Dinimizde Yeri Olmayıp ta Yapılmakta Olan Batıl İnançlar - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Dinimizde Yeri Olmayıp ta Yapılmakta Olan Batıl İnançlar

 1. İlk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. Bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir. Çoğu psikolojik olarak bu tür inanışların negatif etkisine maruz kaldığı için doğruluğuna ve bu tür batıl inançlara daha içten bir şekilde inanırlar. Bana soracak olursanız batıl inançların özünde yatan; topluma, bireylere bazı bilinmesi gereken şeyleri öğretmeyi korkutarak sağlamaktır. Aşağıdaki çoğu batıl inançlarda bunu görebilirsiniz. Örneğin Hıristiyanlıkta olan siyah kedi, süpürge, 13. Cuma gibi batıl inançlar Avrupanın paganizmi unutturma çabalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin Anadoluda yaygın olan batıl inançlarda ise yine öğretiler söz konusu olabilmektedir. Elektriğin yaygın olmadığı dönemlerde geceleri yapılan tırnak bakımı karanlık neticesinde hoş olmayan sonuçlar doğurabiliyordu. Dolayısı ile geceleri tırnak kesmenin hoş olmadığı farklı bir yöntemle bireylere anlatılıyor. Örneğin bıçak hediye edilmesi konusundaki batıl inanç eskiden krallıkların birbirleriyle savaşmadan önce birbirlerine bıçak göndermeleriyle ilgili olabilir. Bu savaşın sebebi bile sayılabiliyormuş. Ev içerisinde şemsiye açmanın tehlikeli olduğu ortada, küçük bir mekanda açılan şemsiye mekanda bulunanlara istemeden zarar verebilir. Kısacası benim görüşüm batıl inançların ortaya çıkmasındaki en büyük etken korkutularak bazı şeylerin öğretilmesinin yada şartlı davranılmasının daha kolay olmasıdır. Mezarlıklardaki ağaçlar toprakta oluşan azotu kullanır, havayı temizler, toprağın kaymamasını sağlar vs. İnsanlara böyle söylediğinizde sizi dinlemezler gidip o ağaçları yinede ihtiyaçları için kesebilirler. Mezarlıkların ağaçlara ihtiyacı vardır. İnsanlara mezarlıktan ağaç kesmenin çarpılmayla sonuçlanacağını anlatmak onları bu eylemden daha kolay uzak tutmaktadır çünkü dinin korkutucu ve caydırıcı etkisi büyüktür. Öyle ya da böyle insanlar garip şeylerde şansı veya şansızlığı bulmuşlar ve bazı olay ya da objelerin kötü ya da iyi kaderi getirdiğine inanmışlar. Aşağıda bu batıl inançlardan dünya çapında ve ülkemizde olanların bazılarını görebilirsiniz… Söylemeden edemeyeceğim bazılarına ben de inanıyorum :)

