Halifelerin İsimleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Halifelerin İsimleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin Dönemi

  Muhammed'in vefatından hemen sonra seçimle göreve gelmiş Dört Halifedir:

  • Ebu Bekir
  • Ömer bin Hattab
  • Osman bin Affan
  • Ali bin Ebu Talib

  Emeviler Dönemi

  Emeviler dönemindeki halifelerdir:

  • I. Muaviye 661 - 680
  • I. Yezid 680 - 683
  • II. Muaviye 683 - 684
  • I. Mervan 684 - 685
  • Abdülmelik 685 - 705
  • I. Velid 705 - 715
  • Süleyman bin Abdülmelik 715 - 717
  • Ömer bin Abdülaziz 717 - 720
  • II. Yezid 720 - 724
  • Hişam bin Abdülmelik 724 - 743
  • II. Velid 743 - 744
  • III. Yezid 744
  • İbrahim bin Velid 744
  • II. Mervan 744 - 750

  Abbasiler Dönemi

  Abbasiler dönemindeki halifelerdir:

  • Seffah (Abbasi) (Ebu'l Abbas) 750 - 754
  • Mansur (Abbasi) 754 - 775
  • Mehdi (Abbasi) 775 - 785
  • Hadi (Abbasi) 785 - 786
  • Harun Reşid 786 - 809
  • Emin (Abbasi) 809 - 813
  • Memun (Abbasi) 813 - 833
  • Mutasım (Abbasi) 833 - 842
  • Vasık (Abbasi) 842 - 847
  • Mütevekkil (Abbasi) 847 - 861
  • Muntasır (Abbasi) 861 - 862
  • Müstain (Abbasi) 862 - 866
  • Mutez (Abbasi) 866 - 869
  • Muhtedi (Abbasi) 869 - 870
  • Mutemid (Abbasi) 870 - 892
  • Mutezid (Abbasi) 892 - 902
  • Muktefi (Abbasi) 902 - 908
  • Muktedir (Abbasi) 908 - 932
  • Kahir (Abbasi) 932 - 934
  • Razi (Abbasi) 934 - 940
  • Müttaki (Abbasi) 940 - 944
  • Müstekfi (Abbasi) 944 - 946
  • Muti (Abbasi) 946 - 974
  • Ettai (Abbasi) 974 - 991
  • Kadir (Abbasi) 991 - 1031
  • Kaim (Abbasi) 1031 - 1075
  • Muktedi (Abbasi) 1075 - 1094
  • Mustazhir (Abbasi) 1094 - 1118
  • Mustarşid (Abbasi) 1118 - 1135
  • Raşid (Abbasi) 1135 - 1136
  • Muktefi (Abbasi) 1136 - 1160
  • Müstencid (Abbasi) 1160 - 1170
  • Müstezi (Abbasi) 1170 - 1180
  • Naşir (Abbasi) 1180 - 1225
  • Zahir (Abbasi) 1225 - 1226
  • Mustansır (Abbasi) 1226 - 1242
  • Mustasım (Abbasi) 1242 - 1258

  Fatımi Halifeler

  Kahire'de hüküm sürmüş olan Şii halifeler. Sünniler tarafından halife kabul edilmezler.

  • Mehdi (Ubaydullah al-Mehdi Billah) (910-934):Fatimi hanedanının kurucusu
  • Kaim (Muhammed al-Kaim Bi-Emrillah) (934-946)
  • Mansur (İsmail Mansur Bi-Nasrillah) (946-953)
  • Müizz (Ebu Tamim al-Mu‘izz Li-Dinillah) (953-975)
  • Aziz (Ebu Mansur Nizar Aziz Billah (975-996)
  • Hakim (Al-Hakim bi-Emrillah) (996-1021)
  • Zahir (Ali az-Zahir} (1021-1036)
  • Müstensir (Maad al-Müstansir Billah) (1036-1094)
  • Müstali (Ahmad al-Mustali)(1094-1101)
  • Âmir (Mansur Âmir bi'Ahkamillah) (1101-1130)
  • Hafız (Al-Hafız)(1130-1149)
  • Zafir (Al-Zafir) (1149-1154)
  • Faiz (Al-Fā'iz bi-Emrillah) (1154-1160)
  • Aşid (Al-Aşid) (1160-1171)

  Memluk Himayesi Dönemi

  Abbasi Hanedanının Mısır'daki Memlük Sultanlığı himayesi altında olduğu dönemdeki halifeleridir:

  • Mustansır (Abbasi) 1259 - 1261
  • I. Hakim 1262 - 1302
  • I. Müstekfi 1302 - 1340
  • I. Vasık 1340 - 1341
  • II. Hakim 1341 - 1352
  • I. Mütadid 1352 - 1362
  • I. Mütevekkil 1362 - 1383
  • II. Vasık 1383 - 1386
  • Mutasım (Abbasi) 1386 - 1389
  • I. Mütevekkil (ikinci sefer) 1389 - 1406
  • Mustain (Abbasi) 1406 - 1414
  • II. Mutadid 1414 - 1441
  • II. Müstekfi 1441 - 1451
  • Kaim (Abbasi) 1451 - 1455
  • Mustancit (Abbasi) 1455 - 1479
  • II. Mütevekkil 1479 - 1497
  • Mustamsık (Abbasi) 1497 - 1508
  • III. Mütevekkil 1508 - 1517

  Osmanlı Dönemi

  Osmanlı Devleti'nin Ridaniye Muharebesini kazanarak Memlük Sultanlığı'na son vermelerinden sonra Halife ünvanını üstlenen padişahlardır:

  • Yavuz Sultan Selim 1517 - 1520
  • Kanuni Sultan Süleyman 1520 - 1566
  • II. Selim 1566 - 1574
  • III. Murat 1574 - 1595
  • III. Mehmet 1595 - 1603
  • I. Ahmet 1603 - 1617
  • I. Mustafa 1617 - 1618
  • II. Osman 1618 - 1622
  • I. Mustafa (ikinci sefer) 1622 - 1623
  • IV. Murat 1623 - 1640
  • I. İbrahim 1640 - 1648
  • IV. Mehmed 1648 - 1687
  • II. Süleyman 1687 - 1691
  • II. Ahmet 1691 - 1695
  • II. Mustafa 1695 - 1703
  • III. Ahmet 1703 - 1730
  • I. Mahmut 1730 - 1754
  • III. Osman 1754 - 1757
  • III. Mustafa 1757 - 1774
  • I. Abdülhamid 1774 - 1789
  • III. Selim 1789 - 1807
  • IV. Mustafa 1807 - 1808
  • II. Mahmut 1808 - 1839
  • Abdülmecit 1839 - 1861
  • Abdülaziz 1861 - 1876
  • V. Murat 1876
  • II. Abdülhamit 1876 - 1909
  • V. Mehmet 1909 - 1918
  • VI. Mehmet 1918 - 1922

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-06-22
  Okunma: 10953 - Yorum: 0 - Amp