sponsorlu bağlantılar
ATATÜRK İNKILAPLARININ ÖNCESİ VE SONRASI

ÖLÇÜ BİRİMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Atatürk dünya ile ilişkilerimizi düzenli yürütmek için ölçü birimlerinde değişiklikler yaptı. Uzunluk ölçüsü birimi olarak arşın, endaze; ağırlık ölçüsü birimi olarak okka, dirhem gibi ölçüleri kaldırarak bugün kullanmakta olduğumuz ölçü birimlerini kabul etti. Yurdumuzda daha önce takvim Hicri takvime göre düzenlenmişti. Buna göre dünyanın kullandığı takvimle aramızda 580 yıl kadar bir farklılık vardı. 1 Ocak 1926 tarihinden sonra bizde de Miladi takvim kullanılmaya başlandı. Eskiden yurdumuzda ezani saat kullanılıyordu. Bu saat uygar ülkelerin kullandığı saate uymuyordu. Takvimde olduğu gibi saatler arasındaki bu uymazlık büyük karışıklıklara neden oluyordu. Bunları önlemek için takvimle birlikte bugünkü kullandığımız saat kabul edildi. Hafta tatili Cuma'dan Pazar gününe alındı.

Name:	2-ADET-ESKI-DIRHEM-30-100-OKES__7918206_0.jpg 
Views:	59267 
Size:	37,5 KB (Kilobyte) 
ID:	15296

DİRHEM

SONRASINDA

İsim: resim-agirlik.jpg
Görüntüleme: 191945
Büyüklük: 23,6 KB (Kilobyte)


YENİ AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ

Name:	HİCRİ.jpg 
Views:	31672 
Size:	87,3 KB (Kilobyte) 
ID:	15298

HİCRİ TAKVİM

SONRASINDA

İsim: MİLADİ.jpg
Görüntüleme: 202695
Büyüklük: 25,1 KB (Kilobyte)


MİLADİ TAKVİM

HUKUK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü.Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı. Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. Hukuk devrimi ile kadın erkek arasında eşitlik sağlandı. Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı. Kadınlarda erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.

İsim: KADI.jpg
Görüntüleme: 192002
Büyüklük: 137,0 KB (Kilobyte)


KADI

SONRASINDA

Name:	Hakim_.jpg 
Views:	11168 
Size:	33,2 KB (Kilobyte) 
ID:	15301

HAKİM

İsim: OSMANLI.jpg
Görüntüleme: 213021
Büyüklük: 92,0 KB (Kilobyte)

OSMANLI KADINI

SONRASINDA

İsim: 296496.jpg
Görüntüleme: 186565
Büyüklük: 57,2 KB (Kilobyte)

KADINLARA SEÇME SEÇİLME HAKKI VERİLMESİ

SİYASAL ALANDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 1919 yılında başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşımız 1922'de tamamlandı. Osmanlı Devleti yöneticileri bu savaşın önderleri hakkında ölüm fermanları imzalamaktan çekinmediler. Kurtuluş Savaşı bittiği zaman bir yanda Büyük Millet Meclisi Hükümeti, öte yanda Osmanlı Saltanatı vardı. Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922 günü kabul ettiği bir yasa ile tarihimizde saltanat dönemi kapandı, yeni bir dönem başladı. Osmanlı Saltanatının kaldırılmasından sonra 1921 Anayasası'nda değişiklikler yapıldı. 29 Ekim 1923 günü Türkiye Devleti'nin hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğu kabul edildi. Cumhuriyetin ilanı ile tarihimizde Cumhuriyet Dönemi başladı.


