Özdeşlikler - Delinetciler Forum

Özdeşlikler

 1. Özdeşlikler

  Tanım : Sabit olmayan, birden fazla polinom un çarpımı biçimin de yazılamayan polinomlara indirgenemeyen polinomlar denir.

  Baş katsayısı bir olan indirgenemeyen polinomlar Asal polinomlar denir.

  * P(x) = x2 + 4 , Q(x) = 3x2 + 1, R(x) = 2x - 3 , T(x) = - x + 7
  Polinomları indirgenemeyen polinomlar dır.

  P(x) = x2 + 4 baş katsayısı 1 olduğundan asal polinom dur.


  Tanım : İçindeki değişkenlerin alabileceği her değer için doğru
  olan eşitliklere özdeşlik denir.

  * a) x3 (x2 - 2x) = x5 - 2x4 b) a2 (x + y)2 = a2 x2 + a2 y2 özdeşlik
  c) a2 (x +y)2 = a2 x2 + a2 y2 özdeşlik değildir.


  ÖNEMLİ ÖZDEŞLİKLER


  I) Tam Kare Özdeşliği:
  a) İki Terim Toplamının Karesi : (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
  b) İki Terim farkının Karesi : (a - b)2 = a2 - 2ab + b2

  İki terim toplamının ve farkının karesi alınırken; birincinin
  karesi,birinci ile ikincinin iki katı, ikincinin karesi alınır.

  c) Üç Terim Toplamının Karesi:
  (a +b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2 (ab + ac + bc) şeklindedir.

  II) İki Terim Toplamı veya Farkının Küpü :

  a) İki Terim Toplamının Küpü : (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
  b) İki Terim Farkının Küpü : (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

  Birinci terimin küpü;( ) birincinin karesi ile ikincinin çarpımının 3 katı, (+) birinci ile ikincinin karesinin çarpımının 3 katı,( ) ikin
  cinin küpü biçimindedir. Bu açılımlara Binom Açılımıda denir

  Not:. Paskal Üçgeni kullanılarak 4.,5.,6.,...Dereceden iki terimli
  lerin özdeşliklerini de yazabiliriz.

  (DEVAMI EKTEDİR)  Eklenmiş Dosya
 2. 2013-03-14#2
  özdeşlikler konusu çok eğlenceli bir konu bütün öğrencilerime başarılar dilerim özellikle meyrem ali öztürk ilköğretim okuluna
  Okunma: 33323 - Yorum: 1 - Amp