sponsorlu bağlantılar
Fergani (805-880), Gök cisimlerinin hareketleri üzerine yazılar yazdı, ekliptiğin eğikliğini hesaplamasını sağladığı gözlemlerde bulundu.

Kindi (801-873), filozof ve ansiklopedici bilgin, gökbilim üzerine 16 eser yazdı.

Battani (855-923), gökbilimci ve matematikçi

Hasib El-Mısri (850-930), Mısırlı matematikçi

Harezmi (780-850): Türkistanlı matematikçi.

Ebubekir Er-Razi (864-930), İranlı bilgin

Farabi (872-950) büyük filozof ve bilgin.

Khujandi 10. yüzyılın sonunda Tahran yakınında bir gözlemevi inşa etti.

Ömer Hayyam (1048-1131), cetveller hazırladı, takvimi geliştirdi.

Ibn El-Haytham (965-1039), matematikçi ve fizikçi.

Biruni, (973-1048), matematikçi, gökbilimci ve ansiklopedici.

Tusi (1201-1274), filozof, matematikçi, gökbilimci ve ilahiyatçı; trigonometrinin kurucularından biri olarak kabul edilir.

Gıyaseddin Cemşid (1380-1429), (Özbekistan)

Uluğ Bey (1393 - 1449) Timur İmparatorluğu'nun 4. hükümdarı. Matematikçi ve gökbilimci.

Ali Kuşçu (1403 - 1474) Türk gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci

Gök bilimin gelişmesinde devlet adamlarının yapmış olduğu kişisel girişimler de önemli bir yer tutmaktadır. Selçuklular döneminde yaşamış olan Kırşehir emiri Caca Bey burada kendi adıyla kurmuş olduğu medresede gök bilimin gelişmesine imkân sağlayacak ortamı oluşturmuştur.
sponsorlu bağlantılar