  Dünyada Batıl İnançlar

  * 13. Cuma : İskandinav mitolojisinde 12 tanrıya 13. kötü tanrının katılmasının insanlara kötü talih getirdiğine inanılır.
  * 2 ayaklı merdiven açıkken bir üçgen oluşturur. Altından geçmek bazı Hıristiyanlarca kutsal üçlemenin bozulmasına neden olduğuna inanılır. Kutsal üçleme kırılarak şeytanla bir anlaşma içerisine girildiği söylenir ve kötü şans getirir.
  * Antik Mısırda Tanrıça Bast siyah bir kedi olarak tasvir edilirdi. Hıristiyanlarca diğer dinleri çağrıştıran her türlü obje kötü şans getirirdi ve dinlerine karşı çıkardı siyah kedi de dinlerine zarar verecek tanrıyla aralarına girecek bir objeydi. Hatta kedileri olan kadınlar bir dönem cadılıkla suçlanıp cezalandırılmıştı Engizisyon Mahkemeleri zamanında.
  * Yakınlarda bir baykuş 3 kez öttüğünde oraya ölüm getirdiğine inanılır kimilerince.
  * Ortada hiçbir şey yokken evin içinde bir köpeğin havlaması sonucunda evde birinin hastalanacağına inanılır.
  * Masada bıçakların üst üste gelmesi durumunda yani hane içerisinde masada duran bıçaklar çakışırsa o evde kavga olacağına inanılır.
  * Sebebi ve temeli bilinmese de evde kırılan aynanın 7 yıl şansızlık getirdiğine inanılır. Durduk yere sebepsiz kırılan aynanın ise ölüm getirdiğine..
  * Birçok toplumda batıl olarak ev içerisinde şemsiye açmanın kötü şans getirdiğine inanılır.
  * 1 Mayıstan önce ağaçtan çiçek koparıp eve getirmek kötü şans getirir.
  * Birine karşılığında başka birşey almadan eldiven vermek kötü şans getirir.
  * Suya, denize taş atmak kötü şans getirir.
  * Yeni ayakkabılar masanın üstünde bırakılmaz.
  * Yeni eve taşınırken eski evin süpürgesi yeni eve qötürülmez.
  * Kulağınız yanıyorsa biri sizi anıyor demektir. Sol kulak yanıyorsa kötü sağ kulak yanıyorsa iyi şekilde (buna ben de inanıyorum :))
  * Sol elinizin avuç içi kaşınıyorsa kavga edeceksiniz sağ elinizin avuç içi kaşınıyorsa para gelecek
  * İyi birşeyden bahsederken ve zarar gelmesi istenmiyorsa tahtaya 3 kez vurulur.
  * Süpürgeyle vurduğunuz kişi tembel olur.
  * Eğer fakir birine yeni bir çift ayakkabı vermezseniz hayatınız boyunca öldükten sonra diğer yaşama çıplak ayakla gidersiniz.
  * Birinin bardakta yarım kalmış suyuna su ilave ederek içilmez kötü kader getirir.
  * Cadılardan korunmak için mavi boncuk taşınır.
  * Eğer köprüde bir arkadaşınıza hoşçakal derseniz o arkadaşınızı bir daha göremezsiniz. (buna ben de inanıyorum)
  * Fırtınalı havada saç kesmek iyi şans getirir.
  * Kediler bebeklerden uzak tutulur, kedilerin bebeklerin nefesini çaldığı söylenir.
  * Tırnaklar veya saçlar kesildikten sonra yakılmalı veya gömülmelidir.


  Anadoluda Batıl İnançlar
  *
  Mezarlık, ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır.
  * Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne qötüren kişiler çarpılır.
  * Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.
  * Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.
  * Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.
  * Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.
  * Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir, insan çabuk ölür.
  * Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir.
  * Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.
  * Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.
  * Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır.
  * Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
  * Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.
  * Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.
  * Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz, seller olur.
  * Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar.
  * Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur.
  * İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa ya da ağır bir şey kaldırılırsa ineğin sütü kesilir.
  * İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.
  * İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.
  * Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür.
  * Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.
  * Çakal ulumaya başlayınca hava açacak, günlük güneşlik olacak demektir.
  * Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.
  * Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.
  * Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir.
  * Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.
  * Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.
  * Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.
  * Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.
  * Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.
  * Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır.
  * Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.
  * Kara ağaçtan düşen yaşamaz.
  * Kara ağaçtan beşik, sandık yapılmaz.
  * İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır qötürür.
  * Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır qötürür.
  * Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.
  * Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.
  * Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.
  * Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.
  * Diş düşürülünce o diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı ya da gömülmelidir.
  * Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır.
  * Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir.
  * El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.
  * Tokalaşırken ya da birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.
  * Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir.
  * Hamile kadın aş eridiği sırada neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.
  * Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.
  * Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur.
  * Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez.
  * Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak verilir.
  * Gece ıslık çalmak günahtır.
  * Gece evden eve tuz verilmez.
  * Akşam kapının önü süpürülmez.
  * Ekmek aktaracağı evden eve verilmez.
  * Çocuklar gece beş taş oynarsa düşman gelecek denir.
  * Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.
  * Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini qötürür.
  * Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.
  * Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.
  * Evin temeline karataş koymak iyi değildir.
  * Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.
  * Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.
  * Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde mutluluk değil geçimsizlik olur.
  * Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.
  * Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır.
  * Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur.
  * Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.
  * Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.
  * Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur.
  * Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır.
  * Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içinde ve bereketli olur.
  * Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.
  * Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.
  * Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.
  * Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.
  * Yarım çay içen kadın dul kalır.
  * Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer.
  * Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.
  * Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser.
  * Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.
  * Makası açık bırakmak düşmanlarınızın sizin hakkınızda konuşmasına neden olur.
  * Çarşamba gecesi işlenilmez, çamaşır yıkanmaz, temizlik yapılmaz.
  * Gece tırnak kesilmez, ıslık çalınmaz, sakız çiğnenmez.
  * Gelinin ayakkabısının altına kimin ismi yazılırsa en kısa zamanda ismi yazılan kişi evlenir.
  * Birisi uzunca vakit eve dönmezse veya kaybolmuşsa ayakkabısına tuz dökülür. Kişi en kısa zamanda evine geri döner.

