sponsorlu bağlantılar
Osmanlılarda devlet yönetimi İslam'a ve eski Türk Devletlerine dayanır.Osmanlı devleti adını kurucusu olan Osman Gaziden almıştır.Devletin başına onunla aynı soydan gelen kişiler geçmiştir.Padişah bütün yetkileri elinde bulundurdu.Dünyevi yetkileri kullanılmasında sadrazamı, dini yetkilerin kullanılmasında ise şeyhulisamı yetkilendirmiştir.Töreye göre memleketin sahibi ve bütün idari işlerin başıydı.Padişaha; bey, gazi, sultan, han, hüdavendigar, halifei Ruyi Zemin, hükümdar gibi ünvanlar da konulmuştur.Koyduğu kurallar onun ağzından çıkmış gibi yazılır ilgili kişilere iletilirdi.Bu belgelere ferman adı verilirdi.Osmanlı yöneticileri ve toplum tarafından devletin sonsuza kadar yaşatılacağına inanılmıştı.Bundan dolayı devlete "Devleti Ebeb Müddet", "Devleti Aliyye" gibi sıfatlar kullanılmıştır.

Padişahın bütün oğullar taht üzerinde hak sahibiydi fakat I.Ahmet zamanında Ekber-Erşet usulü uygulandı yani ailenin en yaşlı üyesi Padişah olmuştur.


XVI. yüzyılı sonlarına kadar şehzadeler sancaklara, lala adı verilen birinin yanında, sancakbeyi olarak atanırdı.Sancaybeyi olarak atanmanlarındaki amaç ise şehzadelerin yönetim hakkında bilgi ve teccübe kazanmasını sağlamaktı.

sponsorlu bağlantılar