sponsorlu bağlantılar
Liste, 453 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kosova'da Priştine, Prizren, İpek, Yakova, Gilan, Vıçıtırın, Mitroviça, Ferizovik, Kaçanik, Dragaş, İstok, Deçan, Nobırda şehir ve köylerinde yapılan 229 Osmanlı mimari eserini kapsar. Listede günümüze kadar gelebilen esereler sıralanmıştır ve liste, eserlerin tamamını değil derlenebildiği kadarını ifade eder.

Yakova

Külliyeler

Hacı Ömer Külliyesi

Hacı Ömer Camii

Hacı Ömer Mektebi

Hadım Süleyman Ağa Külliyesi

Hadım Camii

Mustafa Efendi Mezarı

Hadım Kütüphanesi

Hadım Mektebi

Seyfeddin Ziya Külliyesi

Yeni (Kerim Bey / Sofa) Külliye

Yeni Camii (Kerim Bey /Sofa Camii)

Yeni Camii Mektebi

Hasan Ağa Külliyesi

Hasan Ağa Camii

Hasan Ağa Kulesi

Camiler

Gerçar / Geçar (Çömlekçiler) Camii

Getsi Camii

Gül (Cül) Camii

Halil Efendi Camii

Hanka / Kızıl Camii

Kosar Camii

Mahmud Paşa Camii

Molla Yusuf Camii

Türbe

Nukdi Baba (Şeyh Fettah) Efendi Türbesi

Tekkeler

Bektaşî Tekkesi

Hacı Şeyh Musa Tekkesi

Sâdî Tekkesi / Büyük Tekke

Şeyh Emin (Acize Baba) Tekkesi

Medrese

Rüştiye

Yakova Rüştiyesi

Çarşı

Yakova Çarşısı

Hanlar

Eski Haraçi Hanı

Yeni Haraçi Hanı

Debbağhane

Eski

Debbağhane

Çeşme

Pancal Çeşmesi

Köprüler

Tabak / Debbağ Köprüsü

Taliç Köprüsü

Terzi Köprüsü

Kuleler

Abdullah Paşa Kulesi (Sarayı)

Batuşa Kulesi

Konaklar

Sina Konağı

Deçan

Cami

Bayraktar Camii

Kale

Deçan Kulesi

Dragaş


Külliye

Brodasan Kukli Mehmed Bey Külliyesi

Kukli Mehmed Bey Camii

Kukli Mehmed Bey Türbesi

Kukli Mehmed Bey Namazgâhı

Cami

Mlika Köyü Ahmed Ağa Camii

Ferizovik

Cami

Merkez (Büyük) Camii

Rüştiye

Ferizovik Rüştiyesi

Saat Kulesi

Ferizovik Saat Kulesi

Gilan


Camiler

Atik Camii

Abdürrahim Efendi Mezarı

Adem Efendi Mezarı

Merkez (Çarşı) Camii

Tekke

Şeyh İslâm Efendi (Sâdî) Tekkesi

Türbe

Şeyh İslâm Efendi Türbesi

Kaçanik


Külliye

Şeyhler Külliyesi

Şeyhler Köyü Camii

Şeyhler Sinan Türbesi

Cami

Sinan Paşa Camii

Kale

Kaçanik Kalesi

Mitroviça


Cami

Muslihuddin / Müezzin Hoca Camii

Ramazan Bey Mezarı

Tekke

Şeyh Feyzullah Efendi Tekkesi

Türbe

Şeyh Feyzullah Efendi Türbesi

Rüştiye

Mitroviça Rüştiyesi

Hamam

Zeyneddin (Zeynel) Bey Hamamı

Hastane

Askerî Hastahane (Hamidiye Hastanesi)

eskeri ğestenesi
Konak

Köroğlu Konağı

Nobırda


Camiler

Fatih Camii

Kaleiçi (Çarşı) Camii

Türbe

Mehmed Dede Türbesi

Kale

Nobırda Kalesi

İpek

Külliyeler

Defterdar Külliyesi

Defterdar Camii

Defterdar Türbesi

Gülfem Hatun Külliyesi

Gülfem Hatun Camii

Gülfem Hatun Türbesi

Hasan Bey Külliyesi

Hasan Bey (Hamam) Camii

Hasan Bey Hamamı

Camiler

Abdürezzak Efendi (Saat / Puhavac) Camisi

Fatih (Bayraklı) Camii

Miralay Hayri Bey Mezarı

Zeynel Abdin Efendi (Hacı Zekâ) Mezarı

Merre Hüseyin (Kurşunlu) Camii

Muslih Ağa (Kızıl) Camii

Pehlivan Meydanı Camii

Taftalı (Kara Muço) Camii

Virela Köyü Camii

Mescit

Fatih Mescidi

Çeşme

Muslih Ağa (Kızıl) Camii Çeşmesi

Yaşar Paşa Çeşmesi

Köprü

Budisavci Köyü Köprüsü

Konaklar

Tahir Paşa Konağı

Yaşar Paşa (Hacı Zekâ) Konağı

Kuleler

Karaman Ağa Kulesi

Zeynel Bey Kulesi

Priştine


Külliyeler

Fatih Sultan Mehmed Külliyesi

Fatih Sultan Mehmed Camii (Büyük Camii)

Fatih Sultan Mehmed Hamamı (Büyük Hamam)

Pîrî Nazır (Pîrînaz) Külliyesi

Pîrî Nâzır (Pirînaz) Camii

Pîrî Nâzır (Pirînaz) Türbesi

Sultan Murad Hüdâvendigâr Külliyesi

Sultan Murad Hüdâvendigâr Türbesi

Hafız Mehmed Paşa Mezarı.

