Fonksiyon, Tanım Kümesi, Görüntü Kümesi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Fonksiyon, Tanım Kümesi, Görüntü Kümesi

 1. sponsorlu bağlantılar
  a) Fonksiyon, Tanım Kümesi, Görüntü Kümesi:

  TANIM : A dan B ye bir f bağıntısı, A nın her elemanını B nin yalnız bir elemanına eşliyor ise f bağıntısına A dan B ye fonksiyon denir ve
  f: A --> B şeklinde gösterilir.

  A kümesine tanım kümesi,
  B kümesine görüntü kümesi denir.

  Tanım kümesinin elemanlarına orijinaller,
  görüntü kümesinin elemanlarına görüntüler denir.

  Bu yeni terimleri kullanarak fonksiyon olma şartını yeniden yazalım :
  A'nın her orjinalinin B içinde en az ve en fazla bir tane görüntüsü olacaktır.


  ÖRNEK :

  Fonksiyonlar Örnek 1

  A kümesindeki her orjinalin B kümesinde bir tane ( ne fazla ne az )görüntüsü vardır. f bağıntısı fonksiyondur.

  Tanım kümesi A = { 5 , 7 , 9 , 11 }
  Görüntü kümesi B = { a , b , c , d }


  ÖRNEK :

  Fonksiyonlar Örnek 2

  A kümesindeki 9 orjinalinin B kümesinde iki tane görüntüsü vardır.

  f bağıntısı fonksiyon değildir.

  NOT : A kümesindeki elemanları kişiler B kümesindeki elemanları evler olarak düşünelim.

  Fonksiyon olması için her kişi bir eve gidecek ve bir kimse iki eve gitmeyecek ayrıca evsiz kimse olmayacak.

  ÖRNEK : Aşağıdaki bağıntılardan hangileri A= { 1, 2 , 3 } kümesinden

  B = { a, b , c , d } ye fonksiyondur?
  1. 1. 1. Β1 = {(1, b), (2, a) }
  2. 2. 2. Β2 = {(3,b), (1,c), (2,b) }
  3. 3. 3. Β3 = {(1,a), (2,a), (3,a) }
  4. 4. 4. Β4 = {(1,a), (2,b), (1,c) , (3,c) }

  ÇÖZÜM :
  1. 1. 1. Β1 = {(1, b), (2, a) }
  A kümesindeki 3' orjinalinin B içinde bir görüntüsü yoktur.
  Β1 fonksiyon değildir.
  2. 2. 2. Β2 = { (3, b), (1,c), (2,b) }
  A kümesindeki her orjinalin B içinde bir görüntüsü vardır.
  Β2 fonksiyondur.
  3. 3. 3. Β3 = {(1,a), (2,a), (3,a) }
  A kümesindeki her orjinalin B içinde bir görüntüsü vardır.
  Β3 fonksiyondur. Görüntüler eşit olabilir.
  4. Β4 = {(1,a), (2,b), (1,c) , (3,c) }
  A kümesindeki her orijinalin B içinde yalnız bir tane görüntüsü olacak. Burada 1 orijinali iki tane farklı görüntüye sahiptir.
  Β4 fonksiyon değildir.

  ÖRNEK : Aşağıda bağıntılardan hangileri bir fonksiyon değildir.
  1. İnsanlar kümesinden meslekler kümesine tanımlanan ve her insanı kendi mesleği ile eşleştiren bağıntı fonksiyon mudur?

  ÇÖZÜM : Bu bağıntının fonksiyon olması için her insanın en fazla bir ve en az bir tane mesleği olmalıdır. Oysa gerçekte bazı insanların iki mesleği olduğu gibi bazı insanlarında mesleği olmayabilir. Bu bağıntı fonksiyon değildir.

  2. Hayvanlar kümesinden yuvalar kümesine tanımlanan ve her hayvanı kendi yuvasıyla eşleştiren bağıntı fonksiyon mudur?
  ÇÖZÜM : Bu bağıntının fonksiyon olması için her hayvanın en fazla ve en az bir tane yuvası olmalıdır. Oysa gerçekte bazı hayvanların yuvalarının olmadığını biliyoruz. Bu bağıntı fonksiyon değildir.

