Zabıt Katibi, Adalet Bakanlığı'nca ve Milli Savunma Bakanlığı'nca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan genel idare hizmetleri sınıfına bağlı yardımcı yargı personelidir.


İsim:  zabit_katibi.jpg
Görüntüleme: 2772
Büyüklük:  25,8 KB (Kilobyte)Zabıt kâtibi, adliyelerde (mahkeme veya savcılıklarda), bölge idare ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlüklerinde, icra dairelerinde (icra memuru sıfatı ile), askeralma dairesi başkanlıklarında çalıştırılmak üzere, kadrolu ve sözleşmeli memur statüsünde istihdam edilen; kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlü, 657 sayılı kanuna tabi yardımcı yargı personelidir.


Zabıt kâtibi 657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olduğu halde haklarında açılan disiplin soruşturmaları diğer memurlar gibi 657 sayılı kanuna göre değil, 2802 nolu Hakimler ve Savcılar Kanununa göre yürütülür. 2802 nolu kanuna göre zabıt katibi eğer göreviyle ilgili bir suç işlemişse bu suç ile ilgili sorşturma yapılacağı zaman o ilin ya da ilçenin mülki amiri yerine hakim ya da savcıdan soruşturma izni almak gerekmektedir.
sponsorlu bağlantılar