sponsorlu bağlantılar
Daha önceleri, uzunlukları ölçmek için;karış,ayak,arşın,endaze gibi doğal ölçü birimleri kullanılmıştır.İnsanların karış,ayak,kulaçları farklı olduğu için, uluslar arası ilişkilerde ortak bir uzunluk ölçüsü birimine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle uzunluk ölçüsü birimi olarak,yer meridyenlerinin kırk milyonda biri olan uzunluk temel birim olarak kabul edilmiştir.

Metre kısaca "m" şeklinde yazılır.

Metrenin As Katları

Defterimizin kalınlığı,kalemimizin boyu gibi uzunlukları metre ile ölçemeyeceğimiz için metreden küçük ölçü birimleri kullanılır.

Bunlar;
desimetre,santimetre ve milimetredir.

Desimetre:Metrenin onda birine,desimetre denir.Desimetre kısaca "dm" şeklinde gösterilir.
1dm=0,1m veya 1m=10dm'dir.

Santimetre:Metrenin yüzde birine santimetre denir.Santimetre kısaca "cm"
şeklinde gösterilir.

1cm=0,01m veya 1m=100cm'dir.

Milimetre:Metrenin binde birine milimetre denir.Milimetre kısaca "mm" şeklinde gösterilir.
1mm=0,001m veya 1m=1000mm'dir.

Metrenin Katları

Metreden daha büyük uzunlukları ölçmek için,metreden daha büyük ölçü birimleri kullanılır.Bunlara metrenin katları denir.

Bunlar;

Dekametre,hektometre ve kilometredir.

Dekametre:Metrenin on katına, dekametre denir.Dekametre kısaca "dam" şeklinde gösterilir.
1dam=10m veya 1m= 1/10 dam'dir

Hektometre:Metrenin yüz katına hektometre denir.Hektometre kısaca "hm" ile gösterilir.

1hm=100m veya 1m= 1/100 hm'dir.

Kilometre:Metrenin bin katına kilometre denir.Kilometre kısaca "km"
İle gösterilir.

1km=1000m veya 1m= 1/1000 km'dir.

Uzunluk ölçüleri 10'ar 10'ar büyür,10'ar 10'ar küçülür.

Bir uzunluk ölçüsü birimi;kendinden büyük bir birime çevrilirken her adımda 10'a bölünür,kendinden küçük bir birime çevrilirken,her adımda 10 ile çarpılır.
sponsorlu bağlantılar