Halil Rifat Paşa Mezarı

Ali Hacı (Selâmlık) Çeşmesi

Sultan Abdülaziz Çeşmesi

Selâmlık Binası

Sultan Reşad Çeşmesi

Camiler

Emir Alaaddin Camii

Hasan Ağa (Su'ûd Efendi) Camii

Hatuniye Camii

Kadriye (Muhacir Mahallesi) Camii

Lâb (Ramazan Çavuş) Camii

Sultan Murad (Küçük Fatih / Çarşı) Camii

Yarar Çeribaşı (Buzağı) Camii

Yaşar Paşa Camii

Yusuf Çelebi (Pozderka) Camii

Türbe

Gazi Mestan (Bayraktarlar) Türbesi

Tekkeler

Danyal Tekkesi

Danyal Türbesi

Kadirî Tekkesi

Kadirî Türbesi

Hükümet Konağı

Priştine Hükümet Konağı

Kışla

Priştine Kışlası

Saat Kulesi

Priştine Saat Kulesi

Çeşme

Emincikler Konağı Çeşmesi. 2. Ahmed Paşa Çeşmesi

Konaklar

Emincikler Konağı

Hamdi Bey Konağı

Hûnîler Konağı

Koca Dişliler Konağı

Konak (Kosova Bilimler Akademisi Binası)

Prizren


Külliyeler

Emin Paşa Külliyesi

Emin Paşa Camii

Mehmed Emin Paşa Mezarı

Emin Paşa Medresesi

Gazi Mehmed Paşa Külliyesi

Gazi Mehmed Paşa Camii

Abbas Ağa Mezarı

Hacı Ahmed Nurullah Mezarı

Ömer Sabri Paşa Mezarı

Gazi Mehmed Paşa Hamamı

Gazi Mehmed Paşa Kütüphanesi

Gazi Mehmed Paşa Medresesi

Gazi Mehmed Paşa Mektebi

Gazi Mehmed Paşa Müderris Evi

Gazi Mehmed Paşa Türbesi

Sûzî Çelebi Külliyesi

Sûzî Çelebi Camii

Sûzî Çelebi Köprüsü

Sûzî Çelebi Kütüphanesi

Sûzî Çelebi Türbesi

Camiler

Arasta (Evrenos Bey) Camii

Fethiye (Cuma/Atik) Camii

Hacı Kasım Camii

Hacı Ramadan (Kör Ağa) Camii

İlyas Kuka Camii

Mazlûme Hanım Mezarı

Ömer Ağa Mezarı

Kâtip Sina Bey (Levişah) Camii

Mahmud Paşa Camii

Maksud Paşa (Maraş) Camii

Müderris Ali Efendi (Ali Hoca) Camii

Saraçhane (Kukli Mehmed Bey) Camii

Seydi Bey Camii

Sinan Paşa Camii

Tercüman İskender Bey (Dragoman) Camii

Terzi Mehmed (Memi) Camii

Mamuşa / Eski Mîr (Kamber Ağa) Camii

Rahofça / Trolişte Köyü Camii

Rahofça / Zırza Köyü Hüseyin Ağa (Hüseyin Sipahi) Camii

Namazgâh

Fatih Sultan Mehmed Namazgâhı (Kırık Camii)

Türbeler ve Mezarlıklar

Karabaş Efendi Türbesi

Kemânî Rabia Hanım Türbesi

Osmanlı Mezarlığı / Eski Mezarlık

Şeyh Hulusi Efendi Türbesi

Şeyh Hüseyin Türbesi

Küçük Kruşa Köyü / Hasan Baba Türbesi

Tekkeler

Acîze Baba (Sâdî Tarikatı) Tekkesi

Acîze Baba (Sâdî Tarikatı) Türbesi

Kurila (Şeyh Hasan Efendi) Kadirî Tekkesi

Kutup Musa Tekkesi Haremlik Binası

Kutup Musa Türbesi

Rifâî (Hüseyin Efendi) Tekkesi

Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi

Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi Çeşmesi

Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi Haremlik Binası

Medrese

Yavuz Mehmed Efendi Medresesi

Rüştiye

Prizren Rüştiyesi

Hükümet Binaları

Prizren Elektrik Trafosu

Prizren Erkek Islahhânesi

Prizren Eski Belediye Binası

Prizren Hükümet Konağı

Prizren Telgrafhanesi

Kale

Prizren Kalesi

Kışla

Prizren Kışlası

Saat Kulesi

Prizren Saat Kulesi

Mamuşa Saat Kulesi

Rahofça Saat Kulesi

Hamam

Şemseddin Ahmed Bey Hamamı

Çeşmeler

Belediye Çeşmesi

Binbaşı Çeşmesi

Esma Hanım Çeşmesi / Taş Çeşme

Feyzullah Sipahi Çeşmesi

Hacı Ramadan (Kör Ağa) Çeşmesi

Sinan Paşa Çeşmesi

Şadırvan Çeşmesi

Mamuşa / Emin Paşa Çeşmesi

Köprüler

Ali Bey (Taş Köprü) Köprüsü

Kırkpınar Köprüsü

Manastır Köprüsü

Konaklar

Adem Ağa Jön Konağı

Fikret Mustafa Konağı

Musa Şehzâde Konağı

Şaip Paşa Konağı

Vıçıtırın


Külliye

Gazi Ali Bey Külliyesi

Camii

Gazi Ali Bey Camii

Medrese

Gazi Ali Bey Medresesi

Kale

Vıçıtırın Kalesi

Hamam

Zeynel Bey Hamamı

Köprü

Mahmud Paşa Köprüsü

sponsorlu bağlantılar