişse hepsini rivayet ettiler. 60 dakikada bir tek hadis-i şerif söylenmez diyen çıkmaz. Çıkarsa insaf sahibi olmadığı anlaşılır.En meşhur hadis kitabı olan Buhari'de, mükerrer olanlar dâhil 7275 tane hadis vardır. Mükerrerlerin olması başka raviler tarafından da rivayet edilmesinden dolayıdır. İkinci meşhur hadis kitabı Müslim'de de, 7275 hadis vardır. Büyük kısmı birbirinin aynıdır. Hadis kitaplarında mükerrer hadis-i şerifler çok olduğu için hadis sayısı çok sanılmaktadır.

En çok hadis rivayet eden zatlar ve bildirdikleri hadis sayıları aşağıya çıkarılmıştır:

Abbas bin Abdülmuttalib: 35

Abdullah bin Mesud: 848

Abdullah bin Ömer: 2630

Adiy bin Hatim-i Tai: 66

Aişe validemiz: 2210

Ali bin Ebi Talib: 586

Ammar bin Yaser: 62

Bera bin Azib: 305

Câbir bin Abdullah: 1540

Ebu Bekr-i Sıddık: 42

Ebu Hureyre: 5374

Ebu Katâde: 170

Ebu Musa el-Eşari: 360

Ebu Said-i Hudri: 1170

Ebu Zer-i Gıfari: 281

Ebüdderda: 174

Enes bin Mâlik: 2230

Hafsa validemiz: 60

Huzeyfe bin Yemani: 100

Meymune validemiz: 46

Osman bin Affan: 146

Ömer bin Hattab: 500

Sa'd bin Ebi Vakkas: 270

Said bin Zeyd: 48

Selman-ı Farisi: 60

Übeyy bin Ka'b: 164

Ümmü Seleme validemiz: 378

Toplam :19855Bunlardan başka da hadis rivayet edenler olmuşsa da, çok az olduğu için kitaplara geçmemiştir. Bir de, aynı hadis-i şerifi birçok kimse rivayet etmiştir; çünkü toplulukta konuşulunca herkes duymuştur. Yüz kişi duymuşsa yüzü de, bir hadis-i şerifi rivayet etmiştir.