sponsorlu bağlantılar
1- Beyitlerden oluşur. Kafiye düzeni gazelle aynıdır. Yani aa, ba, ca, da, ea, fa … Ancak gazelden daha uzun bir nazım şeklidir.

2-
Kaside en az 33, en çok 99 beyitten oluşur. Ancak beyit sayısı 33'den az olan kasideler de vardır.

3-
Kasidenin ilk beytine matla denir. Ama şair, şiir içinde matlaı yenileyebilir.

4-
Kasidenin son beytine makta denir.

5-
Şairin isminin geçtiği yere taç beyit denir. Sonlara doğrudur.

6-
Kasidenin en güzel beytine beytü'l-kasid denir.

7-
Aruz ölçüsüyle yazılır.

8-
Bu türün en meşhur ismi Nef'i'dir.

9-
Kasidenin kendi içinde belli bölümleri vardır.

sponsorlu bağlantılar