Türkiyede İç Göçlerin Sebep ve Sonuçları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türkiyede İç Göçlerin Sebep ve Sonuçları

 1. sponsorlu bağlantılar
  İç göçler 1950 'den sonra Ulaşımın gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir.

  İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri
  1. Hızlı nüfus artışı,
  2. Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,
  3. Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.).
  4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,
  5. Kan davaları ve terör.
  6. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.
  7. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).
  8. İş imkanlarının sınırlı olması.
  9. Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.

  Köyden Kente Göçün Sonuçları
  1. Nüfusun dağılışında dengesizlik olur.
  2.Yatırımların dağılışında dengesizlik olur.
  3. İşsizlik ortaya çıkar.
  4.Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.
  5.Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır.
  6. Çevre sorunları artar.
  7.Trafik, eğitim-sağlık problemleri olur.
  8.Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır.
  9.Kültür çatışması olur.
  10.Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur.

  Köyden Kente Göçü Önlemek İçin
  1.Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,
  2.Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı.
  3.Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.
  4.Eğitim -sağlık hizmetleri geliştirilmeli.
  5.Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı
  6.Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme).

  Göçün Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Sonuçları

  Kentler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, köy yaşamından tamamen soyutlanmış bir yaşamı değil köy kent sürekliliğini sağlayan bir yaşam şeklini göç olgusuyla birlikte geniş kitlelere sunmaktadır. Bu şekilde yaşayan kitlelerin sayısı 3. dünya ülkelerinde kent nüfusunun ortalama olarak 0'una ulaşmaktadır.


  Kırdan kente gelenler fiziksel altyapı sorunları yanında kentle ve toplumla nasıl bütünleşecekleri konusunda da sıkıntı çekmektedirler. Kısacası, kültürel kimlik, dini kimlik, etnik kimlik ve siyasal kimlik arayışları Türk toplumunu bunalıma itmiştir.Kentleşme ve kentlileşmenin siyasal kültür yada davranışlarda büyük değişikliklere yol açtığı iddia edilmektedir. Siyasal kültürü, tutum, inanç, duygu ve değer yargılarından siyasete ilişkin olanlarının oluşturduğu bir bütün olarak tanımlarsak, kentleşme sürecinde, tutum, inanç, duygu ve değer yargılarındaki değişmelerin siyasal kültüre de yansıdığını söyleyebiliriz.


  İç göçü durdurmak amacıyla uydu kent oluşturmak yada köylere geri dönüştürmek gibi bazı projeler de üretilmiştir. "İç göç hareketleri sanıldığı gibi köy-kent göçüyle sınırlı değildir; aksine, özellikle son dönemlerde kentler arası göçün ve hatta köyler arası göçün bundan daha ağırlıklı oluşu bir diğer önemli noktadır. Örneğin, İstanbul'la ilgili mevcut sayısal veriler ve yapılan araştırmalar özellikle son dönemlerde İstanbul'a gelenlerin sadece köylüler olmadığını, buna karşılık ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen kentlilerin çok daha ağırlıklı olduğunu göstermektedir. Bütün bu göstergeler öncelikle nüfus hareketlerinin algılandığı gibi sadece köylü göçü olmadığını göstermektedir. Nüfus kaybeden alanlar sadece köy kökenli değil, kent ve kasabalarında yaşayan diğer grupları da, daha da önemlisi, kültürel, ekonomik ve de toplumsal birikimlerini de göndermektedirler. Göçün seçiciliğinin ve yönünün göç veren alanların hem köylerinde, hem de kentlerinde erozyona neden olduğu söylenebilir."

  Göçün olumsuz etkileri ekonomik boyut yanında toplumsal yaşam bakımından da söz konusudur. Örneğin, "İstanbul'da suç oranı bakımından 2003'e oranla 2004'te yüzde 15'lik bir artış meydana gelmiştir.. Türkiye nüfusunun yüzde 15'ini barındıran İstanbul, suçların yüzde 25'inin işlendiği yer durumuna gelmiştir. Bu durum, 10 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul'un suç oranındaki genel artış oranını belirleyen en önemli kent olduğunu göstermektedir. Daha az göç alan Ankara'da ise olay sayısı yüzde 7 oranında azalmıştır."

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2011-11-29 #2
  sağol abicim ...
 3. 2012-11-14 #3
  Allah razı olsun
  Okunma: 5987 - Yorum: 2 - Amp