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2010-12-21 #2
  Ya * şu işarete gelicek harfleride yazarmısın ödevim vardaYa * şu işarete gelicek harfleride yazarmısın ödevim varda
 3. 2010-12-21 #3
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  Ya * şu işarete gelicek harfleride yazarmısın ödevim varda
  qötüren o kelime
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  Ya * şu işarete gelicek harfleride yazarmısın ödevim varda
  qötüren o kelime

 4. 2010-12-29 #4
  arkadaşım orası şeytan alıp götürür olcak büyük ihtimalle benimde ödevim var bununla ilgiki ama çok sert bi anlatım var bu site iyi değil ......arkadaşım orası şeytan alıp götürür olcak büyük ihtimalle benimde ödevim var bununla ilgiki ama çok sert bi anlatım var bu site iyi değil ......
 5. 2010-12-29 #5
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  arkadaşım orası şeytan alıp ***ürür olcak büyük ihtimalle benimde ödevim var bununla ilgiki ama çok sert bi anlatım var bu site iyi değil ......
  Siteden çıkmakta yararlanmamakta serbestsiniz
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  arkadaşım orası şeytan alıp ***ürür olcak büyük ihtimalle benimde ödevim var bununla ilgiki ama çok sert bi anlatım var bu site iyi değil ......
  Siteden çıkmakta yararlanmamakta serbestsiniz

 6. 2011-10-17 #6
  Güzel bir çalışma teşekkürler.Fakat ölünün üstüne bıçak veya demir konması batıl itikat değil cesedin şişmemesi içindirGüzel bir çalışma teşekkürler.Fakat ölünün üstüne bıçak veya demir konması batıl itikat değil cesedin şişmemesi içindir
 7. 2011-11-09 #7
  ıyıydıııııııııııııyaaaaaaaaaaıyıydıııııııııııııyaaaaaaaaaa
 8. 2011-11-13 #8
  bence bunlar çoooook ama çoook saçma zaten adı üstünde batıl inanç bunlara inanmayın yapanlarıda veya inananlarıda uyarın tamam bir iki tanesine bende inanır gibiyim ama araştırıcam sizede söylerim isterseniz bybybence bunlar çoooook ama çoook saçma zaten adı üstünde batıl inanç bunlara inanmayın yapanlarıda veya inananlarıda uyarın tamam bir iki tanesine bende inanır gibiyim ama araştırıcam sizede söylerim isterseniz byby
 9. 2011-12-03 #9
  Arkadaşlar performans ödevime yardım edin nolur3:)Arkadaşlar performans ödevime yardım edin nolur3:)
 10. 2011-12-03 #10
  Sana katılıyorum dinazor aynenSana katılıyorum dinazor aynen
 11. 2011-12-05 #11
  Çok güzel olmuş emeğine sağlık....Çok güzel olmuş emeğine sağlık....
 12. 2011-12-12 #12
  Alıntı:
  ARWEN Nickli Üyeden Alıntı
  Siteden çıkmakta yararlanmamakta serbestsiniz
  orası ayrı tazıldığı zaman argo ondan mesala ürür yerine götürür
  Alıntı:
  ARWEN Nickli Üyeden Alıntı
  Siteden çıkmakta yararlanmamakta serbestsiniz
  orası ayrı tazıldığı zaman argo ondan mesala ürür yerine götürür

