Aritmetik ortalama, tüm veri dizisinin toplanıp veri sayısına bölünmesiyle bulunan bilgidir.

Mesela bir sayı dizimiz var ve şu 5 sayıdan oluşuyor: 5, 15, 25, 35, 45

Bu dizinin ortalamasını bulmak için hepsini toplar beşe böleriz; 5 + 15 + 25 + 35 + 45 = 125 125/5 = 25