Göz düşünen canlı insanın en önemli organlarından biridir. İnsan algılamasının yaklaşık yüzde 80'i gözler tarafından sağlanır. Bu inanılmaz organın özellikleri hayret vericidir. Bütün vücuttaki duyu algılayıcılarının yüzde 70'i gözün retina tabakasında yer alır. Kıyaslayacak olursak Sony'nin 1999 yılı itibariyle en gelişmiş dijital kamerasında 1.300.000 görüntü algılama noktasıyla işlev görürken insan gözü yaklaşık 120.000.000 renksiz algılama ve 6.500.000 renkli algılama hücresiyle 1 fotonluk hassasiyetle çalışabilmektedir.


Göz kafatasında orbita adı verilen bir kemik yuvaya yerleşmiştir. Etrafı yumuşak yağ dokusuyla sarılıdır. Üzerine yapışan 6 adet kas göz hareketlerini sağlar. İnsan gözündeki bazı önemli yapılar kornea, iris, pupil, ön kamara, lens, vitreus, retina ve göz siniridir.

Görme Olayı Nasıl Gerçekleşir?

Kornea

KorneaGözün en dış tarafında yer alan saydam tabakadır. Gözümüze toz kaçtığında acıyan, cama benzeyen, kontakt lensleri üzerine yerleştirdiğimiz kısımdır. Yaklaşık yarım milimetre kalınlığında ve 12 mm çapındadır. Saydam bir küre kesitine benzer.Gözün gelen ışınları en fazla kıran bölümüdür. Dolayısıyla gözün odaklama işlevinde, yani net görmede en büyük pay korneaya aittir. Korneanın yapısında en ufak bir değişiklik gözün odaklama işlevinde önemli bir fark yaratır. Bun edenle kırma kusurlarını tedavi etme amacıyla geliştirilmiş olan refraktif cerrahi genellikle korneada şekil değişiklikleri yaparak kırma kusurlarını çözer. Kornea temel olarak 3 katmandan oluşur. Bu katmanlar dıştan içe epitel, stroma ve endoteldir. Epitelin kendini yenileme yeteneği vardır. Herhangi bir hasar sonrası epitel hücreleri üreyerek hasarın büyüklüğüne göre birkaç güni çinde hasarı kapatırlar. Bu katmanın bir özelliği de acıyı algılamamızı sağlayan sinir uçlarını içermesidir. Stroma katmanı toplam kornea kalınlığının%90'ını oluşturur. Büyük kısmı kollajen liflerden meydana gelir. Korneanın sağlamlığını sağlayan katmandır. Endotel ise tek sıra hücreden oluşmuş en içteki katmandır. Ana görevi stromada ki fazla sıvıyı alıp korneanın şişmesini engelleyerek saydam kalmasını sağlamaktır.İris ve Pupiİris ve Pupil (Gözbebeği)

İris gözün rengini veren renkli tabakadır. Mavi, yeşil, kahverengi, ela gibi renklerde olabilir. Asıl görevi içerdiği kaslarla fotoğraf makinasındaki diyafram gibi hareket ederek göz bebeğinin (pupil) büyüklüğünü ayarlamaktır. Göz bebeği irisin merkezindeki siyah bir daire gibi gözüken boşluktur. Göze giren ışıkmiktarı göz bebeğinin büyüklüğüyle ayarlanır. Aydınlık ortamlarda küçülür.Böylece göze az ışık girer. Karanlıkta ise genişlemesiyle gözün arka kısmına daha çok ışık ulaşır.

ÖnKamara
Kornea ve iris arasındaki boşluktur. İçi şeffaf su gibi bir sıvıyla doludur. Bu sıvı devamlı göz tarafından üretilir ve vücuttan atılır.

Lens(Mercek)
Göz bebeğinin arkasında yer alan şeffaf yapıdır. Temel fonksiyonu odaklama için ince ayar yapmaktır. Bu fonksiyonu şişkinleşip incelerek yapısını değiştirerek gerçekleştirir. Yakına bakışta bombeleşerek okuma gibi işlevlerin yapılmasını sağlar.

Vitreus
Göz küresinin içini (göz merceğinin arkasını) dolduran jel gibi bir maddedir. Çok fonksiyonlu saydam bir yastık gibi düşünülebilir. Işık vitre ustan geçerek retina tabakasına ulaşır.

Retina
Gözün iç duvarını kaplayan ince bir tabakadır. Fotoğraf makinasının filmi gibi gelen ışınların odaklandığı yerdir. Temel görevi üstünde odaklaşan görüntüyü elektriksel sinyallere çevirip göz siniri vasıtasıyla beyne iletmektir.

GözSiniri
Göz küresininarka tarafında yer alır. 1 milyon sinir lifinden (ileti kablosundan) oluşur.Görüntüleri beyne iletir.


GÖRME FONKSİYONU
Göz bir fotoğraf makinasına benzer şekilde fonksiyon görür. Cisimlerden gelen ışık önce en dıştaki saydam kornea tabakasına gelir. Kornea gözün kırıcı gücünün yaklaşık%70'ine sahiptir. Gelen ışınları kırarak göz bebeğine gönderir. Buradan geçen ışınlar göz merceği tarafından tekrar kırılırlar. Mercek ışınları retinay aodaklayacak şekilde ince ayar yapar. Bu ayar merceğin incelip bombeleşerek kırma gücünü değiştirmesi sayesindedir ve buna gözün uyum yapması (akomodasyon)adı verilir. Uyum yapmayan genç bir gözde lensin kırma gücü 20 dioptrinin altındayken maksimum uyumla 30 dioptrinin üzerine çıkabilir ki bu gözün toplam kırma gücünde yaklaşık 8.5 dioptrilik artışa karşılıktır. Bu sayede göz yakını da uzağı da net görebilir. Işınlar mercekte kırıldıktan sonra göz küresinin arka kısmının içini dolduran vitreus ismindeki jöleye benzer maddeden geçerek retina tabakasında odaklaşırlar.

Gözün içduvarını yapan retina, fotoğraf filmi gibi görev görür. Gelen ışınlar retinatarafından elektrik enerjisine çevrilip göz siniri tarafından beyne iletilirlerve beyin tarafından değerlendirilerek görüntü olarak algılanırlar