 13. 2011-12-15 #13
  çoooook saolun çok yardımcı oldunu< :)çoooook saolun çok yardımcı oldunu< :)
 14. 2011-12-25 #14
  qüzelll :)qüzelll :)
 15. 2011-12-29 #15
  bu yazılar nerden alıntı cok acele lazımbu yazılar nerden alıntı cok acele lazım
 16. 2012-03-23 #16
  çok iyi bir anlatım çok işime yaradı teşekkürler :)çok iyi bir anlatım çok işime yaradı teşekkürler :)
 17. 2012-04-14 #17
  öyle batıl inanışlar yokmuş .:(:(:(:(:(((((öyle batıl inanışlar yokmuş .:(:(:(:(:(((((
 18. 2012-05-15 #18
  Alıntı:
  dinozor Nickli Üyeden Alıntı
  Güzel bir çalışma teşekkürler.Fakat ölünün üstüne bıçak veya demir konması batıl itikat değil cesedin şişmemesi içindir
  doğru bu
  Alıntı:
  dinozor Nickli Üyeden Alıntı
  Güzel bir çalışma teşekkürler.Fakat ölünün üstüne bıçak veya demir konması batıl itikat değil cesedin şişmemesi içindir
  doğru bu

 19. 2012-05-17 #19
  bazı yazılar okudum bence en doğrusu dini kitapları okuyarak doğrusunu bulun bence daha iyi olur şüpheden kurtulmuş sayılırsınızbazı yazılar okudum bence en doğrusu dini kitapları okuyarak doğrusunu bulun bence daha iyi olur şüpheden kurtulmuş sayılırsınız
 20. 2012-10-09 #20
  Dinimizde yeri olmayipta yapilan davranislar neden var insanlar hem allaha inaniyor hemde dine aykiri seyler yapiolar haksizmiyimDinimizde yeri olmayipta yapilan davranislar neden var insanlar hem allaha inaniyor hemde dine aykiri seyler yapiolar haksizmiyim
 21. 2012-10-18 #21
  senin söylediğinde bir batıl ınanç yani sende bunlara kanmışsın aynı zamanda bu siteyi hiç beyenmedimsenin söylediğinde bir batıl ınanç yani sende bunlara kanmışsın aynı zamanda bu siteyi hiç beyenmedim
 22. 2012-10-19 #22
  çok sçma yazılmış güzel ama konuyla alakası yokçok sçma yazılmış güzel ama konuyla alakası yok
 23. 2012-10-27 #23
  çok teşekür ederim güzel bir sayfaçok teşekür ederim güzel bir sayfa
 24. 2012-12-10 #24
  yha admin nası yazmışsın böyle bir cümle olurmu bazılarına bende inanıyom ben az kalsın böyle yazıodum ve notum kırılıcaktı son anda düzeltim yani sen kendinle ilgili bşi yazma benceyha admin nası yazmışsın böyle bir cümle olurmu bazılarına bende inanıyom ben az kalsın böyle yazıodum ve notum kırılıcaktı son anda düzeltim yani sen kendinle ilgili bşi yazma bence
 25. 2013-01-01 #25
  ölünün üzerine bıçak konulması bağtıl inançtırölünün üzerine bıçak konulması bağtıl inançtır
 26. 2013-01-10 #26
  çok güzel bir çalışma çok teşekkür ediyorum ödevimde çeok yardımcı olduçok güzel bir çalışma çok teşekkür ediyorum ödevimde çeok yardımcı oldu
 27. 2013-06-03 #27
  bencede saçma bi iş yapyorlarbencede saçma bi iş yapyorlar
 28. 2013-11-05 #28
  benimde performans ödevim varbenimde performans ödevim var
 29. 2013-11-12 #29
  Alıntı:
  MEREKLI KIZ Nickli Üyeden Alıntı
  Sana katılıyorum dinazor aynen
  bencede valla bnde katılıyorum
  Alıntı:
  MEREKLI KIZ Nickli Üyeden Alıntı
  Sana katılıyorum dinazor aynen
  bencede valla bnde katılıyorum

 30. 2013-11-27 #30
  Çok güzel yazılmışÇok güzel yazılmış
 31. 2013-12-16 #31
  sağolun din performans ödevimi sayenizde hemen bitirdimsağolun din performans ödevimi sayenizde hemen bitirdim
 32. 2013-12-19 #32
  Cokk iyi bir sitee ckk iyi cok yardimci olduCokk iyi bir sitee ckk iyi cok yardimci oldu
 33. 2013-12-21 #33
  güzel olmus ama bence cokkk uzuuunnnnngüzel olmus ama bence cokkk uzuuunnnnn
  Okunma: 73260 - Yorum: 32 - Amp