sponsorlu bağlantılar
Ülkemize ithal edilen başlıca ürünler:

Ham petrol,
Çeşitli makineler ve kimyasal maddeler,
Motorlu taşıtlar,
Kahve,
Kakao,
Baharat

Türkiye'nin En Çok İthal Ettiği Kimyasal Maddeler ve Ürünler
1. İlk şekillerde plastikler
2. Tıb ve eczacılık ürünleri
3. Organik kimyasallar
4. Başka bir yerde belirtilmeyen kimyasal ürünler
5. İnorganik kimyasallar
6. Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, pigmentler ve boyalar
7. Mineral kimyasal gübreler
8. Sabunlar, deterjanlar ve diğer temizlik ürünleri
9. İlk şekillerde olmayan plastikler

Ülkemizin dış ticaret hacmi yıllara göre büyümüş olsa da henüz yeterli düzeyde değildir. Özellikle dış satımımız istenilen düzeye ulaşama*mıştır. Bunda dış pazarlarda yaşanan rekabet güçleri, hızlı nüfus artışı ve dışarıdan alınan ağır sanayi ürünlerine ödenen giderlerin fazla olması gibi faktörler etkili olmuştur.

Türkiye'nin İhraç Ettiği Başlıca Ürünler

Madencilik sektöründe;


 • Krom
 • Bor
 • Civa
 • Manganez
 • Bakır

Tarım sektöründe;

 • Pamuk
 • Tütün
 • Sanayi bitkileri
 • İncir
 • Üzüm
 • Zeytin
 • Turunçgiller
 • Buğday
 • Arpa
 • Sebze ve meyve
 • Canlı hayvan
 • Hayvansal ürünler
 • Su ürünleri

İmalat sanayi sektöründe:

 • Dokuma ve tekstil ürünleri
 • Bitkisel ve hayvansal yağlar
 • Unlu mamuller
 • Plastik maddeler'
 • Orman ürünleri
 • Kimyasal maddeler
 • Demir - çelik ürünleri
 • Madeni eşyalar
 • Ev eşyaları
 • Şeker
 • Lastik
 • Çimento

Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler

Almanya, ABD,İspanya, İngiltere ,Hollanda,İtalya, Rusya, Fransa


TÜRKİYE'NİN DIŞ ALIMI (İTHALATIMIZ) Türkiye'nin dış ticaretinde ithalatın payı ihracattan fazladır. Bu nedenle ticarette giderleri*miz gelirlerimizden fazladır. İthalatımızda da en fazla pay sanayi sektörüne aittir. Türkiye bir tarım ülkesi olduğu için ithalatta en az pay tarım sektö*rüne aittir.

Türkiye'nin İthal Ettiği Başlıca Ürünler

Tarım sektöründe;


 • Çay
 • Kahve
 • Muz
 • Pirinç
 • Kauçuk

Madencilik sektöründe;

 • Ham petrol

İmalat sanayi sektöründe;

 • Sanayi ham maddeleri
 • İlaç
 • Boya
 • Madeni yakıtlar
 • Yağlar
 • Suni gübre

Türkiye'nin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler

Almanya,İtalya,Fransa,Rusya,İngiltere

sponsorlu bağlantılar