  3. Çocuklar kümesinden babalar kümesine tanımlanan ve her çocuğu babasıyla eşleştiren bağıntı fonksiyon mudur?
  ÇÖZÜM : Bu bağıntının fonksiyon olması için her çocuğun en fazla ve en az bir tane babası olmalıdır. Gerçekte her çocuğun mutlaka bir babası mevcuttur ve bir çocuğun iki babasının olması biyolojik olarak mümkün değildir. Bu bağıntı fonksiyondur.
  UNUTMA : Birkaç çocuğun aynı babaya sahip olması fonksiyon olmayı bozmaz.

  4. Bir fabrikadaki işçilerle aldıkları ücretleri eşleştiren bağıntı fonksiyon mudur?
  ÇÖZÜM : Bu bağıntı da fonksiyondur. Çünkü bedavaya çalışan olmayacağı için her işçinin bir ücreti mutlaka vardır. Hiçbir patron bir işçiye iki ücret vermeyeceğine göre her işçinin en fazla bir tane ücreti vardır. O halde bu bağıntı fonksiyondur.

  Fonksiyonlar genellikle yapılan eşlemeyi ifade eden kurallarla verilir.

  ÖRNEK : f : A = { 1, 2, 3 } ------>B
  f(x) = 2x + 3
  fonksiyonunun sıralı ikililerini yazalım:
  Burada tanım kümesinin elemanları ( orijinaller ) verilmiş fakat görüntüler verilmemiştir.

  Fonksiyonun kuralında x yerine orijinalleri yerleştirerek görüntüleri bulacağız.
  1 in görüntüsü f(1) = 2.1 + 3 = 5
  2 nin görüntüsü f(2) = 2.2 + 3 = 7
  3 ün görüntüsü f(3) = 2.3 + 3 = 9
  f = { (1,5), (2,7), (1,c) , (3,9) } şeklinde gösterilir.

  ÖRNEK : f = { (-4,3), (0,2), (1,5) , (2,-1), (-3,9), (3,2), (-2,-1) } fonksiyonu veriliyor. Aşağıdaki soruları çözelim:
  1. 1. 1. Tanım kümesi nedir?
  2. 2. 2. Görüntü kümesi nedir?
  3. 3. 3. f(2) = ?
  4. 4. 4. f(-3) = ?
  5. 5. 5. f(5) = ?

  ÇÖZÜM :
  1. Sıralı ikililerin birinci bileşenleri tanım kümesinin elemanlarını verir.
  A = { - 4, -3 , -2 , 0 , 1 , 2 , 3 }
  2. Sıralı ikililerin ikinci bileşenleri görüntü kümesinin elemanlarını verir.
  B = { -1 , 2 , 3 , 5 , 9 }

  3. f(2) = ? sorusu " 2 ' nin görüntüsü kaç demektir"
  2 ' nin görüntüsü sıralı ikilide 2 nin karşısındaki sayıdır. f(2) = -1

  4. f(-3) = ? sorusu " -3 ' ün görüntüsü kaç demektir"
  -3 'ün görüntüsü sıralı ikilide -3 ün karşısındaki sayıdır. f(-3) = 9

  5. f(5) = ? sorusu " 5 ' in görüntüsü kaç demektir"
  5 'in görüntüsü sıralı ikilide 5 in karşısındaki sayıdır.
  Sıralı ikililerin hiç birinde 5 birinci bileşen olarak yer almamıştır. Yani bu fonksiyon 5 için tanımlanmamıştır.
  5 in görüntüsü yoktur.


  b) EŞİT FONKSİYONLAR:
  f: A-->B, f(x)=y ve g: A-->B, g(x)=y olmak üzere,
  İsim: esit-fonksiyonlar.jpg
Görüntüleme: 1090
Büyüklük: 1,9 KB (Kilobyte) için f(x)=g(x) ise f ve g fonksiyonlarına eşit fonksiyonlar denir ve f=g ile gösterilir.

  Örnek:
  A={0, 1, 2 } ve B={-1, 0, 1, 3 } kümeleri ile
  f: A-->B, f(x)=x2-1 ve
  g : A-->B, g(x)=x3-2x2+2x-1
  fonksiyonları veriliyor. f ve g fonksiyonlarının eşit fonksiyonlar olduğunu gösteriniz.

  Çözüm:
  f(x)= x2-1 ve g(x)=x3-2x2+2x-1 veriliyor.
  x=0 için f(0)=g(0)=-1,
  x=1 için f(1)=g(1)=0,
  x=2 için f(2)=g(2)=3 olduğundan f=g dir.

  Devamı ektedir.

  sponsorlu bağlantılar
  Eklenmiş Dosya

   Konuyu Beğendin mi?
  Okunma: 3103 - Yorum: 0 - Amp