İsim: padişah+vahdettin.jpg
Görüntüleme: 180541
Büyüklük: 159,2 KB (Kilobyte)

PADİŞAH

SONRASINDA

İsim: c0902003syqb7.jpg
Görüntüleme: 195265
Büyüklük: 32,8 KB (Kilobyte)

CUMHURBAŞKANI

EKOMONİK ALANDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Lozan Barış Anlaşması ile yabancı uyruklulara tanınan kapitülasyon ayrıcalıkları kaldırıldı. Yurdumuz kendi zenginlik kaynaklarına sahip çıktı. Her alanda devlet öncülük etmeye başladı. Bankalar, fabrikalar kuruldu. Modern tarım çalışmalarına başlandı. Yollar, özellikle demir yolları yapımında büyük çaba gösterildi. Böylece yurdun en uzak yerlerine ulaşma olanağı hazırlandı. Ekonomik bağımsızlığımız kazanıldı. Ekonomik alanda sağlanan bu başarılar sonucu yurdumuz bayındırlaştı. Ulusumuz zenginleşti. Halk için ağır bir yük olan aşar vergisi kaldırıldı. Çağdaş vergilendirme yöntemleri uygulanmaya başlandı.

İsim: KAPÜTÜLASYON.jpg
Görüntüleme: 167976
Büyüklük: 76,7 KB (Kilobyte)

KAPİTÜLASYON


SONRASINDA

Name:	KAPÜ.jpg 
Views:	12637 
Size:	21,7 KB (Kilobyte) 
ID:	15305

İsim: KAPİTÜLASYON 1.jpg
Görüntüleme: 171511
Büyüklük: 51,0 KB (Kilobyte)

KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Osmanlı devletinde eğitim sistemi dinseldi. Mahalle okulunu bitirenler isterlerse öğrenimlerini Medreselerde sürdürüyorlardı. Medreselerde genel olarak dini bilgiler öğretilirdi. Bu öğretim kurumlarında tekniğe, bilime önem verilmezdi. Medreselerin yanı sıra İmparatorluğun devlet işleri için kurulmuş Enderun adlı Saray Okulu vardı. Çok sonraları Tanzimat döneminde ortaokul dengi Rüştiye, lise dengi İdadi ve Sultani okulları açıldı. Daha sonra Tıp, Harp Okulu, Mülkiye Okulları kuruldu. Cumhuriyet döneminde dine bağlı eğitim sistemine son verildi. Eğitim kurumlarında bilimsel yöntem ve ilkelere dayalı eğitim çalışmaları başladı. Tüm okullar bu ilkelere göre yeniden örgütlendi. Atatürk eğitime, öğretime çok önem verdi. Bilgisizliği kısa yoldan çözmek, okuma yazmayı kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1928 tarihinde Türk Alfabe Yasası'nı kabul etti. Bu alfabe ile okuma yazma öğrenilmesi için Ulus Okulları açıldı. Bütün yurtta okuma yazma öğrenme çalışmaları başladı.Atatürk, Ulus Okullarında Başöğretmen olarak dersler verdi. Harf değişikliğini, dilde özleşme izledi. Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşan Osmanlıca yerine Türkçe konuşulup yazılmaya başlandı. Atatürk Türk Dili'nin benliğine kavuşma çalışmalarını yürütmek amacı ile 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Teknik Cemiyeti'ni kurdu. Dilimiz yabancı sözcüklerden arındı.

İsim: medrese2.jpg
Görüntüleme: 168117
Büyüklük: 170,9 KB (Kilobyte)

MEDRESE

İsim: enderun-ogrencileri.jpg
Görüntüleme: 167223
Büyüklük: 90,8 KB (Kilobyte)

SONRASINDA

İsim: ogretmen_okulu.jpg
Görüntüleme: 177509
Büyüklük: 197,8 KB (Kilobyte)

İDADİ (LİSE DENGİ OKUL)

İsim: Arap-Alfabesi.jpg
Görüntüleme: 168490
Büyüklük: 18,5 KB (Kilobyte)

ARAP ALFABESİ

İsim: ata3.jpg
Görüntüleme: 186234
Büyüklük: 64,2 KB (Kilobyte)

TÜRK ALFABESİ


sponsorlu bağlantılar